Alors, Libérez la Republic

Opera Snapshot_2018-12-10_232233_www.bbc.com

Opera Snapshot_2018-12-10_232317_www.google.gr

Παρακολουθώντας τα γεγονότα άνήμερα τῆς 70ης ἐπετείου ἀπό την Ἡμέρα τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης για τα Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, στις 10 Δεκεμβρίου, ἀπό τον νεοσύστατο, τότε, ΟΗΕ, καθίσταται σαφές ὃτι ἡ ἀπόσταση που μάς χωρίζει, στο μεσοδιάστημα τῶν ἑβδομήντα ἑτῶν, ἀπό το 1948 στο σήμερα, του 2018, δεν κλείνει μέσα της μόνο το πέρασμα δύο αἰώνων, μα δύο χιλιετιῶν. Ὡς ἐκ τούτου και οἱ διαφορές ἀνάμεσα στα δύο χρονολογικά ὃρια εἶναι σημαίνουσες σημαντικές και σύνθετες, μαζί.

EleanorRooseveltHumanRights.png

Στα 30 ἂρθρα τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης ἀποτυπώνεται ἓνας κόσμος ἰδανικός και ἰδεατός’ ἂλλωστε, και ὁ κόσμος στην ἐποχἠ που «γράφτηκε» το Κείμενο ἦταν ἂλλος. Καθημαγμένος, συντετριμμένος, διαλυμένος σχεδόν στα ἐξ ὧν συνετέθη [τῇ ἐξαιρέσει τῆς περιόδου τοῦ Μεσοπολέμου 1918-1939 για την Εὐρώπη, μα 1933 για την Ἀσία (όδυνηρά ἐκτός ἐμεῖς ἒχοντας κι ἀδυναντώντας να διαχειριστοῦμε το πρωτοφανές μέγεθος τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς], με την ἰσχυρή ἱστορικά μεσολάβηση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κραχ, τον Ὀκτώβριο τοῦ 1929 και τις ἐπακόλουθες αλά ντόμινο συνέπειες τῆς παγκόσμιας Οἰκονομίας και Πολιτικῆς, με την ἐμφάνιση τῶν τριῶν -ισμῶν, και την κατατρόπωσή τους ἀπό ἓναν ἀπείρως ἰσχυρότερο ἐλεύθερο εὐέλικτο και εὒκαμπτο, μαζί, προσαρμοζόμενο στις ἑκάστοτε συνθῆκες και ἐν τέλει [ἀλλάζοντας διάθεση, ἂρα, κι ἐνέργεια] προσαρμόζοντας ἐκεῖνος ὡς παράγοντας και τελεστής τις ἐξελίξεις κατάφερε ἱστορικά να ἐξελίσσεται να ἐγκαθιδρύεται παγκοσμίως συνιστώντας παράγοντα ἐλευθερίας, εὐθὐνης, ἐπιλογῆς και ἒκφρασης, δηλαδή, στάσης, πρωτίστως ἀπέναντι στον ἑαυτό σου και μαζί τον Ἂλλον, χωρίς να τον παραγνωρίζεις να τον διαγράφεις ἢ και να τού ὁρίζει, πια, χωρίς τη θέλησή του τη ζωή του, ἐκτός ἐάν…

Και οἱ τρεῖς -ισμοί, δημιουργήματα τοῦ καιροῦ τους, Κομμουνισμός Ναζισμός και Φασισμός, σκοταδισμοί ταυτό, με κοινό τόπο ἀναφορᾶς και ἀναγνωρίσεως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης κι ἐξόντωσης τοῦ ἑνός για τον ἂλλο, μα πρωτίστως ἐναντίον τῆς Ἐλευθερίας του Προσώπου,  θα έπιχειρήσουν ὃχι ἁπλῶς να δημιουργήσουν για τις κοινωνίες τους και τους πολίτες τους πλοῦτο παρά να λεηλατήσουν να να ἀφαιρέσουν να χειραγωγήσουν το τρίπτυχο που συνιστᾶ τον Πλοῦτο’ το Ἀνθρώπινο Δυναμικό, τους Πόρους και το Κεφάλαιο ἀπό τους Ἂλλους.

Ἒτσι, φτάσαμε στη διάλυση μιας ὁλόκληρης Ἠπείρου πού πολιτισμικά πολιτικά οἰκονομικά και κοινωνικά πρωτοστατοῦσε μέχρι και τις ἀρχές τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, του 20οῦ. Ἒτσι, φτάσαμε στα φρικτά ἐγκλήματα τῆς λεκάνης τοῦ Εἰρηνικοῦ και τῆς ἊπωἈνατολῆς ἀπό τη Μαντζουρία και τις Φιλιππίνες και ἀπό τη Σιγκαπούρη μέχρι και τη Χερσόνησο τῆς Κορέας για να ὁλοκληρωθεῖ το δράμα με τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, πίσω στο 1945.

Και τότε ὁ κόσμος εἶχε ἀνάγκη το πνεῦμα τῆς ἀλλαγῆς, τῆς σὐγκλισης, τῆς ἀναγνώρισης τῆς ἑνότητος ὡς στοιχείου ἀναγκαίου και ἱκανοῦ ὃρου για την συνύπαρξη, τη συμφιλίωση, τη συνδιαλλαγή ὁμοῦ και τη συναλλαγή. Προς μία πορεία. Αὐτήν τῆς Εἰρήνης. Τῆς ἲδιας που το ἐγκώμιό της και την Ἀξία της, τήν εἶχε ἐξυμνήσει στην ὁμώνυμη κωμωδία του ὁ παπποῦς Ἀριστοφάνης, στον Ὓμνο τῆς Δημοκρατίας ὁ Περικλῆς με την πένα τοῦ Θουκυδίδη και στο Ἒπος τῆς Ίλιάδος και τῆς Ὀδύσσειας ὁ Πατριάρχης Ὃμηρος. Κατατείνοντας, στο σύνολό τους, στην ἀξία τῆς Πράξης, τῆς Δράσης, τοῦ Ἒργου. Σχεδιάζοντας τα βήματα και σμιλεύοντας τις ἀρχές τῆς Φιλοσοφίας ἐπί τῆς ὁποίας κάθε Κοινωνία και ἀκολούθως Πολιτεία που σέβεται και τιμά τον ἑαυτό της και ἂρα και τα μέλη της ὀφείλει να περιποιεῖ τιμῆς και να άξιοποιεῖ.

