Αυτο-κίνηση

26 02 interstate-one.png

Catch-up, σε λιγότερο από 24 ώρες, ἀπό την πρώτη δοκιμή για μία συμβατική, πάνω – κάτω, τη λες, πραγματικότητα. Τι ξεχωρίζει; Το φωνολογικῶς ὁμόηχον τοῦ /auto/ – /otto/.

Με μία, οὐσιαστική διαφορά. Την καταγωγή’ ἡ πρώτη λέξη, ἡ μορφή τῆς ἀρχαίας ἀντωνυμίας «αὐτός». Στη μορφή δε, τοῦ «Αὐτός, αὐτή και τα μυστήρια», στα πρῶτα του βήματα ο Μπρους και η Σύβιλλα πού μεγαλούργησαν.

Στη δεύτερη ἐκδοχή, ὁ πρῶτος τῶν Γερμανῶν, Αὐτοκράτωρ Ὂθων, με παραλλαγές και τον δικό μας, ἀνήλικο και ἐξορισθέντα, καίτοι Φιλέλλην, βασιλέα και τον νεώτερο με την κοῦπα, το 2004.

Πάντως, μεγάλη ἀλλαγή ὃταν και ὁ τράκτοράς σου και το όνομά σου τρέχουν [volvo,ε] στην ἀμερικανική συμπολιτεία, με δικά μας ὀνόματα, τιμώντας την ἐπερχόμενη TTIP…

Όνειρο, η Νταλίκα, με διπλή ἀνάγνωση…

Τα Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ # 35 – Η Νταλίκα

Otto-driving

Ἡ δική μου Αὐτο-κίνηση.

 

Advertisements
This entry was posted in 2016, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Έρευνα, Ασφάλεια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Γερμανία, Εὐωνύμως, Επιστήμες, Επικοινωνία, ΗΠΑ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Κοινωνία, Μεταφορές, Μουσική, Οικονομία, Οκτώβριος, Προστασία Περιβάλλοντος, Προσωπικότητες, Παράδοση, Πληροφορική, Ποίηση, Πολιτισμός, Τεχνολογία, Φιλοσοφία and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.