Πώς αἲρεις;

 

cyprus_from_space

Δορυφορική ἀπεικόνιση της Κύπρου και τῶν ἀκτῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Πώς αἲρεις;

Το μοναδικό πιο σημαντικό και ἐνίοτε και το πιο βασανιστικό ἐρώτημα που μπορεῖ να ὑποβάλλει κάθε ἒνας στον ἑαυτό του και συνακόλουθα στον περίγυρό του εἶναι, ἀναμφίβολα, το «πώς».

Πρόκειται, μάλιστα, για το ἐρώτημα που ἀνοίγεται μπροστά στα μάτια μας και ὁρίζει, ἀναλογικά προς τις ἀπαντήσεις μας, τον ὁρίζοντά μας, προσδιορίζοντας τις δυνατότητες, τις ἐπιλογές, τη θέση και ἐν τέλει τη στάση μας.

Ἡ αὐριανή ἐπανασύγκληση, στις 28 Ἰουνίου, στη Γενεύη τῆς Ἐλβετίας, ἐκεῖ στο θέρετρο Κραν Μοντανά στις Ἂλπεις, για τη Διάσκεψη για την Κύπρο ὑπό την αἰγίδα του Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ με τη συμμετοχή τῶν τριῶν Ἐγγυητριῶν Δυνάμεων [Ἑλλάδος, Τουρκίας και Ἠνωμένου Βασιλείου] και σε ρόλο Παρατηρητή τῆς Ε.Ε. με τον ἐπικεφαλής Γιούνκερ, ἐνῶ στον πρωταγωνιστικό ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας και κομπάρσος ὁ  φύλαρχος τῶν εἰσβολέων, στοχεύει στην ἐξεύρεση τῆς ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος μέσω μιᾶς δίκαιης και βιώσιμης ἀμοιβαῖα ἐπωφελοῦς συμφωνίας τῶν ἐμπλεκόμενων μερῶν για μία εἰρηνική Κύπρο, στο κατώφλι του διττοῦ 20, ἢτοι 2020 που ἢδη ἀπέχουμε μία ἀνάσα.

Και ἐνῶ οἱ ὡς τώρα συνομιλίες προσπαθοῦν να καλύψουν μία σειρά παραμέτρων με τη δική τους βαρύτητα, τρία εἶναι τα σημεῖα κλειδιά τῆς ἐπιφαινόμενης συμφωνίας μετά το πέρας τῶν συνομιλιῶν.

  • το ζήτημα τῆς Εἰσβολῆς τῆς Τουρκίας, το 1974, και ἀκολούθως τῆς Κατάληψης και Κατοχῆς ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
  • το ζήτημα τῆς Πολιτειακῆς Δομῆς τοῦ ὑπό αἲρεση νεοσύστατου κράτους ὑπό την ἐπωνυμία «Κύπρος», ἢτοι τῆς διεκδίκησης ἀνάδειξης στο ρόλο του ΠτΔ τοῦ ἑκάστοτε φυλάρχου τῶν εἰσβολέων και
  • το ζήτημα τῆς Ἐνέργειας, δηλαδή τῶν Πόρων που φιλοξενεῖ το νησί τῆς Ἀφροδίτης ὂχι μόνον στο ἒδαφός του άλλά ὃλοι ὃσοι περιλαμβάνονται στην ΑΟΖ τῆς νήσου στο σύνολό της.

Ἐδῶ, λοιπόν, στο σχῆμα τῶν τριῶν, ἡ ἀπάντηση ἲσως και ἡ ἐπίλυση ἒρχεται ἀπό το τέλος. Το Κυπριακό «ἐπιλύεται» [θα φτάσουμε και στο «πώς»], ἐπειδή οἱ Δυνάμεις και οἱ λόγοι που το διαμόρφωσαν ἀποφασίζουν για ἲδιους λόγους ἐξυπηρέτησης συμφερόντων ὃτι στο νέο Status Quo της περιοχῆς ἡ ἐπίλυσή του δίνει λύσεις ἀνοίγει προοπτικές ἂρα και κερδοφορία για το ἑπόμενο διάστημα με τέτοιο ὁρίζοντα ὢστε ἡ «διχοτόμηση» να συνιστᾶ ἐμπόδιο στην ὑπό διαμόρφωση Νέα Μέση Ἀνατολή.  Οἱ ἈραβοΪσραηλινοί Πόλεμοι, τῶν Ἓξι Ἡμερῶν, το 1967 και τοῦ Γιομ Κιπούρ, το 1973, μαζἰ με την ἀποσταθεροποίηση τῆς Αἰγύπτου ἢδη μία δεκαετία νωρίτερα, συνετέλεσαν στην Πολιτειακή Ἀλλαγή στην Ἑλλάδα με την ἐπιβολή τῶν δύο ἐπαίσχυντων Δικτατοριῶν Παπαδόπουλου και Ἰωαννίδη [1967 και 1973, ἀντιστοίχως] με ἀπώτερο στόχο να προσφέρουν στρατηγικό βάθος στις έπιχειρήσεις ἀναδιανομῆς Ἰσχύος και Πλούτου στην τότε ύπό διαμόρφωση Νέα Μέση Ἀνατολή, τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, τῶν Πυρηνικῶν, τῆς Διεθνοῦς Πετρελαϊκῆς κρίσης, τῆς Πτώσεως τῆς Σαϊγκόν στο Βιετνάμ…