Η Οἰκουμενική Διακήρυξη για τα Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ 1948, ὁμοιάζει, σήμερα, με Ἒκθεση Ἰδεῶν. Ὡραιοπημένες σκέψεις, ἰδεατά νοήματα, ὑψηλόφρονα σχήματα εἶναι σαν να βλέπει ὁ καθένας μας τον Πλάτωνα στον περίφημο πίνακα ζωγραφικῆς του Ραφαήλ, έκεῖ στη «Σχολή τῶν Άθηνῶν» περιδιαβαίνοντας με τον Μέγιστο τῶν Φιλοσόφων, Ἀριστοτέλη, να τού δείχνει τον οὐρανό με τα σύννεφα τοῦ ἐμβαπτισμοῦ μας. Μα, ἡ Πραγματικότητα εἶναι διαφορετική ἀπό τις τῶν ἰδεῶν μεγαλεπήβολες θέσεις. Ἀφ’οὗ ὃ,τι μετράει δεν εἶναι ἡ θέση, παρά ἡ στάση. Και για να κυριολεκτήσω στην όρθή γραφή της, ἡ Στάση.

Και ἡ στάση, ὃπως διαμορφώνεται σήμερα εἶναι καθολικά και συγκλονιστικά διαφορετική ἀπό τον προηγούμενο ὂχι μόνον αἰῶνα μα και χιλιετία.

Ζώντας στους ρυθμούς τῆς σύγχρονης Παγκοσμιοποιημένης Οἰκονομίας και στα βήματα τῆς Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης 4,0, με καινοτόμες ἐφαρμογές τῆς Μηχανικῆς, τῆς Τεχνολογίας και τῶν Ἐπιστημῶν, εἰσαγάγοντας ὃρους ὃπως τῆς Ἐπαυξημένης και Εἰκονικῆς Πραγματικότητας, Τεχνητῆς Νοημοσύνης μεθοδικά συστημικά και συστηματικά ἡ τῶν πραγμάτων Ἐξέλιξη μάς ὁδηγεῖ σε μία πρωτοφανῆ «σύζευξη» Ἀνθρώπου – Μηχανῆς, σε ἀντιδιαστολῆ προς το δοκιμασμένο και ὁσονούπω (;) παρωχημένο μοντέλο «Ανθρώπου προς Ἂνθρωπο», ἐδῶ και τουλάχιστον τρεῖς χιλιετίες.

Στα 70ά γενέθλια το Παρίσι καίγεται ἀπό τα «κίτρινα γιλέκα» λοιδορώντας και χλευάζοντας ὂ,τι ψήφισε στο προσωπεῖο τοῦ Νέο [ἐλέωΕΝΑ] Γιάπι Μωροῦ Μακρόν, το Λονδίνο ἀπομακρύνεται οἰκειοθελῶς ἀπό το μόρφωμα τῶν τεχνοκρατῶν τοῦ Βερολίνου και τῶν Βρυξελλῶν, ἡ ἀκραῖα φτώχεια γίνεται τρόπος ζωῆς στην Ἑλλάδα, την ἲδια ὣρα που ἡ Ἰταλία κλυδωνίζει με τη στάση της τη σταθερότητα μιᾶς σαθρῆς «Ἑνωμένης Εὐρώπης», ἐνῶ στην Ἀνατολική Εὐρώπη στα σύνορα τῆς Δυτικῆς Ρωσσίας οἱ εἰκόνες τῶν δισέγγονων των μισητῶν -ισμῶν χαιρετίζουν το αὒριο με μισαλλόδοξα συνθήματα, μίση και συμπεριφορές του χθες, την ἲδια ὣρα που οἱ κατά τόπους ἐθνικισμοί εἶναι πρόθυμοι να δυναμιτίσουν για ἀκόμη μία φορά την Εἰρήνη στα Βαλκάνια με τις «προσφυγικές» ροές να αὐξάνονται ἀπειλώντας τη σταθερότητα, ὃπου τῆς Εύρώπης.

Opera Snapshot_2018-12-10_231056_twitter.com

Στην πιασάρικη ἀποστροφή [με διπλὴ ἀνάγνωση] του Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας «Ξέρω οτι υπάρχει μεγάλη οργή, αλλά μαζί μπορούμε να βρούμε λύση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Γαλλία που τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς» ἀπαντᾶ με το ἒργο του «Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.», ὁ Μανόλης Ἀναγνωστάκης

«Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες

Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν, λένε το μάθημα οι ίδιοι στα παιδιά τους

Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα

Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών 

των παιδιών τους«.

 

 

Τελικά, πιστός ἀκόλουθος στο σχῆμα τοῦ κύκλου, πόσο δίκιο εἶχαν οἱ Γάλλοι Διαφωτιστές, διώχνοντας μακρυά τα σκοτάδια τοῦ φόβου, τῆς ἂγνοιας, τῆς ἀργίας και ἀνοίγοντας την κοινωνία τους, διευρύνοντας την περίμετρο τῆς ὃρασης και ἐμπλουτίζοντας τη σφαῖρα τῆς σκέψεώς τους, διατρανώνοντας την ἱστορικά δικαιωμένη φράση «laisser faire – laisser passe». Ἂλλωστε, 35 ἀπό τις 42 «θέσεις» τῶν Κίτρινων Γιλέκων εἶναι οἰκονομικοῦ περιεχομένου. Το Παρίσι, ἲσως, εἶναι ἡ τελευταῖα ἐλπίδα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης με την κληρονομιά τοῦ ἱστορικοῦ φορτίου που κουβαλάει, ἀπό τη Βαστίλλη το 1798 και την Έπανάσταση του 1848 να ξαναγράψει μία νέα λαμπρή σελίδα στις διεκδικήσεις τῶν κοινωνιῶν, τῶν Πολιτῶν, τῆς Πολιτικῆς και τοῦ Πολιτισμοῦ ὡς φορέα και ἐκφραστή τοῦ Ἀνθρώπου. «Alors, Libérez la Republic!!!»

