Καρτεσιανή Ἀγάπη…

14 02 II.jpg

Και η Καρτεσιανή εκδοχή της Αγάπης…

This entry was posted in Κατηγοριοποίηση. Bookmark the permalink.