Συμπληγάδες Πέτρες

logo

Στην παγκόσμια Ἱστορία δεν εἶναι οὒτε ἡ πρώτη και ἐπί τῇ αὑτῇ βάσει δεν θα εἶναι και ἡ τελευταῖα. Και ὡς ἀποτέλεσμα δόλου και φόνου, ἃμα, ἀποτρόπαια και καταδικαστέα. Το ὃτι στην ἱστορία ἐμπλἐκεται ἀκόμη ἓνα διπλωματικό διαβατήριο και, μάλιστα, του ὑπ’ἀριθμόν Ἓνα δεικνύει το μέγεθος την ἒκταση και την ἒνταση του πλήγματος, που θα ἀποκαλυφθεῖ βαθμιαῖα ἀμέσως κι ἐμμέσως σε ὃλο το πλέγμα των σχέσεων τῆς Ρωσσίας και της γείτονος.

Πάντως, και με το χτύπημα αὐτό ἐν ἐξελίξει καταδεικνύεται ὃτι το ρολόι του χρόνου, ἓναν αἰῶνα μετά τη Συμφωνία των Σάικς-Πικό, ἐκεῖ πίσω, στα 1916 μ.Χ., καίτοι ἀλλοιωθεῖσα ἃμα τῇ ὑπογραφῇ της, ὑπό το βάρος τῆς νεήλυδος γερμανο-ἑβραϊκῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπαναστάσεως τῶν φιλό-χαζάρων Μπολσεβίκων, συνεχίζει να χτυπᾶ, πιά, εἰς βάρος της γείτονος, ἀφ’οὗ ὁ πόλεμος στη Μικρά Ἀρμενία μαίνεται μέχρι τη Μεσοποταμία και τις μεσογειακές ἀκτές τῆς Συρίας, πεδίο συγκρούσεων των δύο χωρῶν, δημιουργώντας τις συνθῆκες συγκροτήσεως ἀνεξάρτητου και δεδομένα ἐλεγχόμενου, [διαβάζεται κι ἀντιστρόφως, (με την ἲδια ἀλήθεια)] κράτους τῶν Κούρδων, ἀφαιρώντας ἐδάφη ἀπό τα ὑφιστάμενα σύνορα τῶν ὃμορων χωρῶν, κυρίως, ὃμως, τῆς γείτονος. Ἡ ἀποκρυβεῖσα διεθνῶς πραγματικότητα ὃτι στα βουνά τῆς Ἀνατολῆς ὁ ἒλεγχος ἒχει πλέον ἀλλάξει χέρια καθιστᾶ πιο ρευστή την κατάσταση, δεδομένης τῆς «παθητικῆς», μέχρι και σήμερα, στάσεως τῆς Ρωσσίας ἀναφορικά πρός τούς Κούρδους.

Ἀπό τη φωλιά τοῦ Ἀετοῦ (στα περσικά), στη μία θάλασσα, την Κασπία, το μυθικό Ἀλαμοῦτ, ὁρμώμενοι οἱ ὁπαδοί τοῦ σιίτη Χασάν, πιστοί στα «θεμέλια της πίστεως» [Asas, πια], ποτισμένοι με τη «μαύρη σοκολάτα» του χασίς θα δημιουργήσουν μια στρατιά ἐπίλεκτων ἐκτελεστῶν που θα μείνουν στην Ἱστορία, με την ἰδιότητα τοῦ χασισοπότη, ἀποκαλούμενοι, πια, Assassin(-οι).

enas-aionas-symfonia-saiks-piko-pou-chorise-me-to-charaka-ti-m-anatoli-chartis

Η Συμφωνία Σάικς-Πικό του 1916 μ.Χ..

Τέσσερεις θάλασσες, τρεῖς ἢπειροι, δύο συνασπισμοί [«Κυανοί» και «Ἐρυθροί», ὂνομα και πρᾶγμα], ἓνα πεδίο ἀναφορᾶς

Αἰγαῖον Πέλαγος 

Ἡ θάλασσα πού ἐλέγχει τη Νῆσο πού εἰσάγει στην Ἀσία και πού ἀσφαλίζει την περίμετρο τοῦ Κόσμου, ἢδη ἀπό τα Μηδικά και ἡ Εἲσοδος μαζί και ἡ Ἒξοδος ἀπό τις Συμπληγάδες Πέτρες, για να ἐπιστρέψει το περιστέρι τῆς Ἀφροδίτης ἀπό τα «θέατρα τῶν Ἐπιχειρήσεων» και στο νησί της…

Ἠδη, το κατάλαβες πως ὃπου Αἰγαῖον Πέλαγος,

Ἡ Ἑλλάς…

This entry was posted in 1916, 2016, Ἀσία, Ἑλλάς, Ἰνδικός, Ὠκεανός, Όπλα, Ασφάλεια, Αιγαίο Πέλαγος, Δεκέμβριος, Διπλωματία, Επιστήμες, Ζωγραφική, Θρησκεία, Θέατρο, Ιστορία, Κοινωνία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Συρία, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Τέχνη, Τουρκία, Υποδομές, Φιλοσοφία and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.