 

Ἀθῆνα, 10 12 2018

 

Advertisements
Posted in 1789, 1848, 1914, 1918, 1933, 1939, 1945, 2018, Ἀνθρωπότητα, Ἐπικαιροποίηση, Ἰαπωνία, Ὑπηρεσίες, Infographics, Έρευνα, Ασφάλεια, Ασία, Α΄ Π.Π., Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Βιβλίο, Γαλλία, Δεκέμβριος, Δικαιοσύνη, Ευρώπη, Εκπαίδευση, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Λογοτεχνία, ΜΜΕ, Μικρασιατική Καταστροφή, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Ποίηση, Πολιτισμός, Πολιτική, Σώματα Ασφαλείας, Τρομοκρατία, Φωτογραφία, Φιλοσοφία, Twitter | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Antarctic Ice Marathon

28 02

55 Ἇθλοι στον Ἀπόλυτα Ultimate Ἀγῶνα του Μαραθωνίου Δρόμου στη λευκή Ἢπειρο τῆς Ἀνταρκτικῆς, με ἒγχρωμα σημαιάκια για δεῖκτες τῆς διαδρομῆς, google γυαλιά και video-καταγραφεῖς τῶν ἀνοχῶν, τῶν ἀντοχῶν και τῶν ὁρίων τοῦ Ἀνθρώπου. Μαζί, και ὃτι στην Ἀνταρκτική χαράχθηκε το ὂνομα τοῦ Μαραθῶνα, στη διαδρομή τῶν Ὁριζόντων μας…

The Guardian

The winner managed it in 3 hours and 37 minutes.

2012-banner23.jpg

 

Σαν σήμερα, Άναπαραγωγή ἀπό το Facebook, στις 28 11 2017.

 

Posted in 2017, 2018, Ἀνταρκτική, Ἀνθρωπότητα, Ἐπικαιροποίηση, Ἣρωες, Κατηγοριοποίηση, Νοέμβριος, Σαν σήμερα | Tagged , ,

Χρόνια – 20ά- Πολλά στον ΔΔΣ

20th birthday ISS II.jpg

Για τη στροφή τῶν 20 ἑτῶν, ἒχοντας περάσει πια τα σημάδια τῆς ἐφηβείας και τῶν «παιδικῶν ἀσθενειῶν», συνιστώντας τη μοναδική παγκόσμια εἰρηνική και μή ἀνταγωνιστική συλλογικά προσπάθεια, προς χάριν ὃλης τῆς Ἀνθρωπότητας, περιστρεφόμενος τῆς Ὑφηλίου στα περίπου 320 Km πάνω ἀπ’τα κεφάλια μας, το Κεφάλαιο τῆς Συνεργασίας τῶν Ἐθνικῶν Διαστημικῶν Ὀργανισμῶν τῶν πιο ἱσχυρῶν ἐπιστημονικά, τεχνολογικά, οἰκονομικά και στρατιωτικά ἐθνῶν, ὑπό την ὀνομασία «Διεθνής Διαστημικός Σταθμός», κλείνοντας τα 20ά γενέθλιά του, μέχρι και το ἑπόμενο τεχνολογικό ἂλμα προς τ’ἂστρα θα μάς ὑπενθυμίζει ὃτι ἒχοντας τη θέληση, το κίνητρο, την τόλμη να συνεργαστοῦμε μποροῦμε ἀπό ‘κεῖ ψηλά να ὁραματιζόμαστε ἓνα πολύ πιο ἐλπιδοφόρο μέλλον ἀτενίζοντας τον ὁρίζοντα τῶν γεγονότων Μας…

20th birthday ISS

Χρόνια Πολλά για τα 20ά γενέθλια στον Διεθνῆ Διαστημικό Σταθμό και τα πληρώματά του, ἀπ’ ὃπου και ὃπου γῆς… συνδεδεμένοι ζωντανά – live με τον ΔΔΣ για τις εὐχές!!!

Opera Snapshot_2018-11-20_213313_iss20.com

 

Ἀθῆνα, 2018 11 20

 

 

 

 

Posted in 1998, 2018, Ἀνθρωπότητα, Facebook, Διπλωματία, Διάστημα, Διαστημική Υπηρεσία, Επιστήμες, Θέατρο, Ιστορία, Κοινωνία, Νοέμβριος, Οικονομία, Παιδεία, Πληροφορική, Πολιτισμός, Πολιτική, Σύμβολα, Τεχνολογία, Υποδομές, Φιλοσοφία | Tagged

The Future is Here. # Innovation by…

Σχεδόν ἐκστατικός μπροστά στο μονοθέσιο F1 της Renault, το ἒκθεμα που μάς «ἀπογείωσε» στην Ἒκθεση Αὐτοκινήτου, στο παλαιό Ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἂλλωστε, τα χρώματα και το motto ταιριάζουν ἀπόλυτα…

22 0422 04 II

 

Ἀθῆνα, 2018 11 18

 

Posted in 2018, Κατηγοριοποίηση | Tagged , , ,

1918 – 11 11 [11:00] – 2018

Την Κυριακή, λίγο μετά τη λειτουργία, στις 11 11 και στις 11:00 [στην ἀκολουθία 11 11 11:00] συμπληρώνεται ἓνας αἰῶνας ἀπό τη λήξη τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πανηγυρίζοντας την ἐπέτειο κατά μία περίεργη συγκυρία σύσσωμη ἡ παγκόσμια πολιτική ἡγεσία βρίσκεται στην «Πόλη τοῦ Φωτός», το Παρίσι, για να θριαμβολογήσουν για την Εἰρήνη και να συνομολογήσουν για ἂλλη μία φορά την Ἀξία της.

27c3984359333bc3c5fb0f8ccff571f71253922136.jpg

Οἱ νικητές του Α΄Π.Π. στην «Αίθουσα των Κατόπτρων» στις Βερσαλλίες

Στην οἰκογενειακή φωτογραφία, ἀντίστοιχη της ἐπιχρωματισμένης τῶν Νικητριῶν Δυνάμεων, ἐντός τῆς «Αἰθούσης τῶν Κατόπτρων» στις Βερσαλλίες, το 1919, θα βρεθοῦν ἀλληλέγγυοι ὂχι μόνον ὂλοι ὃσοι ἦταν σύμμαχοι κι ἀνῆκαν στα δύο μεγάλα κι ἀντίπαλα στρατόπεδα μα κι οἱ ἀντίπαλοί τους, ὃταν στις 28 Ιουλίου μετά τη δολοφονία τοῦ διαδόχου τοῦ θρόνου τῆς ΑὐστροΟυγγαρίας, Φερδινάρδου και τῆς γυναίκας του, Σοφίας, στο Σαράγεβο, θα ἀνοίξει ἡ αὐλαῖα του πιο αἱματηροῦ πολέμου, που ὃμοιό του δεν εἶχε γνωρίσει ἡ Ἀνθρωπότητα, ἀπό καταβολῆς της, σε φονικότητα, σε διάρκεια, σε ἐμβέλεια Ἐπιχειρήσεων μα και σε συνέπειες. Ὑπῆρξε σημεῖο ἀναφορᾶς και καινοτομίας ἀλλά και ὁρόσημο κτηνωδίας, φόβου και μιᾶς ἐπαπειλούμενης πραγματικότητας στηριγμένης σε ρεαλιστικά δεδομένα, τεχνολογικές καινοτομίες, νέες μορφές ἐνέργειας ἐμπορίου με ἀντίστοιχους νέους διαδρόμους που δίχασαν τον, τότε, κόσμο.

