Ομόκεντροι κύκλοι κυμάτων

waves.jpg

Η πιό σύντομη αλλά πλήρης, στο μέτρο της, ανάλυση για τα τεκταινόμενα. Γιατί τα κύματα δημιουργούν ομόκεντρους κύκλους, με κέντρο τη Μέση Ανατολή. Λείπουν τα τελευταία σημαντικά γεγονότα αλλά κερδίζει, πάντα, ιστορικά, όποιος ελέγχει τις θάλασσες όχι όποιος τις «κατέχει», απαραίτητα…Χρονολόγιο, SWOT, ανακατανομές ευκρινείς και παίκτες…

Από το βυθό του Αρκτικού μέχρι την αντιστροφή του Διός κι από την Περσέπολη μέχρι τον Κυρίαρχο της Ανατολής και τον Βερίγγειο, στην «Καρδιά» της «Νήσου», για πρώτη φορά, στην ιστορία της, αναδύεται επιθετικά… έχοντας διδαχθεί την αξία και τον πλούτο της θαλάσσης…

Why Russia Aggressively Went into Syria to Support Syrian President Bashar Al Assad

Advertisements
This entry was posted in Κατηγοριοποίηση, Πολιτική and tagged , , . Bookmark the permalink.