Nous sommes tous … UN.

fotografia-382-nikaia-panoramiki-akrogrammis

Ἐδῶ, στην Κυανή Ἀκτή, στη δική μας πόλη, την παραθαλάσσια, την ἡλιόλουστη ζεστή φωτεινή Νίκαια, κάτω ἀπό τις Ἂλπεις, στη Γαλλική Ριβιέρα ξεδιπλώθηκε χθες, ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῶν Γάλλων και τῆς πτώσεως τῆς Βαστίλλης το 1789 μ.Χ., μια ἀπό τις πιο ζοφερά ἀποκρουστικές ἱταμές τρομοκρατικές ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ πλήθους που συμμετεῖχε και παρακολουθοῦσε τις ἑορταστικές ἐκδηλώσεις’ πλήθους, ὂχι ἀπαραίτητα Γάλλων πολιτῶν, ἂλλωστε το πλῆθος δεν σημαίνει ταυτότητα. Δεν θα ἂλλαζε ἀπολύτως τίποτα. Μα πλήθους με κοινό γνώμονα την παρουσία τους στις ἐκδηλώσεις που ἀποτίουν φόρο τιμῆς στην Ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου και τῆς Ἐλευθερίας του. Στη χώρα που στη νεώτερη παγκόσμια ἱστορία, ἢδη, ἀπό τον 18ο αἰῶνα ἀνέδειξε και τίμησε [με το σύνολο τῶν προθέσεων μαζί] την Ταυτότητα τοῦ Εἶναι, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ και το ἀποτύπωσε στη σημαῖα της.

Ἀπέναντι και πάντοτε ἀπέναντι στον ἐπικαιροποιημένο φόβο την ἀνασφάλεια την τρομοκρατία που διασπείρουν οἰκονομικά κέντρα ἐξουσίας, πάντα. Το περικείμενο ἀλλάζει τροποποιεῖται και μεταβάλλεται κατά καιρούς ὣστε ἡ ἀναγνώριση, ἡ ἐξακρίβωση και ἡ ἀνάγνωση, δῆθεν, να θολώνεται. Και το μονοπάτι γνωστό δοκιμασμένο ἒτοιμο’ κατά τα πρότυπα τῆς 9/11 [ἡ ἀμερικανική ἀποτύπωση τῆς τρομοκρατικῆς βίας και στο ἒδαφος και γλωσσολογικά] «ὃποιος δεν εἶναι μαζί μας εἶναι ἐναντίον μας», κέντρα τινά ἐπιδιώκουν ἡ Γαλλία να συμμορφωθεῖ προς τας ὑποδείξεις που τῆς ἐγείρουν. Με τη συμμόρφωση να’χει ποικίλες ἀναγνώσεις, σε μία κρίσιμη περίοδο για την Εὐρώπη, μετά το βρετανικό Brexit, τόσο στο ἐσωτερικό τῆς Γαλλίας ὃσο και στην εἰκόνα και τη δυναμική της στο ἐν δυνάμει γεω-οἰκονομικό και γεω-πολιτικό πεδίο που για τη Γαλλία ξεκινάει ἀπό την Ε.Ε. και μέσω τῶν ἀποικιῶν της, ἀπό το δυτικό κέρας τῆς Ἀφρικῆς μέχρι και το ἀνατολικό και με κατεύθυνση τη Μέση Ἀνατολή και την ἐπαναχάραξη, οὐσιαστικά, τῆς αἰωνόβιας ὑπολειμματικά θνησιγενοῦς συμφωνίας Σάικς-Πικό, τῶν συνόρων της, ὁ δρόμος φαίνεται να περνᾶ ἀπό τις ἀποικίες της…

Γιατί το ἐκεῖ γίνεται και σημαίνει ἐδῶ, καταργώντας παντός εἲδους ἀποστάσεις, ταυτίζοντάς μας ὃλους σε αὐτό που εἲμαστε’ μέρος και μέλη τοῦ Ἑνός, un, στα γαλλικά, UNited, ἐνωμένοι ἐμπράκτως, UN, ἠνωμένα ἒθνη [ἀπεταξάμην το ἂμορφο μεταπολεμικό μόρφωμα τοῦ ὁμώνυμου ἰδιοτελῶν συμφερόντων ὀργανισμοῦ] ὡς ἓνα.

Για ἀπόψε και κάθε ἀπόψε, για δεύτερη φορά μέσα σε 8 μῆνες και σε κάθε ἐπαπειλούμενο χτύπημα ἐναντίον τοῦ Ἀνθρώπου, ὃπου Γης, με το σκοτάδι της νυκτός και τοῦ Πλούτωνος να συνθλίβει τις καρδιές μας, ἡ ἀπάντηση μία, μόνη και μοναδική:

μέτοχοι τοῦ Φωτός ἀεί ἐσμέν ὡς Ἓν.

και ἡ πρόταση να μετονομασθεῖ ἡ λεωφόρος Promenade des Anglais «Περίπατος τῶν Ἂγγλων» στη λεωφόρο «Περίπατος τῶν Ἐθνῶν» Promenade des Nations ὡς ὑπόμνηση Χρέους.

ville_de_nice_attentats

 

 

Advertisements
This entry was posted in 2016, Ἑλλάς, Γαλλία, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Ευρώπη, Ιούλιος, Κοινωνία, Νίκαια, ΟΗΕ, Πόλεμος, Παράδοση, Πολιτισμός, Πολιτική, Τρομοκρατία, Τέχνη, Υποδομές, Φιλοσοφία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.