Αὐτοκρατορίας Μέτοχοι…

20 02 II

Σε τρία γράμματα, σε δύο χρώματα, Μία Ζωή.

Ἀθλητική Ἓνωσις Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτοκρατορίας Μέτοχοι…Ἂλλωστε, ὃλα στη ζωή και μαζί ὃλη ἡ Ζωή κινεῖται γύρω της…

20 002

στῆς Φιλαδέλφειας τα μέρη…

AEK F.C. – Οι ήρωες θυμούνται και διηγούνται!

 

Advertisements
This entry was posted in 1977, 2017, Ἐπικαιροποίηση, ΑΕΚ, Κατηγοριοποίηση and tagged , . Bookmark the permalink.