Νεροκουβαλητές στο μῦλο τῶν Δυνάμεων ἢδη ἀπό ἱδρύσεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, με τις δόλιες ἰταμές και ἀνθελληνικές θέσεις που ὡδήγησαν στις Συνθῆκες τῆς Ζυρίχης και τοῦ Λονδίνου το 1959, ὣστε να ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τους δυνάστες Βρετανούς ἀφενός  ἡ πάγια, διαρκής και ζῶσα Ἀπαίτηση τῆς Ἑνώσεως τῆς Κύπρου με την Ἑλλάδα και ἀφετέρου για να «μαζευτεί» ἡ παροιμιώδης παρακμή τῆς Βρετανίας στην ἐξωτερική της πολιτική και ἡ ἒκπτωσή της ἀπό Αὐτοκρατορία σε τέως σε χρόνο λιγότερο τῆς μίας γενιᾶς ἀπό τη λήξη τοῦ Β΄ ΠΠ, θα θυσιάσουμε τις Ἀνάγκες και τις Ἐπιθυμίες τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου και θα φτιάξουμε ἓνα μόρφωμα. Ἀνθέλληνες το ὑπέγραψαν και το ὑπηρέτησαν πιστά ὡς τέλους των, ἂλλωστε πάντοτε αὐτοτελῶς και οίκειοθελῶς ὑποτελής τυγχάνει ὁ σκλαβοδοῦλος ἐπαίτης τῶν pay roll ἀφεντικῶν του. Και θα΄ρθει και το 1963 για να φανεῖ το ἢδη προσχεδιασμένο ἀδιέξοδο, για να ακολουθήσουν οι βομβαρδισμοί των Τούρκων, να ἀποσυρθεῖ ἡ Ἑλληνική Μεραρχία για να ἀποδυναμωθεῖ ἡ ἂμυνα ἡ ἀσφάλεια και ἡ προστασία τῆς Κύπρου. Και μετά το Πολυτεχνεῖο, το Νοέμβριο στις 17 του 1973, ἡ «ἐσωτερική» ἀλλαγή Δικτάτορα στα καθ’ ἡμᾶς. Και μαζί και ἡ ἀρχή τῶν δεινῶν, με το Πραξικόπημα στην Κύπρο του Νίκου του Σαμψών στις 15 Ἰουλίου, ἡ Εἰσβολή στις 20, ἡ κατάρρευση τῆς Δικτατορίας στην Ἑλλάδα, ἡ Ἐπιστράτευση που δεν ἒγινε, ὁ Πόλεμος που δεν ἒγινε, τα ὂπλα που δεν ἒφτασαν παρά μόνον Δύο’ ἡ Ἐπιχείρηση «ΝΙΚΗ» και ὀ Ἐλευθέριος Χανδρινός, Κυβερνήτης του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» L-172 που Μόνος του, τούς κατάφερε να αὐτοβυθιστοῦν και να αὐτοκαταρρίπτονται παραπλανώντας τους Μογγόλους. Και οἱ ἀποστολές αὐτοκτονίας με τη θυσία και την αὐτοθυσία των πληρωμάτων και ἡ ἀπαράμιλλη ἀντίσταση της ΕΛΔΥΚ και της ΕΦ θα κρατήσουν την ἐπιλεγμένα άνοχύρωτη Κύπρο ἐλεύθερη μέχρι να ἐπιτευχθεῖ ἡ  ἐσωτερική ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ Παλινόρθωση ὑπό το πρόσχημα τῆς Ἀποκατάστασης. Παλινορθώθηκαν ὃσοι ὑπέγραψαν το 1959 και 1960 και μάλιστα ἀναγορεύθηκαν και σε «Ἐθνάρχες» και οἱ δύο εὐτελεῖς ὁσφυοκάμπτες Ἀνθέλληνες Καραμανλής και Μακάριος περί ὧν ὁ λόγος. Και θα ὁλοκληρωθεϊ ἡ πιο σύγχρονη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στην Κύπρο τον Αὒγουστο του 1974, με πρόσωπα Ἐγγυητές τῆς Καταστάσεως, ἀφοῦ τα ἲδια ἒχαιραν τῆς αὑτῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ΗΠΑ και τῆς Μ. Βρεταννίας για την ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τους. Ποτέ ἂλλοτε στην Παγκόσμια Ἱστορία δεν ὑπῆρξε Status Quo Pro και Ante να συμπίπτουν σε τέτοια ταυτοπροσωπία Προδοσίας.

