Ὁ Κύριλλος στο Ἃγιον Ὂρος

Ἡ ἂφιξη τοῦ Πατριάρχου Μόσχας και πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, Κυρίλλου, στο Ἃγιον Ὂρος, με σκάφος τοῦ ΛΣ. Ὃταν ἡ ἀπώλεια τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Πέτρου, και τοῦ πληρώματος του Chinook, στη δική μας, 11η 9ου [9/11] το 2004, διδάσκει…

Ἡ ἂφιξη του Κυρίλλου στο Ἀγιον Ὂρος

Άγιο Όρος – Η επίσκεψη του Ρώσου Πατριάρχη κ. Κύριλλου

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 07 06 2013.

 

Advertisements
This entry was posted in 2013, Ἃγιον Ὃρος, Ἐκκλησία, Ἑλλάς, Facebook, ΑναΔημοσίευση, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Διπλωματία, Διεθνής, Κατηγοριοποίηση, Παράδοση, Σαν σήμερα, Χριστιανισμός and tagged , , , , . Bookmark the permalink.