Οἱ ἑπτά [7] ἡμέρες τῆς Δημιουργίας

Οἱ ἑπτά [7] ἡμέρες τῆς Δημιουργίας, ἰδωμένες ἀπό την Ἐπιστήμη. Μαγεία…

Computer Simulation visualizes History of the Universe

Advertisements
This entry was posted in Διάστημα, Διεθνής, Επιστήμες, Ιστορία, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός and tagged , . Bookmark the permalink.