Φῶς, το κέντρο.

22

Ἡ Πρωθιέρεια Κατερίνα Λέχου κατά τη διάρκεια Ἀφῆς τῆς Φλόγας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.    Ὀλυμπία, 21 04 2016.

 

Φῶς ἡ Δύναμή Μας

Φῶς και τ’ Ὂνομά Μας

Στο ἰσόπλευρο

Ἑλλάς το κέντρο.

Παῖξε με ὃ,τι πρόσθετο τοῦ κέντρου, θες.

Ἑλλάς, το κέντρο.

Ὃ,τι ἒξω

για κάθε ἓνα ἀπό τα τρία

ἀπό και παρ και ἐκ κλιση, μαζί, τοῦ μέτρου.

Ἂλλωστε, ἐδῶ,

«Ἀεἰ ὁ Θεός Γεωμετρεῖ»

στη χώρα τοῦ Φωτός…

Στη σημερινή Τελετή Ἀφῆς τῆς Φλόγας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ὃ,τι κρατῶ εἶναι ἡ  Ἂρτεμις ἡ Κατερίνα ὁ Παναγιώτης κι ο Ζιοβάννι [ναι, ναι -ἀλάνι…χωρίς το Τ…] και τα ὑπέροχα παιδιά κυματοειδῶς να σχηματίζουν τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους [πού ‘σαι, Μίσα]. Ἡ Χορογράφος, ἡ Πρωθιέρεια, οἱ Ἀθλητές και ὁ Κόσμος. Το κέντρο και το ἐπίκεντρο τῶν Ἀγώνων.

Οί λοιπές παρουσίες ὑπολείπονται καί τοῦ ὑπουργήματός των, λειτουργοῦν ὡς παρελκόμενα’ ἓλκη κι ἂς τούς προσφωνοῦν με το Α και το Ε. Μᾶλλον Ἂνευ Ἐξουσίας, μού κάνει παρά το γνωστόν καίτοι γείτονες… Ἡ ἀπό και ἡ παρ και ἡ ἐκ κλιση μαζί, ὃλη ἡ κουστωδία…

Κωστής Παλαμάς και Σπύρος Σαμάρας ἐποίει, Ἰγνατίου Λέχου και Ψειμάδας ἐφιλοτέχνησαν…

Ἡ Τελετή τῆς Ἀφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας.

Πετρούνια και Γκάβιο, κι ἂλλους 10,000 ἀθλητές, η Γενέθλια Γῆ τῶν Ἀγώνων προς τιμήν τῶν θεῶν τοῦ ὂρους που λάμπει, Ὂλυμπος, η γη τοῦ Φειδία, ὁ Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους, ἡ Νίκη του Παιωνίου, Μακεδών, και ὁ Δίας μετά τοῦ -κούκλου- Γανυμήδους σάς συντροφεύουν στο ταξίδι σας πέρα ἀπό τη ράχη τοῦ Ἂτλαντα.

Μαζί τους και οἱ Ζάνες…

Μαζί τους, κι ὁ Ἰωνάθαν στους οὐρανούς τῆς Πελοποννήσου…

Ολυμπία. Εικονική περιήγηση.

Οἱ Ολυμπιόνικοι Ὓμνοι τοῦ Πινδάρου.

μέχρι τις ὂχθες τοῦ Ρίο, ἀφιερωμένου στον Ἰανό…

This entry was posted in Ἑλλάς, Αθλητισμός, Διπλωματία, Διεθνής, Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Τέχνη, Φιλοσοφία and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.