Ἡ πιο διάσημη D-Day… «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ»

 

01.jpg

«Κριεζής» και «Τομπάζης», τα ἀντιτορπιλικά συνοδείας τοῦ τότε Ἑλληνικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ θα ὑποστηρίξουν τη μεγαλύτερη -ἀκόμη και σήμερα -στην Εύρώπη ἀεροναυτική ἐπιχείρηση προγεφυρώματος, ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ Ἂξονα.

06 02.jpg

Ἡμέρα ἱστορική για την Εὐρώπη και ὃλον τον κόσμο, καθώς ἂνοιξε ἀπό Δυσμᾶς το ζητούμενο δεύτερο μέτωπο ἐναντίον τῶν Ορκ Οὒννων. Πλέον σε λιγότερο χρόνο ἀπό τη διάρκεια ἑνός ἓτους και πιο συγκεκριμένα στην D+[~] 335, στην «Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης«, τερματίζεται ὁ Β΄Π.Π. 72 +1  χρόνια μετά ὁ Ἂξων, ἀπό την Ἀνατολή, με τα κεφάλαια τῆς Δύσης και τα ρετάλια τῆς Ἱστορίας, ἐπικρεμᾶται ἐπικίνδυνα πάνω ἀπό ὃλο τον κόσμο…

Ἡ D-day, ὃπως ἀποκαλεῖται ἡ ἐν λόγω Ἐπιχείρηση, ἀποτελεῖ κομβικό ρόλο στην Παγκόσμια Ἱστορία, συνιστώντας γεγονός μεγίστης ἀξίας με πολυσήμαντες προεκτάσεις για τις ἐπιδιώξεις και τις συνέπειές της. Πρόκειται για μία Ἐπιχείρηση ἓνα Ὂνομα και μία Ἡμέρα ὁρόσημο ὂχι μόνον στο σύνολο τῶν Ἐπιχειρήσεων και Μαχῶν τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου ἀλλά ἐφ’ἑξῆς στην ἀπελευθέρωση τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης που στέναζαν ὑπό τη ναζιστική κατοχή και θηριωδία εἲτε ὡς κατάκτηση εἲτε ὡς ἐφιαλτική σύμπραξη και παράδοση ἀμαχητί. Μετά, μάλιστα, και τη Δουνκέρκη και το «θαῦμα» τῆς διάσωσης τοῦ κύριου ὂγκου τῆς Δυνάμεως τοῦ ΗΒ, στις ἀπαρχές τοῦ Πολέμου στην Εύρώπη, ἐκεῖ στις ἀκτές τῆς Γαλλίας και τοῦ Βελγίου, ἡ Ἀπόβαση τον Ἰούνιο τοῦ 1944  ἀποκτᾶ ἰδαίτερο σημειολογικό χαρακτῆρα ὑποδηλώνοντας την «Ἐπιστροφή» τῶν συμμαχικῶν πλέον Δυνάμεων στην ἀναζήτηση λαχτάρα και ἐν τέλει κατάκτηση, με κάθε κόστος και τίμημα, τῆς μεγαλύτερης Ἀρετῆς που ὁ ἲδιος ὁ Ἂνθρωπος κατέκτησε, και ἰδιοποιούμενος τήν ἀπώλεσε για τους ἂλλους, αὐτήν τῆς Ἐλευθερίας. Κατ’αὐτόν τον τρόπο, δε, ἐπικυρώνεται ἐμπράκτως ἡ ούσιαστική ἀξία τῆς Ἐλευθερίας ὡς γέφυρας ἀνάμεσα στην Εὐδαιμονία και την Εὐψυχία ἢτοι την Τόλμη και την Εὐτυχία, σύμφωνα με το λόγο τοῦ Περικλῆ και τη γραφῖδα τοῦ Θουκυδίδη, στον μνημειώδη Ὓμνο τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας[Β΄, 43, 4]

«Οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καί τό εὒδαιμον τό ἐλεύθερον

το δέ ἐλεύθερον το εὒψυχον κρίναντες,

μή περιορᾶσθε τούς πολεμικούς κινδύνους»

Ἐσεῖς, παίρνοντας παράδειγμα αὐτούς που ἒπεσαν στον πόλεμο και πιστεύοντας ὃτι ἡ εύτυχία βασίζεται στην ἐλευθερία και ἡ ἐλευθερία στη γενναιότητα, μην ἀποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου ὑπέρ τῆς πατρίδος.