e606a5c58e75a9425c4e80c5850ba76d-1994661260.jpg

Γερμανική αφίσα προπαγανδίζουσα την βρετανική επεκτατική πολιτική, ως αράχνη, από την Ευρώπη στην Ασία

b14f4031f379a2b44d9c991fd11c4dfa-797148885.jpg

Η διανομή του κόσμου σε σφαίρες επιρροής, πρωτίστως δε κατοχής

Ἀπό τη μια πλευρά, οἱ Κεντρικές Δυνάμεις, τῶν γερμανικῶν φύλων, στη μορφή τής νεοσύστατης ὁμόσπονδης Γερμανίας, γεννημένης στο μεταίχμιο τοῦ προγενέστερου αἰῶνα, μέσα στις Βερσαλλίες, ὑπό τον Φον Μπίσμαρκ, στα 1871, ἀναζητώντας διέξοδο τόσο στους ὑπόγειους πόρους τῆς κρασοφόρου Ἀλσατίας στις παρόχθιες πλευρές τοῦ Ρήνου, γαιάνθρακας γαρ, για τη χρυσοφόρο Βιομηχανική Επανάσταση 2.0 ὂσο και ἒξοδο σε θάλασσες ἀπό τη Βόρεια προς τον Ἀτλαντικό Ὠκεανό κι ἀπό τη Μεσόγειο ὡς την Ἐρυθρᾶ Θάλασσα, μέσω τῆς Ἰταλίας κι ἀπό τον Εὒξεινο Πόντο τη Μαύρη μέχρι και την Ἀραβική Θάλασσα κι ἀπό ‘κεῖ στον Ἰνδικό Ὠκεανό, μέσω τῆς Αὐστρίας, τα τρία Β, 3Β, ἰχνηλατοῦσαν τις νέες ἰσορροπίες τῆς ἐν δυνάμει Νέας Τάξης Πραγμάτων, με ἂξονα την Εὐρώπη και κέντρα της το Βερολίνο, τη Βιέννη και τη Βαγδάτη και μαζί τα ἑκατομμύρια ὑπόδουλων φυλῶν να σαρώνονται στο πέρασμά τους.

645b9d1eadb9d279030ec05fbf61f8c81253922136.jpg

Κινεζική αφίσα του τέλους του Α΄Π.Π. Με ροζ απόχρωση οι νικήτριες δυνάμεις με τις σημαίες τους να κυματίζουν εμβληματικά. Με γαλάζιο οι Κεντρικές, ηττηθείσες, Δυνάμεις

Κι από την ἂλλη, ἡ Τριπλή Ἐγκάρδια [μα τον Θεό, πόσο μπροστά βρισκόταν το πολιτικό Marketing] Συμμαχία, ἐκείνης που τα μέλη (Ἀγγλία, Γαλλία και Ρωσσία) εἶχαν συγκρουστεῖ μεταξύ τους σχηματίζοντας ἀντίπαλα στρατόπεδα κιόλας ἀπό τους Ναπολεόντειους Πολέμους μέχρι και την Μπαλακλάβα, κι ἀπό ἓναν μέχρι και μόλις μισό αἰῶνα νωρίτερα, στον πρῶτο πόλεμο της Βιομαχανικῆς Ἐπανάστασης 1.0, ἐκεῖ στη νότια ἒξοδο τῆς Ρωσσίας στη Χερσόνησο τῆς Ταυρίδος, λέγε με Κριμαία, ἒφτασαν να ἐπαναπροσδιορίσουν τα συμφέροντά τους συνταυτιζόμενοι πια και ὂ,τι, πλέον, τούς ἐνώνει, ὃσο ὀξύμωρο κι αν ἠχεῖ, δεν ἦταν τόσο τα κοινά τους συμφέροντα ὃσο οἱ κοινοί τους αντίπαλοι κι οἱ ἐπιδιώξεις των.

063d0b1edb814f479bdb461704041da5699360689.jpg

Το τέταρτο και πιο επίλεκτα επιθετικό Σώμα των Ε.Δ. των ΗΠΑ, οι Πεζοναύτες πολεμώντας στην και για την Ευρώπη

Μαζί, στην ἲδια οἰκογενειακή φωτογραφία περίλαμπρη θέση ἀξίζουν και οἱ ΗΠΑ που με τη δική τους ἐνεργό συμμετοχή ἀπό το 1917 κι ὡς τη λήξη τοῦ Πολέμου ἒκλινε ἡ πλάστιγγα ὑπέρ τῆς Τριπλῆς Ἐγκάρδιας Συμμαχίας. Ἀφίνοντας στην ἂκρη λελογισμένα το πεπερασμένο ἀπό καιρό κι ἐκ τῶν νέων συνθηκῶν «Δόγμα Μονρόε», τοῦ προηγούμενου -18ου αἰῶνα- βηματίζουν δυναμικά σε νέα πεδία που σιγά σιγά θα τίς ἀναδείξουν στην πιο ἰσχυρή οἰκονομικά, προηγμένη τεχνολογικά, κυρίαρχη στρατιωτικά Δύναμη που ὃμοιά της στα ὃρια ἐπιβολῆς, ἐξουσίας και ἰσχύος δεν ὑπῆρξε οὒτε κι ὑπάρχει [ὡς] σήμερα. Ἦταν ἐκεῖνες που ἐπέβαλαν τους ὃρους τής Εἰρήνης στην αἱματοκυλισματοβαμμένη Εὐρώπη, με τον Οὐίλσον και τα 14, περίφημα, Σημεῖα του, χύνοντας πολύτιμο αἷμα για μια ἂλλη Ἢπειρο, [εἶναι ἀλήθεια] κι ἐπενδύντας σε μια κατεστραμμένη Οἰκονομία ἐπισφράγιζαν την πολυσχιδῆ παρουσία τους στα τεκταινόμενα ὂχι μόνον τῆς Εὐρώπης ἀλλά, βαθμιαῖα και κλιμακωτά, ὂλου τοῦ κόσμου.

