Ὁ Πόντον Ζεῖ

 

Πόντος, Ἓν Ἂστρον Φωτεινόν, Ὀψέ και Σήμερον και Πάντα.
Ὁ Πόντον Ζεῖ
Ζήτω ὁ Πόντος
Ὁ Ἑλληνισμός Ζεῖ.

22-04

Ἡ Παναγία Σουμελά

Ἓναν προς ἓναν τραγωδῶ τα ὑψηλά ραχῖα,
π’ ἐτίμεσαν κι ἐδόξασαν Ἑλλενικά καρδίας.
Ἡ ῥίζα ἐκεῖ τῶν Κομνηνῶν τῶν Ἀκριτῶν ὁ τόπος
τη Παναΐας Σουμελᾶς ἐκεῖ το μοναστήριν,
πρῶτον σην πίστην, σην χαράν, σον πόνον τη πατρίδας.
Ἓναν προς ἓναν τραγωδῶ, ἒνδοξα πολιτείας
Την Τραπεζοῦνταν, την Ὀρντοῦν, Σαμψοῦντα, Κερασοῦντα,
Σινώπη, Σούρμενα, Ἀργυρούπολη, Τρίπολη και Ριζοῦντα
ὃθεν τα φροντιστήρια – σχολεῖα κεντρικά
ἐφώταζαν τον κόσμον.
Ἀροθυμῶ και τραγωδῶ, ἀροθυμῶ και κλαίγω
τα παλαιά τ’ ἀτωριζνά τα Ἱστορίας λέγω.

Ἓναν προς ἓναν τραγωδῶ τα ὑψηλά ραχία,
π’ ἐτίμεσαν κι ἐδόξασαν Ἑλλενικά καρδίας.

Τα στράτας ντε πορπάτεσα, τα γεφύρεα ντε δέβα
Ἀτώρα ἒρθα και γέρασα, ‘ς σο μεσοστράτ’ ἐπέμ’να.
Ψηλά ραχιά και πράσινα, ‘ς σα λίβεα ἀπές κρυμμένα
Ἀνοίξτε σεβνταλή μ’ ταφήν, βάλτεν ἀπές ἐμένα.

Σήν καρδία μ’ και ὁ Πόντον πάντα ζεῖ
για τον Πόντον και τον ψόπο μ’ θα πονεῖ.
Εἶμαι το παιδί του Πόντου και τιμή μ’
σ’ ἀλησμόνητα πατρῖδας ἐν ἡ ψυ μ’.

Πόντος Ποτνία Γῆ

Πυρρίχιος Χορός Σέρα-Ελλήνων Δρώμενα

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 22 11 2015.

Advertisements
This entry was posted in 2015, Ἑλλάς, Facebook, ΑναΔημοσίευση, Εὐωνύμως, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνία, Νοέμβριος, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Πόντιος, Πόντος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Σαν σήμερα, Τέχνη, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός, Youtube and tagged , , , . Bookmark the permalink.