Δεν περιγράφω ἂλλο…

14 06

Δεν περιγράφω ἂλλο… Πάνω ἀπό την Εὐρώπη!!!

NATS 24 – over- Europe

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 14 03 2014.

Advertisements
This entry was posted in 2014, Facebook, Ασφάλεια, Αεροδρόμια, ΑναΔημοσίευση, Επικοινωνία, Μάρτιος, Μεταφορές, Πολιτική Αεροπορία, Σαν σήμερα, Τεχνολογία, Υποδομές, Youtube and tagged , . Bookmark the permalink.