Φυσικά, δεν θα παραλείψουμε και τους δορυφόρους της φωτογραφίας. Χῶρες τῆς Κοινοπολιτείας ἀπό τους δύο Ὠκεανούς, Αὐστραλία και Καναδάς, μαζί και το «Διαμάντι του Στέμματος», ἡ Ινδία, συνεισέφεραν τους δικούς τους πόρους, ἀπό το πιο πολύτιμο Ἀνθρώπινο Δυναμικό μέχρι και ὑποστατικά, προς μόνιμο ὂφελος του Βασιλείου. Ἀπό κοινοῦ και οι κτήσεις της Γαλλίας στην Αφρική πριν ἀποκτήσουν αὐτονομία και στο τέλος, την πολυπόθητη ἀνεξαρτησία τους. Μαζί, και οἱ δορυφόροι τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων, Σουλτάνοι της θνήσκουσας, τότε, Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας με κατακτήσεις ἀπό την Ἀνατολική Εὐρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ἀνατολή, την Ἀραβία μέχρι και τη Μεσοποταμία.

Εἲσοδος τῆς Ἑλλάδος στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο

image002(3126)

Πίνακας του Λουκούργου Κογεβίνα, που δείχνει το θωρηκτό «Αβέρωφ» να εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη το 1918.

Ὃσο για τα καθ’ἡμᾶς ἡ περίοδος τοῦ Α΄Παγκοσμίου Πολέμου ὑπῆρξε περίοδος ἒντονων διεργασιῶν τόσο στο πεδίο τῆς πολιτικῆς ὃσο και τῶν μαχῶν. Ὁ πρωθυπουργός Ἐλ. Βενιζέλος τάχθηκε, ἀπό τις ἀρχές τοῦ πολέμου, ὑπέρ της Ἀντάντ προσδοκώντας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ὀφέλη για τη χώρα, λόγω της γεω-πολιτικῆς ἰσχύος τῆς Ἀγγλίας στην Ἐγγύς Ἀνατολή και τη ΝΑ Μεσόγειο. Ἀντίθετα, ὁ βασιλιάς Κωνσταντίνος τάσσεται ὑπέρ τῆς «διαρκοῦς οὐδετερότητας» εὐνοώντας τα σχέδια τῆς Γερμανίας στα Βαλκάνια λόγω τῆς στενῆς οἰκογενειακής σχέσης του με τον Γερμανό Αὐτοκράτορα, Γουλιέλμο τον Β΄. Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος παραιτεῖται δύο φορές ἀπό το ἀξίωμα τοῦ πρωθυπουργοῦ με το ὁποῖο τον ἒχρισε ὁ ἑλληνικός λαός, στις 31 Μαΐου και στις 15 Οκτωβρίου 1915, λόγω τῆς ἂρνησης τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου να ταχθεῖ ἡ Ἑλλάς στο πλευρό τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ, μετά την εἲσοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στον πόλεμο στο πλευρό τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων και την Ἐπιχείρηση τῶν Δαρδανελίων που ἀκολούθησε, ὃσο και μετά την ἂρνηση τοῦ βασιλέως να ὑπογράψει διάταγμα ἐπιστράτευσης τῶν Ἑλλήνων μετά την ἐπιστράτευση που εἶχε κηρύξει ἡ Βουλγαρία. Ὁ Ἐθνικός Διχασμός εἶχε, δυστυχῶς, ἀρχίσει. Ὡς προς τις στρατιωτικές έξελίξεις το 1915 σε μία προσπάθεια τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ να πιέσουν για την ἀλλαγή τῆς ἀδιέξοδης πολιτικῆς κατάστασης ἀποβίβασαν ἀγγλο-γαλλικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη, παραβιάζοντας τη «διαρκῆ οὐδετερότητα» τῆς χώρας. Τα βουλγαρικά και γερμανικά στρατεύματα εἰσέβαλαν στο ὀχυρό Ρούπελ και την Ἀνατολική Μακεδονία. Τον Αὒγουστο του 1916 ἐκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ, συγκροτήθηκε προσωρινή κυβέρνηση με ἐπικεφαλής τον Ἐλ. Βενιζέλο, τον Ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη και τον Στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή, ἡ ὁποῖα ἀναγνωριζόταν ἀπό τις δυνάμεις τῆς Ἐγκάρδιας Συνεννόησης. Ἒτσι, δημιουργήθηκαν δύο «κράτη», δύο πηγές ἐξουσίας: το «κράτος τῶν Αθηνῶν» με ἐπικεφαλής τον βασιλιά Κωνσταντίνο και το «κράτος τῆς Θεσσαλονίκης», με ἐπικεφαλής τον Ἐλ. Βενιζέλο. Το 1917, τελικά, και κάτω ἀπό το βάρος ἒντονων διπλωματικῶν πιέσεων ὁ βασιλιάς Κωνσταντῖνος παραιτεῖται ὑπέρ τοῦ δευτερότοκου γιου του, Ἀλεξάνδρου. Τότε, ἂνοιξε ο δρόμος για την ἐπιστροφή και την ἐγκατάσταση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐλ. Βενιζέλου στην Ἀθῆνα. Την ἲδια χρονιά ἡ Ἑλλάς στο πλευρό τῶν χωρῶν τῆς Ἀντάντ κήρυξε τον πόλεμο ἐναντίον τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων.

22

Η Ελλάς των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών

22 4

Τα γεγονότα τοῦ 1918, τῆς τελευταίας χρονιᾶς τοῦ πολέμου, σημαδεύτηκαν ἀπό τη Μάχη τοῦ Σκρα, τον Μάιο, δυτικά τοῦ ποταμού Ἀξιοῦ και τη νικηφόρα ἒκβαση ἐναντίον τῶν Βουλγάρων. Ἡ Κωνσταντινούπολη κατελήφθη ἀπό τον ἀγγλο-γαλλικό στόλο, ἐνῶ στην Πόλη ἐγκαταστάθηκε ἓνα μικρό τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ και το θωρηκτό «Ἀβέρωφ» ἀγκυροβόλησε στον Βόσπορο. Μάλιστα, με τις ἑπόμενες Συνθῆκες ἡ χώρα θα μεταμορφωνόταν στον κυρίαρχο τοῦ Αἰγαίου κι ἀπό τις δύο πλευρές του, οὖσα, ἡ Ἑλλάς τῶν δύο Ἠπείρων και τῶν πέντε θαλασσῶν.

Τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη, τον Αύγουστο του 1914. Από το περιοδικό NATIONAĹ GEOGRAPHIC

fa113af3c9b4f6c5503d438b1efd498b-1501978694.jpg

Οι τεκτονικής κλίμακος αλλαγές στην Ευρώπη μετά τη λήξη του Α΄Π.Π.

5b1982d415bbb2a9305dd7e887fcb3be699360689.jpg

Η επονείδιστος Συνθήκη του Μπρεστ- Λιτόφσκ

Η Ευρώπη αποτυπωμένη το 1921 από το NATIONAL GEOGRAPHIC

Με ἀφαίρεση ἑκατό ἑτῶν, ἡ ἀπόσταση που χωρίζει τον 21ο ἀπό την ἲδια περίοδο τοῦ 20ου αἰῶνα, στην πραγματικότητα, συνιστᾶ ἓναν ἂλλο “κόσμο”. Τέσσερεις Αὐτοκρατορίες χαιρέτισαν την ἱστορική τους ἀναγκαιότητα. Μαζί ἀποχαιρέτισαν και τα στέμματά τους κι ἃμα “την ἑλέω Θεοῦ”, ἒστω και μερικῶς, πεφωτισμένη Δεσποτεία των, ἐνῶ στην ὁμόδοξη Ρωσσία, μεσούσης τῆς ἑβραιογερμανικῆς “Ρωσσικῆς” ὁμοῦ κι “Ἐπανάστασης”, ἡ τελευταῖα γενιά τῶν Ρομανώφ δολοφονηθεῖσα ἁγιοποιήθηκε ἀπό τη Ρωσσική Εκκλησία, ἀφοῦ, πρῶτα, ὑπεγράφη ἡ ἐπονείδιστος «Συνθήκη τοῦ Μπρεστ-Λιτόφσκ», ἐπικυριαρχίας τῶν Γερμανῶν ἐπί τῶν Ρώσσων, ὁμοῦ και τῶν συμφερόντων τους. Μαζί με το Βερολίνο, εὐθυγραμμίζεται και ἡ Βιέννη και ἡ Κωνσταντινούπολη. Ἡ φεουδαρχία εἲτε ὡς μορφή οἰκονομίας εἲτε πολιτικῆς δεσποτείας κατέρρευσε, δίνοντας χῶρο ἀλλά και χρόνο, στη διάδοχο κατάσταση τῆς κεφαλαιοκρατικά ἐλεύθερης οἰκονομίας να ὁρίζει τα ὂρια και το πεδίο δόξης, πια, ὂχι ἁπλῶς τῶν χωρῶν ἢ τῶν κρατῶν ὡς ἒμπρακτης εἰρηνευτικῆς ἀπόδοσης εἲτε τῶν συντεταγμένων εἲτε τῆς δύναμης, παρά και ἀλλά τῶν ἲδιων τῶν πολιτῶν ὡς κραταιῶν δυνάμεων τῶν ἲδιων τους τῶν ἑαυτῶν ἐπανερμηνεύοντας κι ἐπαναπροσδιορίζοντας τη σημασία το περιεχόμενο και την ἀξία τῆς [Ἑ]αὐτο[ύ]κρατορίας.

001d93e1bac491f57c7a268d6f3869ce-470653764.jpg

Το κόστος σε Ανθρώπινο Δυναμικό των εχθροπραξιών του Α΄Π.Π.

Δυστυχῶς, χρειάστηκε για να εδραιωθούν ὃλες αὐτές οἱ κοσμογονικές ἀλλαγές και μεσολάβησε και ὁ ἀκόμη μεγαλύτερος ἐπαχθέστερος και κτηνωδέστερος Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με το πρελούδιο, σαν σήμερα, τῆς «Νύχτας τῶν Κρυστάλλων» τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν Γερμανῶν τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ, επιτρέποντας, θεωρητικά και μόνον, σε μία γενιά να μείνει ἀλώβητη [ἐμπράκτως, ὃλοι τόν ἒζησαν] ἀπό τις ἐχθροπραξίες τῶν ἡττηθέντων Γερμανῶν, τῶν συνθηκολογημένων [δις] Ἰταλῶν και τῶν ἀποστασιοποιημένων ἀπό τους συμμάχους τους στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλά ἀξόχως ἐπεκτατικών μιλιταριστῶν Ἰαπώνων.

8899b205ed88e84672019c87a2baf503-1513325893.jpg

Η νεώτερη εκδοχή του «Σκεπτόμενου Ανθρώπου» στη μορφή ανθρωποειδούς Μηχανής. Βιομηχανικής Επαναστάσεως 4.0 έργα

7.Johnnie-Shannon

Ο «Σκεπτόμενος Άνθρωπος» του Ωγκύστ Ροντέν

Κι ἒτσι, πια, πορεύεται ἡ Παγκόσμια Οἰκονομία ἐπιτυγχάνοντας να φτάσουμε σε μόλις 100 χρόνια ἀπό τη λήξη τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στην ἐποχή τῆς Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης 4.0, ὃπου το μοναδικά ρηξικέλευθο σχῆμα που εἰσαγάγεται κι εἰσάγεται στις σχέσεις δεν εἶναι αὐτονόητα ὁ Ἂνθρωπος ἀλλά ἡ δια-σύν-δεσή του ὂχι με τον Ἂλλον Ἂνθρωπο παρά με τις Μηχανές. Να γιατί ἒχει ἐνδιαφέρον ἡ «Ἀγορά Εἰρήνης τῶν Παρισίων». Γιατί ἡ Εἰρήνη, τῇ ἐξαιρέσει τῆς ὁμώνυμης κωμωδίας τοῦ παπποῦ Ἀριστοφάνους και τοῦ Ὓμνου της, για την Ἀξία της, στον «Περικλέους Ἐπιτάφιο», τοῦ παππoῦ Θουκυδίδη, συνιστᾶ μέγεθος ἐμπορικό κι ὡς ἐκ τούτου ἀγοραῖο, πιστοποιώντας, δυστυχῶς, για ἂλλη μία φορά ὃτι και το Paris Peace Forum, “κρύβει” ἐντέχνως τις συναλλαγές Πολέμου στις διεργασίες της, με παίγνια Στρατηγικῆς και Τακτικισμῶν που στ’ ὂνομά της θα συνεχίσουν να θυσιάζονται ἀνυποψίαστοι πολίτες ἀπό την πολύπαθη Μέση Ανατολή, τη διαλυμένη Μεσοποταμία, την αἱμορροοῦσα Ὑεμένη, τη διαλυμένη, παντοιοτρόπως, Αφρική, την ὀπιοῦχο λεκάνη τῶν Ιμαλαΐων μέχρι και τα Στενά τῆς Μάλακα να “δείχνουν” δρόμους, διόδους ἐξόδους και περάσματα προς πόρους για τους παλαιούς και νέους Σάιλοκ, ἐκεῖ στις Βερσαλλίες…