Ἡ ἀνάδειξη φυλάρχου τοποτηρἠ στη θέση του ΠτΔ στο μέλλον και οἱ ἢδη κυοφορούμενες προεκλογικές κινήσεις στη Μεγαλόνησο που ἀποκοποῦν στη μεθόδευση ἐξέρευσης «στελεχῶν» π.χ. πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν και ὀργανώσεων που θα πληροῦν τα κριτήρια διοίκησης και ὀργάνωσης μιας ἑταιρείας ὑπονομεύουν και ὑποβαθμίζουν το κῦρος τοῦ ἀξιώματος τῆς Ταυτότητος τοῦ Πολιτεύματος και ἐν τέλει τῶν ἲδιων τῶν Πολιτῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ευτελίζοντάς τους συλλήβδην και ἰσοπεδώνοντας τους μαρτυρικούς Ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων για Ἐλευθερία, Ἀνεξαρτησία και Δημοκρατία.  Οὒτε στο κατάπτυστο Σύνταγμα του 1960 δεν ὑπῆρχε τέτοια πρόβλεψη. Ἡ ὃποια δε άποδοχή του δεν συνιστᾶ μονάχα πολιτικό ὀλίσθημα. Ξεπερνᾶ τα ὃρια τῆς ἐθνικῆς ὑποχωρητικότητας και εὐτελισμοῦ τοῦ Θεσμοῦ και γίνεται ἑσμός με τον ὁποἲο ὂχι μόνον καλεῖσαι να συζήσεις ἀλλά και να σε διαφεντεύει ὡς πολιτειακός παράγοντας ἐν δυνάμει και de jure και de facto ΠτΔ.

