Πάντοτε, το «Τέθριππο» θα τούς δείχνει τα νῶτα…

08 04

Με φόντο το «Tέθριππο της Νίκης», μία ἱστορικῆς σημασίας ὁμιλία, στις 12 06 1987.

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα:
Ἑνοποιήθηκε ἡ Γερμανία
Ἂλλαξε ἡ Σημαῖα
Προστέθηκε στο «Τέθριππο τῆς Νίκης» ὁ Σιδηροῦς Σταυρός…

ἒκτοτε, κι ἂλλα φαντάσματά του…

Πάντοτε, θα ἀντιγράφουν τον Ἑλληνικό Πολιτισμό.
Στην ἀναμέτρηση τῶν δυο μας, που μετρά, ἢδη, 13 αἰῶνες στις 13 Ιουνίου και για ὃσους θα ἒρθουν, θα προσπαθοῦν ἀλλά δεν θα καταφέρνουν να γίνουν Ἓλληνες [Ἐμεῖς δεν θα γίνουν].
Πάντοτε, το «Τέθριππο» θα τούς δείχνει τα νῶτα…

Ronald Reagan «Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall» Bradenburg Gate Speech 6/12/87

Αναδημοσίευση από το Facebook στις 13 06 2015

 

Advertisements
This entry was posted in 1987, Ἑλλάς, ΑναΔημοσίευση, Γερμανία, Διπλωματία, Διεθνής, Επιστήμες, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιστορία, Ιούνιος, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Οικονομία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Προσωπικότητες, Παράδοση, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Φιλοσοφία and tagged , . Bookmark the permalink.