Σε ἒνδειξη εὐγνωμοσύνης, το μῆλο τῆς Apple

Apple's logo for Alan Turing.jpg

Ποτέ το μῆλο δεν θα ἒμενε στην Ἱστορία, ἀκόμα κι ἂν περιέγραψε την πτώση.

Αὐτό το μῆλο, ὡστόσο, ξεπέρασε και το σῆμα του προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, γινόμενο, πια, ἓνα ἀναγνωρίσιμο παγκοσμίως σύμβολο τῆς ὁμώνυμης ἑταιρείας Πληροφορικῆς, Apple.

investor_hero.jpg

Σε ἒνδειξη εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ και τιμῆς στην Ἀξία τῆς προσωπικότητας τοῦ Ἂλαν Τιούρινγκ,

  • του Πατέρα τῆς «Ἐπιστήμης τῶν Ὑπολογιστῶν»,
  • τοῦ μεθοδικοῦ ἀναλυτή και ἰθύνοντος νοῦ τῆς ὁμάδος 8 που ἒσπασε τον κώδικα ἐπικοινωνιῶν τῆς κρυπτοσυσκευῆς Enigma τῶν Γερμανῶν κατά τη διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου,
  • τοῦ πρωτοπόρου τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης,

ἐκείνου που χάρισε τόσα στην έπιστημονική και ὂχι μόνον κοινότητα και που, δαγκώνοντας το μῆλο, ἒφυγε ἀπ’ὃλους ὃσοι δεν κατάφεραν να τού ἀναγνωρίσουν το δικαίωμα στην ἰδιαιτερότητά του…

Alan Turing.jpg

 

This entry was posted in Έρευνα, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Επιστήμες, Ευρώπη, Ιστορία, Ιούνιος, Κοινωνία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Πληροφορική, Σαν σήμερα, Τεχνολογία, Υποδομές and tagged , . Bookmark the permalink.