e3da676f87dc06eddf2e086f761fb2bb1253922136.jpg

Το «Τείχος του Βερολίνου» στις 09-13 Νοεμβρίου 1989

9370b4dd2b7364d5e6a7263389b5a08c-1994661260.jpg

Το «Τείχος του Βερολίνου» στις 09-13 Νοεμβρίου 1989. Πιστοποιώντας τη ρήση του JFK «Είμαστε όλοι Βερολινέζοι»

thinkaboutmaps___bqbhha4gbf5___-242926204.jpg

Το «Τεῖχος τοῦ Φωτός» από 8.000 μπαλόνια να καταυγάζουν περιμετρικά το Βερολίνο, το 2014, για την 25η ἐπέτειο τῆς Καθαιρέσεως τοῦ «Τείχους τοῦ Αἲσχους»

Συγκυριακά, δεν πρέπει να μάς διαφεύγει ὃτι αὐτές τις ἡμέρες, γυρνώντας το ρολόι τοῦ χρόνου 29 μόλις χρόνια πίσω, ὃλοι οἱ ἐλεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες πραγματώσαμε τη ρήση του JFK, γινόμενοι και ταυτιζόμενοι, ὡς Βερολινέζοι με ὃλους ὃσοι γκρέμισαν το Τεῖχος του Βερολίνου, ἐκείνου του μορφώματος τῶν Γκρέμλινς του Κρεμλίνου που κρατοῦσαν ὑπό την καταπιεστικά δυναστική κομμουνιστικᾶς προβιᾶς σοσιαλιστικό μανδύα ταπεινωμένο ὂχι μόνον ἓναν λαό, τον Γερμανικό, μα και ἃπασα την Ἀνατολική Εὑρώπη και διατρέχοντας τις στέπες τῆς Ρωσσίας, φτάσαμε ἐκεῖ στη μακρινή Ἂπω Ἀνατολή ἀπ’ὃπου στο Πεκίνο και μετά την επίσκεψη τοῦ τέως Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΣΕ, Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, και τη Σφαγή τῶν φοιτητῶν στην «Πλατεῖα τῆς Οὐράνιας Γαλήνης», στην Τιεν-αν-μεν, μπροστά ἀπ’ την Ἀπαγορευμένη Πόλη κατέρρευσε ὂχι μόνον ὁ κομμουνισμός, ὡς ἰδεολόγημα ἀλλά ἀπογυμνώθηκε ἓνα σύστημα ἀπολυταρχικῆς ἐξουσίας που στ’ ὂνομα τοῦ λαού τόν ἐξαθλίωνε, στ’ ὂνομα τῆς ἰσότητας τήν ἐξαφάνιζε στ’ ὂνομα τῆς εὐημερίας τήν ἐξαΰλωνε και στ’ ὂνομα τῆς ταυτότητας τήν ἀποκήρυττε.

Κι ἒτσι, μέσα ἀπό ὂλες αὐτές τις διεργασίες φτάσαμε να ἀγκαλιάζουμε και να ἐννοποιεῖται ὁ κόσμος σύμφωνα με το δίπολο [οὐχί διχαστικό ὃσο συμπληρωματικό] τῶν ὃρων τῆς Παγκοσμιοποίησης και τῆς Οἰκουμενικότητος. Φυσικά, ὑπάρχει στη σκέψη πολλῶν και ὁ τρίτος λυματικός ὃρος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς φορέας τῆς μιᾶς ἑνιαίας [σχιζμοειδῶς αἱρετικῆς] πανθρησκείας.
Ἐν τέλει, φτάσαμε να συναθροίσουμε τις συνιστῶσες τῆς κοινωνίας: Οἰκονομία Κοινωνία Πολιτισμός Θρησκεῖα. Τέσσερεις συνιστῶσες, τέσσερα διακριτά σύνολα ἀλληλοεπικαλυπτόμενα μεταξύ τους να βρίσκονται ἂλλοτε σε ἰσορροπία ἀνάμεσα και στις ἰδιαιτερότητες τῶν ἐπί μέρους τμημάτων τῶν κύκλων τους κι ἂλλοτε σε σύγκρουση. Να, λοιπόν, πώς προκύπτει ὁ πολυπολικός κόσμος [κατά τη φαντασία ὃλων ὃσοι διεκδικοῦν ὃ,τι τούς λείπει] που διατυμπανίζουν τόσο προβεβλημένα διάφοροι ὀργανισμοί, ἑταιρεῖες, αἰθεροβάμονες στοχαστές ἀγνοώντας ἠθελημένα τα κύρια ἱστορικά στρατηγικά θεμελιώδη μεγέθη ἰσχύος στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

afmuseum___bp-c1ichjtg___1439106623.jpg

Τιμώντας η ΠΑ των ΗΠΑ, USAFE (τότε), την εκατονταετηρίδα της λήξεως του Α΄Π.Π.

Να εἶστε σίγουροι και ἣσυχοι μαζί, ὃταν ἐκεῖνοι που διαπραγματεύονται στο Forum τῶν Παρισίων εἶναι οἱ πλουσιότεροι, οἱ ἰσχυρότεροι και οἱ μεγαλύτεροι ἒμποροι ὃπλων, ναρκωτικῶν κι λευκῆς σαρκός πως ἡ Συνδιάσκεψη γίνεται για την Εἰρήνη.

