Ὃταν ἡ Φιλοσοφία ἀσκοῦσε Πολιτική

Στη Χορεία τῶν Ἀσκητῶν τοῦ Πνεύματος που γοήτευε με την εὐγλωττία, την ὀξυδέρκεια, την ταπεινότητά του μαζί με ένα καθαρό βλέμμα καλοσύνης, ἀνιδιοτελοῦς εἰλικρίνειας και σεβασμοῦ στις Ἀρχές και τις Ἀξίες που τόν σμίλευσαν.

Από χθες μαζί με τη διάνοια ἐκείνου που τιμήθηκε με το Ἀνώτατο Πολιτειακό Ἀξίωμα τῆς χώρας. Ἡ παροδική, ἒστω, ἂσκηση τῆς ἐξουσίας ἀπό φιλοσόφους, συνεπής προς την Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος μάς ἒκανε πλουσιότερους ὡς κοινωνία και Πολιτισμό.

Στο Πάνθεον τῶν Ἑλλήνων Ἀγωνιστῶν, ψυχῇ τέ καί σώματι, για τα Ἰδανικά τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στις μορφές που ξεχώρισα και που πραγμάτωσαν με τη στάση τους την, κατά τον Ἀριστοτέλη, ἀξία της Φιλοσοφίας ὡς «την ἐπιστήμη τῆς ἀληθείας» και την, κατά τον Θουκυδίδη, ἀξία της Πολιτικῆς ἐφαρμόζοντας ἐμπράκτως το ρητό «καί τό εὒδαιμον τό ἐλεύθερον το δέ ἐλεύθερον τό εὒψυχον».

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και Κωνσταντίνος Τσάτσος.

akadimia_athinon.jpg

Η Ακαδημία Αθηνών

This entry was posted in Ἑλλάς, Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Πολιτική, Φιλοσοφία. Bookmark the permalink.