Για την ἐπέτειο τῶν 75 χρόνων ἀπό την ἱστορική ἡμέρα και με γνώμονα την ἀπότιση φόρου τιμῆς στα πληρώματα που μάς ἀπελευθέρωσαν και σε ἀναγνώριση τῆς θυσίας και τῆς προσφορᾶς των πραγματοποιήθηκαν διελεύσεις και ἂλματα ἀλεξιπτωτιστῶν ἀπό τα ἀεροσκάφη θρύλους τα DC-3, C-47 ἢ ὃπως τα ἀποκαλοῦσαν και καθιερώθηκε οἱ Βρετανοί «Dacota», με τις εὐδιάκριτες πέντε λωρίδες [τρεῖς λευκές και ἐνδιάμεσα δύο μαῦρες], δηλωτικές τῆς συμμετοχῆς τῶν ἀεροσκαφῶν στην Ἐπιχείρηση τῆς Ἀποβάσεως στη Νορμανδία.

Opera Snapshot_2019-06-06_080140_www.instagram.com.png

50 χρόνια μετά, το 1994, ἡ ΠΑ, διάδοχο σχῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας, με την 338 ΜΔΒ -σήμερα, 338Μ- ἑδρεύουσα στην 117 ΠΜ, στην ΑΒ τῆς Ἀνδραβίδας, συμμετεῖχε στις ἑορταστικές ἐκδηλώσεις με ἓνα σμῆνος F-4 E SRA.

05

Τα σημαιάκια τῶν «Σηματωρῶν» που σημάδευαν, ὑποδεικνύοντας, την Ἀπόβαση στην παραλία Omaha τῶν Ἀμερικανῶν.

«Τομπάζης» και «Κριεζής».
Ἡ Ἑλληνική συμμετοχή στην Ἀπόβαση τῆς Νορμανδίας.
Σαν σήμερα, πριν από 72 + 1 χρόνια. Μαζί και το αρματαγωγό «ΣΥΡΟΣ«.

06 02 V.jpg

Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους ἐκ δυσμῶν για τους Οὒνους δυνάστες τῆς Εύρώπης…
Τους ἲδιους που ἒχουμε και σήμερα…

Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους…
Για την Ἱστορία …

Ἡ ξεχωριστή «D-day» του Ναυμάχου Κωνσταντίνου Κανάρη και του Ἀνδρέα Πιπίνου, στο λιμάνι τῆς Χίου, πυρπολώντας την ναυαρχίδα του Καρά Αλή, ἐκεῖ πίσω στα 1822 μ.Χ.

Κανάρης, Πιπίνος, Τομπάζης, Κριεζής διάδοχα σχήματα όνόματα-θρῦλοι τῶν ἐπιχειρήσεων στη θάλασσα, καταδεικνύοντας την ὑπερχρόνια ὀρθότητα τοῦ Θουκυδίδου για το ρόλο, τη συμβολή και την ἀξία του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ

«Μέγα το τῆς θαλάσσης κράτος»

06 02 III.jpg

 

President Franklin Delano Roosevelt’s D-Day Prayer

Opera Snapshot_2019-06-06_074827_www.instagram.comOpera Snapshot_2019-06-06_074904_www.instagram.comOpera Snapshot_2019-06-06_074932_www.instagram.com

 

RNAS Yeovilton-D-Day 50th Anniversary 1994

Το αρματαγωγό «ΣΥΡΟΣ» L-144, πρώην LST-325

04.jpg

Στην τελετή για την πεντηκονταετηρίδα τῆς Ἀποβάσεως, 1994, στην ἀκτή Omaha, ἡ Ἑλληνική Σημαῖα, σε ἒνδειξη Μνήμης κι Εὐγνωμοσύνης για τα συμμετέχοντα πληρώματα.

 

06 02 IV

Εξαιρετικό Infographics 3o

Snoopy D-Day 1993 06 06 1944 Charles M. Schulz

Ὁταν ἡ πένα του Charles M. Schulz θα ἀποτυπώσει στη σειρά των Peanuts την ἱστορικότητα τῆς ἡμέρας, ἀπό τον δημιουργό που ἒλαβε μέρος στις Ἐπιχειρήσεις και θέλησε με τη μορφή του Snoopy να ἀποτυπώσει την Ἀξία τῆς Μνήμης. 1993 06 06.

Ἀθῆνα, 06 06 2017

This entry was posted in 1944, Ἑλλάς, Infographics, Αεροπορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιστορία, Κοινωνία, Πόλεμος, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Σαν σήμερα, Τεχνολογία and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.