Φρούριο Εὐρώπη

europe2

«Ἡ ἀρπαγή τῆς Εὐρώπης»- Noël Nicolas Coypel, 1726-1727.

Ἀξιέπαινη ἡ ταινία μικροῦ μήκους «Φρούριο Ευρώπη» παραγωγῆς τῆς Κινηματογραφικῆς Ὁμάδας τοῦ Ἑσπερινοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Κω, σε μία προσπάθεια διασύνδεσης τοῦ ὀνόματος, τῆς ὀντότητος και τῆς οὐσίας τῆς Εὐρώπης, ἰδωμένης ἀπό διαφορετικές ὀπτικές γωνίες, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τον ἲδιο τόν Mῦθο μέχρι και τις πρόσφατες ἐξαγγελίες περί σφραγίσματος των συνόρων της.

Μία είναι ἡ οὐσία. Μεταχειριζόμαστε το ἲδιο ὂνομα. Ἐννοοῦμε διαφορετικά. Ἀξιακά ἡ ζωή ἒχει ἂλλο περιεχόμενο στη Βόρεια ΚαθολικοΠροτεσταντοΑιρετική Ἢπειρο και στα Βαλκανοπεριθωρειακά σύνορά μας. Ἐξ οὗ και οί φράκτες. Ἐξ οὗ και τα σφραγίσματα τῶν συνόρων.
Ἀπό τή χώρα πού ὓμνησε και ὓψωσε την ὑποδοχή και τη φιλοξενία σε Τέχνη στο πρόσωπο του Ξενίου Διός, χωρίς να παραχωρήσει το ἱερό αὐτό δικαίωμα σε ἂλλη θεότητα, ὁμοίως με την παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ἡ ἰδιοπροσωπεία και ἡ ἱερότητά της ὑπῆρξαν και ἀξακολουθοῦν να εἶναι ἒννοιες ἀλληλένδετες και ἀλληλέγγυες στη χώρα μας.
Ἀπό την Πλατεῖα τῶν Σημαιῶν και τῆς Εὐρώπης στην Κῶ ὑποδεχόμαστε κοντά 1,000,000 πρόσφυγες και μετανάστες με ἀξιοπρέπεια, τιμώντας την Αὐταξία του Ἀνθρώπου ὡς ὀντότητος κι οὐσίας. Παραλείπουν οἱ ἐξ Ἑσπερίας Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι [διαβάζετε ὀρθότερα στο θηλυκό γένος] να θυμίσουν την ἐτυμολογική προέλευση τῆς δικῆς τους «φιλοξενίας», ἢτοι τῶν «ξενοδοχείων» τους. Hotel, ἑτυμολογικῶς προερχόμενο ἀπό το χῶρο κράτησης τῶν αἰχμαλωτισθέντων ἐχθρῶν, ἐκ τοῦ hostis, is (ὁ ἐχθρός), hostel.
Το λοιπόν, σε μία πιο ἐξωραϊσμένη Εὐρώπη, νέος ὂρος, πλέον, ἀφ’οὗ ὁ ἐχθρός δεν εἶναι, πια, στρατός ἀλλά λαός, HotSpot. Το νησί τοῦ Ἱπποκράτους με το Ἀσκληπιεῖο του, το Ὠδεῖον του και το Συμπόσιον τοῦ Ἡρακλέους εἶναι ἀσφαλές και σίγουρο ὃτι θα Ἀντιμάχεται τη βαρβαρότητα ἀπ’ὃπου κι ἂν προέρχεται προτάσσοντας στο Φρούριο τῆς Εὐρώπης τον Πλάτανο τοῦ Ἱπποκράτους την Ἀρχαῖα Ἀγορά και το Ἀρχαῖο Στάδιον, ἀντηρίδα και θεμέλιο τοῦ Πολιτισμοῦ.
Τι, στην ὑφαρπαγή τῆς Εὐρώπης, ἡ Σοφία ἒρχεται ἀπό μακρυά…
Advertisements
This entry was posted in Ἑλλάς, Διεθνής, Ιστορία, Κοινωνία, Πόλεμος, Πολιτισμός, Πολιτική, Τέχνη, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός and tagged , , . Bookmark the permalink.