Στον Ὂλεγκ Πεσκώφ

%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%ba-%ce%b9%ce%b9

Ἡ ἀνανέωση τῆς ἀφιερωμένης ἀνάρτησης τῆς «Ἐναγοῦς Ρωσσίας«, στον Ὀλεγκ, που με τη θυσία του δείχνει ἀκόμη τον ἀνηφορικό, ζητούμενο και ἀπαιτητέο δρόμο για την κατάκτηση τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἐλευθερίας και τῆς Δημοκρατίας ὡς στάση ζωῆς ὡς Ἀξιακή Ἀνάγκη Ὑπάρξεως τοῦ Ἀνθρώπου.

Διά στόματος Περικλέους και διά τῆς γραφῖδος τοῦ Θουκυδίδου, ἀπό τον Ὓμνο στη Δημοκρατία, τον Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους, ἐκεῖ στο (2,43)

«Ἀνδρῶν γάρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, και οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλά καί ἐν τῇ μή προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται»,

μαζί και ἡ νεοελληνική μεταφραστική ἀπόδοσις

«Διότι τάφος τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν εἶναι κάθε τόπος και δε σώζεται το ὂνομά τους μόνο σε επιγραφές στην πατρίδα τους, ἀλλά διατηρεῖται ἡ ἀνάμνησή τους και στις ξένες χῶρες, πιο πολύ στη μνήμη και στις καρδιές τῶν ἀνθρώπων παρά στα γραπτά μνημεῖα και στους τάφους».

%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%ba

Στον Ἣρωα Ὂλεγκ Πεσκώφ, με την ὑπόμνηση τῆς ἐπερχόμενης Νίκης. 

Η τελετή ἀποκάλυψεως τοῦ Μνημείου του Ὂλεγκ Πεσκώφ, στο Λίπεσκ.

This entry was posted in Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Κοινωνία, Νοέμβριος, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Πολεμική Αεροπορία, Πολιτισμός, Ρωσσία, Τρομοκρατία, Τουρκία, Φιλοσοφία, Youtube and tagged , , , . Bookmark the permalink.