Ἡ πιο ἀπρόβλεπτη κίνηση στη σκακιέρα του Κυπριακοῦ ἦρθε για ἂλλη μια φορά ἀπό τους ἐθνικούς μας ὀλετῆρες. Τα Βρετανά. Ναι ναι, τους ἲδιους που ἒστησαν την Ἀγγλοκρατία και τον Ἐμφύλιο Συμμοριτοπόλεμο με τον δικό τους ἂνθρωπο, έδῶ, τον μοναδικό Ἓλληνα που ὑπέστειλε την Ἑλληνική Σημαῖα, ἀπό τον ἱστό της στον Ἱερό Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως για να την ὑψώσει ξανά, άπό το Θ/Κ Ἀβέρωφ και να μείνει στην ἰστορία μέσω της κινηματογράφησης της Τελετῆς τον Ὀκτώβριο του 1944. Τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ὁ ἲδιος που δε δέχθηκε την προσφερόμενη «Ἐνωση» της Κύπρου με την Ἑλλάδα ἐνώπιος ἐνωπίω με τον Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Λιντον Τζόνσον, το 1964.  Προτείνουν, σήμερα, τα Βρετανά να παραχωρήσουν στο ὑπό σύσταση νέου κράτος «Κύπρος» μέρος των ἐγκαταστάσεων που κατέχουν ἀπό την «ἀποικία του Στέμματος» Κύπρο, ἢδη ἀπό το Νοέμβριο του 1914 ὂταν και στις 5 τρέχοντος την προσάρτησε στο Ἠνωμένο Βασίλειο (ἂρθρο 21 τῆς Συνθήκης της Λωζάνης, 24 Ἰουλίου 1923) [την ἡμέρα που ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία θα συνταχθεῖ με το μέρος τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων στις ἐπιχειρήσεις του Α΄ ΠΠ] κατέχοντας την, ἢδη, ἀπό την ἐπαὐριο τοῦ ΡωσσοΤουρκικοῦ Πολέμου του 1878 ὂταν και με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης ὁ Σουλτάνος «κρατάει»το κεφάλι στους ὢμους του, για 8 χρόνια, γίνεται ὁ βραχίονας τῆς ἀγγλικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀντίστασης τῆς καθόδου της Ρωσσίας στα Βαλκάνια, την Κωνσταντινούπολη και την περιοχή τοῦ Πόντου και τῆς Ἀρμενίας στον Καύκασο, με ἀντάλλαγμα την παραχώρηση της Μεγαλονήσου στους Ἂγγλους. Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημεῖο ὃπου οἱ Ἀποικιοκράτες ἐπιδιώκοντας σταθερότητα για ἲδιον ὂφελος «παραχωροῦν» ἐδάφη πέριξ τῶν Βάσεων τους, βάσεων Ἐλεγχου τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ, τοῦ Νότιου Καυκάσου μέχρι και τη Μεσοποταμία και φυσικά των ἐγγυτάτων ἀκτῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου για να ὀρθοποδήσει το νέο τους μόρφωμα «Κύπρος». Πάγια τακτική τους, ἱστορικά και διαχρονικά, ἡ παραχώρηση ἐδαφῶν και συνταταγμένων σε ὃλους ὂσοι συντάσσονται με τη Νέα Πραγματικότητα made by UK. Ἂς μην ξεχνᾶμε ὂτι πρόκειται για τους ἲδιους που προσέφεραν κάλυψη με το ἀεροπλανοφόρο «ἙΡΜΗΣ» στην ἀποβίβαση των Τούρκων στη Μεγαλόνησο, ένῶ χρησιμοποίησαν τις ἐγκαταστάσεις τους στην Κύπρο για να προσφέρουν βοήθεια στην ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλλήνων προσφύγων άπό τις ἑστίες τους…

Ἂν, λοιπόν, τα Βρετανά παραχωροῦν ἒδαφος τότε θα ἀκολουθήσει και ὁ ἒμπιστος τοποτηρητής φύλαρχος Μογγόλος να πράξει το ἲδιο, εἰσπράττοντας τα εὒσημα τῆς γενναιοδωρίας του ἀπό τη διεθνή κοινότητα για τη μεγαθυμία και την ὑποχώρησή του μπροστά στο ένδεχόμενο ἐπίλυσης του Κυπριακοῦ.

Και οἱ Περιουσίες;…

Και Οἱ Ἀγνοούμενοι;…

Και Οἱ Πεσόντες; Ὃλοι τους στο Πάνθεον, στα Ἠλύσια Πεδία, συμμαχητές πια με τους θρύλους τους Μύθους και τους Ἣρωες τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων πραγματώνοντας με τη θυσία τους τη ρήση τοῦ Θουκυδίδου διά στόματος του Περικλέους «Οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καί τό εὒδαιμον τό ἐλεύθερον τό δέ ἐλεύθερον τό εὒψυχον κρίναντες, μή περιορᾶσθε τούς πολεμικούς κινδύνους» στον Περικλέους Ἐπιτάφιο, ΙΙ, 43,4.

Μαζί μας, έπειτα από 42 χρόνια, σύσσωμοι οι σύγχρονοι Λεωνίδες του Ελληνισμού, οι Καταδρομείς της «Επιχειρήσεως Νίκη», που μόλις προχθές επαναπατρίστηκαν, ήδη πιά, και με τον τελευταίο να ἒχουν περάσει στα Ηλύσια Πεδία, τιμώντας τα ίδια και τα ιδανικά της Φυλῆς απέναντι στους σύγχρονούς τους Ελληνοκύπριους, πια, Εφιάλτες που πρόκειται να υπογράψουν την πιο ιταμή συμφωνία Κοινσλινγκοφινλανδοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έν έτει 2017.

