Καρδιά τῆς Εὐρώπης

22.png

 

Στα ἀσαφῆ και θολά σύνορα τῶν γερμανικῶν φυλῶν, τῶν ΦραγκοΓερμανῶν, στήθηκε μια βαλονία, με μια πρωτεύουσα, χωρίς ταυτότητα. Και σ’ αὐτήν την χωρίς ταυτότητα χώρα, ὡρίστηκαν οἱ Βρυξέλλες ὡς το διοικητικό κέντρο της νεοσύστατης ἐκ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καθημαγμένης Εὐρώπης.

Βέλγιο, ἡ χώρα τοῦ πιο αἱμοσταγοῦς μονάρχου τῆς Εὐρώπης μέχρι και την ἐμφάνιση με σειρά των Μουσταφᾶ, Ἀδόλφου και Ἰωσήφ.

Ἐδῶ και 200 χρόνια μετά την ἱστορική μάχη στην πεδιάδα του Βατερλώ, (18 06 1815)  κάπου 15Km ἒξω ἀπό τις Βρυξέλλες, μάχη που ἒκρινε ἐν πολλοῖς το μέλλον τῆς Ἠπείρου για τα ἑπόμενα 100 χρόνια, (1815-1915) κέντρο βάρους του κόσμου ἦταν ἡ Εὐρώπη.

Μετά, ἡ σκυτάλη πέρασε στην ἀπέναντι ἀκτή τοῦ Ἂντλαντα. Σήμερα, στα ἑπόμενα 100 χρόνια, (1915-2016) ἡ Ἢπειρος πιο ἂβουλη ἀπό ποτέ, πιο ἀδύναμη κι ἀνίσχυρη καίτοι #02 δύναμη στον κόσμο. Κατακερματισμένη κι ἀμέτοχη στα δρώμενα παρακολουθεῖ παρακολουθώντας τον τρόμο και το φόβο που σπέρνει και τῆς σπέρνουν στο ἒδαφός της.

Δυστυχῶς, αὐτός ὁ ἐπικαιροποιημένος φόβος κι ὓβρις εἶναι ὁ τρόπος που πορεύτηκε και το πράττει ἀκόμη ἡ Δυτική Εὐρώπη και τα κέντρα της, παγκοσμίως.

Ἡ σημερινή Τρίτη, ἡ «δική» μας ἐκδοχή της 9/11 των ΗΠΑ. Ἢ τουλάχιστον μέρος της σε συνέχεια τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στο Παρίσι, με τυφλά χτυπήματα και ἀθῶα θύματα.

Ἡ ἐπίθεση ἒγινε στο διοικητικό κέντρο τῶν μηχανισμῶν τῆς Εὐρώπης, ὂχι στην «καρδιά» τῆς Εὐρώπης. Καρδιά της κάθε ἓνας πολίτης τῆς Εὐρώπης.

Ἐπικαιροποιημένος φόβος, ἡ πρόθεση τῶν σκοτεινά μυστικῶν κύκλων που μεθόδευσαν και αἱματοκύλισαν τις Βρυξέλλες.

Ἐπικαιροποιημένη ἃμα κι ὓβρις, ξεπερνώντας κάθε ἒννοια μέτρου’ ἂλλωστε, το τελευταῖο δεν ὑπάρχει στη σκέψη τῶν ἰθυνόντων νοῶν και τῶν ἐκτελεστῶν-μαρτύρων (;) ἂραγε, στην ψευδοθρησκεῖα των.

Πάντα, ὃμως, χωρίς καμία ἐξαίρεση το πέρασμα προς την ἒξοδο περνάει ἀπό την κάθαρση.

Κάθαρση, πρωτίστως, για τα θύματα.

Κάθαρση, για τον κατευθυνόμενα ἐπερχόμενο φόβο, τρόμο κι ἀπειλή μέσω των ΜΜΕ.

Κάθαρση ἀπό τα ἐπαπειλούμενα μέτρα συμμόρφωσης ὑπό το πρόσχημα τῆς ὑφιστάμενης, προηγηθείσης και μελλοντικῆς ἀπειλῆς’ συμμόρφωσης στην περιστολή ἐλευθεριῶν και την εὐχερῆ καταστολή διαμαρτυριῶν.

Κάθαρση ἀπό τα σκοτεινά κέντρα λήψης, μέσα κι ἒξω ἀπό την Εὐρώπη.

Κάθαρση ἀπό ὃλους ὃσοι διοικοῦν λαούς, χῶρες, μηχανισμούς πέρα κι ἒξω ἀπό τη Δημοκρατία.

Κάθαρση ἀπό ὃλους ὃσοι στο ὂνομα τῆς Δημοκρατίας, τῆς Εἰρήνης και τῆς Ἐλευθερίας θα «ἀναλάβουν» να δείξουν το δρόμο τῆς ἀσφαλοῦς πορείας μέσω τῆς καταλαγῆς τοῦ φόβου, και στ’ὂνομά του, θα γίνεσαι πιο ἀνασφαλῆς, πιο φοβικός, πιο ὑποτεταγμένος ὀσφοκάμπτης ὑπόδουλος.

Κάθαρση, με την ὑπόμνηση δύο συμβόλων στην πόλη τῶν Βρυξελλῶν’

Του «Ἀτόμιουμ» που άναπαριστᾶ το ἂτομο ἑνός κρυστάλλου σιδήρου, συμβολίζοντας το σθένος τῆς ἑνώσεως και τῆς ὂπερας «Ἡ μουγκή τοῦ Πόρτιτσι», ἒργο τοῦ Γάλλου Ντανιέλ Ὠμπέρ, ἀπεικονίζοντας την ἐπανάσταση ἀπέναντι στην τυραννία τῶν Ὁλλανδῶν.

Ὁ μόνος τρόπος να ξεπεραστεῖ αὐτός ὁ βουβός πόνος τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἡ ἐνότητα ἡ ἀλληλεγγύη και ἡ ἀναγνώριση ὃτι Καρδιά τῆς Εὐρώπης εἶναι κάθε ἓνας πολίτης της’ ἡ Ἢπειρος που πρωτοστάτησε στις πιο εἰδεχθεῖς ἀλλά και τις πιο φωτεινές στιγμές τῆς Ἀνθρωπότητας το ὀφείλει στον ἑαυτό της, ζώντας τις πρῶτες, εὐελπιστώντας στις ἑπόμενες.

Το χρωστᾶ στην Καρδιά της…

 

Ἀθῆνα, 23 Μαρτίου 2016

This entry was posted in 2016, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Διπλωματία, Διεθνής, Δικαιοσύνη, Ευρώπη, Ιστορία, Κοινωνία, Μάρτιος, Πόλεμος, Πολιτισμός, Πολιτική, Τρομοκρατία, Φιλοσοφία and tagged . Bookmark the permalink.