Παγκόσμιος χάρτης του 1922 αποδίδοντας τα σύνορα μετά τη λήξη του Α’ Π.Π..

[3.82.4] καί τήν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τά ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. Και μετέβαλαν αὐθαιρέτως την καθιερωμένη σημασία των λέξεων δια τῶν ὁποίων δηλώνονται τα πράγματα, για τον ἐπίλογο ἡ ἐπιτομή τοῦ παπποῦ Θουκυδίδου…

Ἀπό το Ἐνθύμιον τῆς Κομπιέν Ἡ Ἀγοραῖα Εἰρήνη.

 

 

 

Ἀθῆνα, 2018 11 10

Posted in 1918, 2018, Ἀσία, Ἁφρική, Infographics, Ασία, Α΄ Π.Π., Αμερική, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Γαλλία, Γερμανία, Διπλωματία, Επιχειρήσεις, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Θρησκεία, Ιστορία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιούλιος, Κίνα, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Μέση Ανατολή, Μικρασιατική Εκστρατεία, Νοέμβριος, ΟΗΕ, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Σύμβολα, Σήμερα, Σαν σήμερα, Τράπεζες, Τρομοκρατία, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φιλοσοφία, Ψυχρός Πόλεμος | Tagged ,

Τετρακτύος Γέφυρα

«Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι«.

Ἡ ἐπιτύμβια ἐπιγραφή, ἀποδιδόμενη στον Σιμωνίδη τον Κεῖο για τους θυσιασθέντες Λακειδαιμόνιους στις Θερμοπύλες, το 480 π.Χ..

Σε ὃλους ὃσοι αὐτοθυσιάστηκαν για ὃ,τι ὑψηλότερο ὡς Ἰδέα ἒχτισε ὁ ἑλληνικός κοσμοπολιτισμός. Την Πατρίδα.

Για την Τετρακτύν τῶν Ἀρετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἢδη, ἀπό την ἐποχή τοῦ Ὁμήρου…

Για το «ὃμαιμον«, το «ὁμόγλωσσον«, το «ὁμόθρησκον» και, τέλος, το «ὁμότροπον«.

Γιατί το «Ἐλεύθερον» το «Εὒψυχον» και το «Εὒδαιμον» δεν ταιριάζουν στις ἀπρόσωπες βολεμένες στην ἀτολμία τοῦ φόβου ἀνάσες τῶν πολλῶν.

Τίς ἀξίζουν ἐλεύθεροι νόες και ὑψηλά φρονήματα που ξεπερνοῦν τα γήινα δίνοντας πνοή με το πνεῦμα τους.

Γονιμοποιώντας με τη στάση τους το Μεγαλεῖο μιας Φυλῆς Ἀδούλωτων Ἑλλήνων…

Στη χορεῖα τῆς ΕΟΚΑ Α’ και Β’, στα χνάρια τῶν Φυλακισμένων Μνημάτων, στα βήματα του Ἰσαάκ και του Τάσου, ἀπό ἀπόψε, Μαζί, και ὁ Κωνσταντίνος.

Ἐλεύθερος, Ἀδούλωτος, Ἓλληνας ἐκ τῆς Βορείου Ἠπείρου, Γης Ἑλληνικῆς κατάφερε να γίνει η ζωντανή Γέφυρα, ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου με την ἂνανδρη δολοφονία του, με το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον, ἐκεῖ στους Βουλιαράτες, με τους Ἓλληνες ὑπερασπιστές τῶν ἲδιων Ἀρετῶν και Ἀξιῶν, στο χρόνο.

Ἒζησες κι Ἒφυγες Ἐλεύθερος στη Γη τοῦ Πύρου, στη Χώρα τοῦ Ἀπείρου, χωρίς ποτέ να ὑποστείλλεις τη Σημαῖα.

Μέτοχος, ἐμπράκτως, τοῦ Φωτός θα ἒχεις, σήμερα, το προνόμιο να σέ κατευοδώνουν οἱ Ἀσώματοι στο Ταξίδι σου,

Κωνσταντίνε Κατσίφα.

 

Ἀθῆνα, 2018 11 08

Posted in 2018, Ἑλλάς, Ἑλληνισμός, Ἣρωες, Ὀρθοδοξία, Ασφάλεια, Βόρεια Ἢπειρος, Δικαιοσύνη, Ιστορία, Κύπρος, Κοινωνία, Νοέμβριος, Οκτώβριος, Προσωπικότητες, Πολιτισμός, Πολιτική, Σήμερα, Σαν σήμερα, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός | Tagged , , , , , ,

ΑΕΚ – 1924

Μόνον Εύσημα αξίζουν στην ΠΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετικά καινοτόμα πρωτοβουλία της να προβάλλει στις εξωτερικές πλαϊνές επιφάνειες του νέου πούλμαν της ομάδας τα ονόματα των περιοχών από τα παράλια της Μ.Ασίας και της Θράκης μέχρι τα βάθη του Πόντου που αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τη Γένεση της ομάδας, κοντά πια στον αιώνα, πίσω στα 1924.

Το έργο συνιστά μία κινούμενη, κυριολεκτικά, Ιστορία για όλους τους Έλληνες, για όλους όσοι βίωσαν τη μέγιστη τραγωδία του Ελληνισμού, τη Μικρασιατική Καταστροφή, και για εκείνους που με τη ίδρυση στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας θεμελίωσαν όχι μόνον μία ποδοσφαιρική ομάδα αλλά τη συνέχιση της Παράδοσης του Πολιτισμού των Γραμμάτων των Τεχνών κσι των Επιστημών και δη του Κοσμοπολιτισμού του Ελληνισμού στη μορφή του Αθλητισμού, στα βυζαντινά χρώματά μας, τα κιτρινόμαυρα και το βυσσινί, και στ’ όνομά μας γι’ αυτή τη Μία Ιστορία πού μας μεγαλώνει από παιδιά…από την Πόλη, απ’ τη Βασιλίδα των Πόλεων.

Γενέτειρα και Προορισμός Μας.

Ιδιαίτερη μνεία η Τρίγλεια στα μικρασιατικά παράλια με την οποία μοιραζόμαστε τον βυζαντινό δικέφαλο αετό.

Καλορίζικο και καλοτάξιδο στο πέταγμα των αετών της ΑΕΚ.

Αθήνα, 22 10 2018

Posted in Κατηγοριοποίηση