Και ὁ Τάσος Ἰσαάκ; Και ὁ Σολωμός Σολωμοῦ;…

Και ὂλοι ὂσοι ἂνανδρα ἂμαχοι ἂοπλοι βιάστηκαν, βασανίστηκαν, ἐξευτελίστηκαν, δολοφονήθηκαν;…

Το μέλλον εἶναι πιο πλούσιο ἀπό το παρελθόν, ψιθυρίζουν ὑποβολιμιαῖα και «σπρώχνουν» πακτωλούς για να διαφημίσουν το νέο «προϊὀν», με τα χρυσοφόρα οἰκόπεδα στις ἀκτές τῆς Ἀφροδίτης να εἶναι ὁ καλύτερος μνηστήρας των ἒργων τους και μαζί και σφουγγάρι ἀνανέωσης τῆς Μνήμης ἂν ὂχι και ἀπόλυτης διαγραφῆς της…

Σε μία χώρα που το ἒδαφος της τελεῖ ὑπό στρατιωτική κατοχή…

Σε μία χώρα που δεν μπορεῖ να έλέγξει τον Ἐθνικό Έναέριό της Χῶρο με ἲδια μέσα…

Σε μία χώρα που δεν μπορεῖ να ναυλοχήσει πολεμικό σκάφος μεγέθους φρεγάτας στους ναυστάθμους της, λόγω ἒλλειψης ναυτικῶν ὑποδομῶν…

Σε μία χώρα, που ὁ ἒλεγχος και ἂρα (;) ἡ εύθύνη προστασίας, ἀσφάλειας και ἐγγυήσεων για τις ἐπενδύσεις στον νευραλγικό χῶρο τῆς Ἐνέργειας περνοῦν στις ἀπέναντι άκτές τῆς Μεσογείου, προσφέροντας στρατηγικό βάθος ἐκεῖ ὃπου λείπει…

Σε μία χώρα που μέχρι πρότινος ξέπλενε ρώσσικο χρῆμα, τώρα, με την ἐμπειρία του τραπεζικοῦ της τομέα, θα ξεπλένει το χρῆμα που θα ἐξορύσσεται άπό τις ἀκτές της…

Στη «Νέα Ἐλβετία» τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου το μέλλον δείχνει να εἶναι χρυσοφόρο, με ὂρους Marketing, μιλώντας, με ἢδη πρόθυμους μερίδα, θέλω να πιστεύω, ἀπειροελάχιστη να ὑποκύψει [μέρος πια τῆς Ὑπηρεσίας] προσποριζόμενοι ὃ,τι δουλικά δόλια και με δυσέβεια θα συμφωνήσουν για να το φέρουν σε Δημοψήφισμα και να ἀπορριφθεῖ, ὃπως ἐκείνου τοῦ πρώην του Μπ-Ανάν, ὂπως ἒμεινε στην Ἱστορία, με τον Ἡγέτη Τάσο Παπαδόπουλου να ὑψώνει το ἀνάστημα ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, που τότε ὂπως και τώρα, τον ἢθελαν ἒτοιμο και θνησιγενῆ να ὑπογράψει, τη στιγμή που στην Ἀθῆνα, νεοδουλοικά ἐπαῖτες Ὑπ.Ἐξ και σκιώδης Ὑπ. Ἐξ., Παπανδρέου και Μπακογιάννη, χαιρέτιζαν την ἀποδοχή του θετικοῦ ἀποτελέσματος τοῦ Δημοψηφίσματος, χωρίς κἂν να ρωτήσουν τους Πολίτες της Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Κύπρος. Το ἑλληνικό Βιετνάμ;

Στον Στρατηγό Γρίβα, στη θυσία των ἀνδρῶν και γυναικῶν της ΕΟΚΑ, στους Μάρτυρες Ἣρωες στα Φυλακισμένα Μνήματα, τους ἂνδρες της ΕΛΔΥΚ και  της Ε.Φ. που κράτησαν στις νέες Θερμοπῦλες του σύγχρονου Ἐλληνισμοῦ στην Κῦπρο της Ἐλλάδος …ἡ ἀπάντηση στο «Πώς αἲρεις;»  κρύβεται στα λόγια του Χοροῦ, στην ἀπάντηση που δίνει στη βασίλισσα μητέρα τοῦ Ξέρξου, Ἂτοσσα, λίγο πριν μάθει για τη συντριβή του στρατοῦ του γιου της, στη Σαλαμῖνα, ἀπό τους Ἒλληνες, στο ἒργο τοῦ Αίσχύλου «Πέρσες»

242 ΧΟΡΟΣ.  οὒτινος δοῦλοι κέκληνται φωτός οὐδ’ ὑπήκοοι.

 Δοῦλοι δε λογιοῦνται ἀνθρώπου οὐδ’ ὑπήκοοι κανενός.

(μτφ. Ἰωάννου Γρυπάρη)

Ἡ διαφορά, ἂρα, και ἡ ὑπεροχή του να εἶσαι Πολίτης και ὂχι πελάτης, Κοσμοπολίτης και ὂχι ὑποζύγιο, Ἓλλην και ὂχι βάρβαρος, στην πιο δύσκολη περίοδο που διάγει ὁ Ἐλληνισμός στη στροφή της Ἱστορίας Μας…

Στο σχῆμα τῶν τριῶν, ἡ ὁλοκλήρωση ἒρχεται στο Γράμμα Γ΄…

 

«Ποτέ τόσοι πολλοί δε θα χρωστάνε σε τόσους λίγους την ελευθερία τους».

Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος και o Ουμπέρτο…

 

Ἀθῆνα, 27 06 2017.

 

 

 

Posted in 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ἑλλάς, Ὀρθοδοξία, Δικαιοσύνη, Ιστορία, Ιούνιος, Κύπρος, Κοινωνία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία | Tagged , , , , , , , | Σχολιάστε

Ζήστε την εμπειρία στην «Ολυμπιάδα»

 

Ζήστε την εμπειρία. Ανεβείτε στην τριήρη «Ολυμπιάδα» και κατεβείτε στις θέσεις των ερετών. Υπηρετήστε τον πλου είτε ως Θαλαμίτες είτε ως Ζευγίτες είτε ως Θρανίτες. Μία μοναδική εμπειρία θα ξετυλιχτεί μπροστά σας με μία μακρόχρονη Ιστορία, από την Αργοναυτική Εκστρατεία κι από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας κι από τον Νέαρχο ως τους σύγχρονους Ναυμάχους του Π.Ν. η ένδοξη Ιστορία μας θα είναι στην κώπη κάθε ενός ερέτη, επιβεβαιώνοντας όχι μόνον τη Ναυτοσύνη των Ελλήνων αλλά και τη ρήση του Θουκυδίδου «Μέγα το της θαλάσσης κράτος» Πράξη και Ἒμβλημα του Π.Ν.

Έεενα – Δύυυο – Πτέρωσον.

Φωτογραφία του χρήστη Hellenic Navy in photos.
Hellenic Navy in photos

Πλόες Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» για το κοινό

Ἀθῆνα, 25 06 2017.

Posted in 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Infographics, Όπλα, Ασφάλεια, Αιγαίο Πέλαγος, Επικαιροποίηση, Εκπαίδευση, Ιστορία, Ιούνιος, Κοινωνία, Λιμάνια, Μεταφορές, Ναυτιλία, Παράδοση, Παιδεία, Πολεμικό Ναυτικό | Tagged , | Σχολιάστε

Στον ἀπόηχο τῆς διττῆς συγκυρίας Ζ 208.

23 02

, like Charles Lindbergh, flew across the Atlantic Ocean, but without a single drop of fuel.

Στον ἀπόηχο τῆς διττῆς συγκυρίας,

  • ἀφενός τῆς λήξεως τῆς μεγαλύτερης ἀεροπορικῆς γιορτῆς στον κόσμο, (#PAS17) της 52ης  στον ἀριθμό, στο «μικρό» ἀεροδρόμιο του Le Bourget, στο Παρίσι, ἐκεῖ ὃπου ὁ πρωτοπόρος Charles Lindbergh, κατάφερε και προσγείωσε το «The Spirit of St. Louis», το Μάιο του 1927, ἐγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο στην ἀνθρωπότητα, αὐτή τῶν Μετακινήσεων και τῶν [ἐναέριων] Μεταφορῶν, εἰσαγάγοντας ἐμπράκτως στην Παγκοσμιοποίηση τοῦ 21ου αἰῶνα μαζί με την πρόοδο τῆς Πληροφορικῆς, τῶν Μαθηματικῶν, τῶν ΦυσικοΘετικῶν Ἐπιστημῶν τῶν Δικτύων, τῶν Νευρώνων, τῆς ΑΙ ἢτοι, ἑλληνιστί, Τεχνητῆς Νοημοσύνης, τῆς 4ης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης, τῶν Big Data, τῶν σύνθετων ὑλικῶν, τῆς ἀπεικόνισης, τῶν ὁλογραμμάτων, τῆς διαχύσεως τῆς Γνώσεως, τῆς συμμετοχῆς μιας εὑρύτερης, πια, ἀνθρωποομάδος στην πρόοδο και ἐξέλιξη τοῦ αὒριο ἒρχεται ὁ Bertrand Piccard και ο Eric Lindbergh, με το Solar Impulse, να σηματοδοτήσουν τη νέα ἐποχή με τη selfie του Δρ. Piccard, σ’ ἓνα ἀεροπλάνο ἐξ ὁλοκλήρου κατασκευασμένου ἀπό σύνθετα ὑλικά, με ὃ,τι διαφημιστικό ὑπάρχει, ἀκόμη κι ὡς αὐτοκόλλητο να «κρύβει» μία ἂγνωστη ἐπένδυση χρόνου, χρήματος ἀλλά, κυρίως, νόησης, φαντασίας, δοκιμῆς και πλάνης, ἀφοσίωσης για να γίνει Ἐπιτυχία που τη μοιραζόμαστε κι ἀνήκει πια σε ὃλους μας.

 

  • ἀφετέρου τῆς ἐπετείου τοῦ ἱστορικοῦ δημοψηφίσματος τοῦ Τολμῆστε το Brexit… ἡ δυναμική τῶν πραγμάτων δεν δείχνει να ἒχει ξεκαθαρίσει το τοπίο προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ἀκόμη κι ἂν κατετέθη ἡ Ἐπιστολή Ἐνεργοποίησης του 50ου ἂρθρου στις 29 03 2017, γνωστῆς κι ὡς Brexit Day , κι ἂν μεσολάβησαν ἀμφίρροπες ἐκλογές, ὁ δρόμος τῶν διαπραγματεύσεων θα εἶναι μακρύς, το Ἠνωμένο Βασίλειο θα βρεῖ νέες ἰσορροπίες για να το ὁδηγήσουν στον ἑπόμενο, 22ο, αἰῶνα με πιο ἀσφαλεῖς και κερδοφόρες προοπτικές για τους πολῖτες του παρά τις πρόσκαιρες (;) συγκρούσεις με τους ἓτερους ἓταίρους που καραδοκοῦν για να ἀποσπάσουν μερίδιο ἀγορᾶς, ἂρα, και κερδῶν ἀπό το «Νησί»,

ὁ συγκερασμός τῆς Ἱστορίας, τῆς Βούλησης, τῆς Ἐπιστήμης και τῆς τεχνολογικῆς Καινοτομίας συνιστᾶ αἰτία ἐπένδυσης ἢ φόβου’ συντελεστή προόδου και εὐεργεσίας ἢ μηχανισμό ἰσοπέδωσης και ἀνισοτήτων’ μηχανισμό εὐμάρειας ἢ καταδυνάστευσης τοῦ ἀνθρώπου στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Προσωπικά, ἐπιλέγοντας τα πρῶτα μέρη τοῦ συνόλου για την Πορεῖα, κατανικώντας τα πάθη και τα λάθη τῆς βαρύτητας κι ἐπιβεβαιώνοντας, ἐμπράκτως, τη ρήση «αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἒμμεναι ἂλλων» ἀπο το Ζ 208 τῆς Ἱλιάδος τοῦ Ὁμήρου και ρητό τῆς Π.Α. για τη διττή σημερινή συγκυρία…

23 02 II

Το άεροπλάντο «Spirit of St. Louis» του Charles Lindbergh.

Solar Impulse. 11 Ιουνίου 2016. A Historic flight over the Statue of Liberty

Aude Sempre & Per ardua ad astra!!! 2016 05 31

The State to Excel. 2016 07 15.

 

Ἀθῆνα, 23 06 2017.

Posted in 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Ατλαντικός, Αγγλία, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Γαλλία, Διπλωματία, Διαδίκτυο, Διεθνής, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Μεταφορές, Μεγάλη Βρετανία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Πολεμική Αεροπορία | Tagged , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ… 22 06.

Ίσως, ἡ πιο μπλε παγκόσμια ὁμάδα καρτούν στη δική της παγκόσμια ἡμέρα.

Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα…

Παγκόσμια Ἡμέρα των Στρουμφ

Posted in 2017, Κατηγοριοποίηση | Tagged | Σχολιάστε

Astra, Θεσσαλονίκη, 15 06 2013…

19 02.jpg

Τι να λέμε…
Αεροπορική εταιρεία: Astra, ελληνικών συμφερόντων
Πλήρωμα – Αεροπλάνο: Αιγυπτιακών Αερογραμμών
Επιβάτες: Ρώσοι
Δρομολόγιο: Νοβορσιμπίρσκ – Θεσσαλονίκη
Χώρος: Αεροδρόμιο Μίκρα, Θεσσαλονίκης
Χρόνος: 15 Ιουνίου 2013

Στο 02:17 το αεροπλάνο έχει «βγει» από τον 2,500 μ. μήκους διάδρομο, μέσα στα χωράφια, γιατί από την άλλη είναι ο Θερμαϊκός, χωρίς «καιρό» ούτε καν ένα συννεφάκι…
Μετά «φεύγουν» χορτάρια, ό,τι χλωριδοπανίδα διαβιούσε πέριξ του διαδρόμου, ώσπου στο 02:40 αράζει…

Аварийная посадка рейса Новосибирск-Солоники, 15.06.2013

Προσοχή στην κυριλλική γραφή της [Θεσ]σαλονίκ-ης!!!

 

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 19 06 2013.

Posted in 2013, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Facebook, Ασφάλεια, Αεροδρόμια, Κατηγοριοποίηση, Μεταφορές, Οικονομία, Πολιτική Αεροπορία | Tagged | Σχολιάστε

Γραμμένο στους Νευρῶνες του DNA

#PAS17

Γραμμένο στους Νευρῶνες του DNA… nEUROn

17 02 II

Ἀεροχορογραφία, στ’ ὂνομα. Οἱ Ἲκαροι τῆς Dassault δείχνοντας το δρόμο τοῦ μέλλοντος, ἐντός ἓδρας…

Και με τη δική μας σφραγῖδα στην κατανομή ἒργου, τῆς ΕΑΒ.

17 02 neuron2

Λίγο πριν ἀπό την αὐλαῖα τοῦ σαλονιοῦ, ἐκεῖ στο ἀεροδρόμιο τοῦ Bourget στο Παρίσι [ #PAS17]

History of Le Bourget

Paris Air Show 2015 by Euronews

Ἀθῆνα, 17 06 2017.

 

Posted in 2016, 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Facebook, Infographics, Έρευνα, Όπλα, ΑναΔημοσίευση, Διπλωματία, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Ευρώπη, Ιστορία, Ιούνιος, Παιδεία, Πληροφορική | Tagged , | Σχολιάστε

Σε ἒνδειξη εὐγνωμοσύνης, το μῆλο τῆς Apple

Apple's logo for Alan Turing.jpg

Ποτέ το μῆλο δεν θα ἒμενε στην Ἱστορία, ἀκόμα κι ἂν περιέγραψε την πτώση.

Αὐτό το μῆλο, ὡστόσο, ξεπέρασε και το σῆμα του προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, γινόμενο, πια, ἓνα ἀναγνωρίσιμο παγκοσμίως σύμβολο τῆς ὁμώνυμης ἑταιρείας Πληροφορικῆς, Apple.

investor_hero.jpg

Σε ἒνδειξη εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ και τιμῆς στην Ἀξία τῆς προσωπικότητας τοῦ Ἂλαν Τιούρινγκ,

  • του Πατέρα τῆς «Ἐπιστήμης τῶν Ὑπολογιστῶν»,
  • τοῦ μεθοδικοῦ ἀναλυτή και ἰθύνοντος νοῦ τῆς ὁμάδος 8 που ἒσπασε τον κώδικα ἐπικοινωνιῶν τῆς κρυπτοσυσκευῆς Enigma τῶν Γερμανῶν κατά τη διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου,
  • τοῦ πρωτοπόρου τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης,

ἐκείνου που χάρισε τόσα στην έπιστημονική και ὂχι μόνον κοινότητα και που, δαγκώνοντας το μῆλο, ἒφυγε ἀπ’ὃλους ὃσοι δεν κατάφεραν να τού ἀναγνωρίσουν το δικαίωμα στην ἰδιαιτερότητά του…

Alan Turing.jpg

harzar

Alan Turing: The Enigma

Breaking the Code: Biography of Alan Turing (Derek Jacobi, BBC, 1996)

 

Ἀθῆνα, 07 06 2017.

Posted in 2017, Ὑποδομές, Έρευνα, Όπλα, Ασφάλεια, Αγγλία, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικοινωνία, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Μεγάλη Βρετανία, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παιδεία, Πληροφορική, Πολιτισμός | Tagged , ,