Brexit Day, 29 03 2017

Ἀθῆνα, 29 Μαρτίου 2017.

29 02 IV 1050px-Senyeres-Invencible-Plymouth.jpg

Ἡ καταστροφή τῆς ἰσπανικῆς Ἀρμάδας, 1588.

Ὂχι, ἡ ἀλήθεια δεν βρίσκεται στη μέση, ἀκόμα και χωρίς καμία χρονική σήμανση, δηλ. τώρα ή ποτέ ή πάντοτε. Ἡ ἀλήθεια ἳσταται μόνη της΄το ζητούμενο, συνεπῶς, εἶναι ἡ παραδοχή πως ἡ δική μας ὀπτική, γενικευμένη εἲτε ἀπό ἀφέλεια εἲτε ἀπό ἂγνοια ἓως και αὐθεντία, ὑποκαθιστᾶ την ἲδια την ἀλήθεια με τη δική μας ἀλάθητα καθολική ἀλήθεια, και ἀφ’οὖ ἀφουγκράζομαι μόνον το εἲδωλόν μου ἀναγάγεται και σε πρότυπο, ἒ τότε, «τι χρεῖαν ἒχομεν ἂλλων μαρτύρων» ὣστε να καθολικεύσω και να καθολικοποιήσω τη δική μου ἀλήθεια ὡς Ἀλήθεια…

_95375059_brexit_flowchart_v4

Τα βήματα Ἐξόδου του ΗΒ ἀπό την Ε.Ε.

29 02 II Europe-map-547133

Ἡ ἱστορική Εἰκόνα τῆς Ἐνωμένης Εὐρώπης, 1961-2017 μ.Χ.

Σήμερα, ἡ ἡμέρα εἶναι ἱστορική, ἐπειδή ἡ ἐπιστολή ἐνεργοποίησης ἀπό πλευρᾶς τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου τοῦ ἂρθρου 50 τῆς Ε.Ε., ὡς γεγονός, σηματοδοτεῖ την ἀντιστροφή μιας πορείας που ξεκίνησε, μόλις, πριν άπό ἑπτά δεκαετίες, ἐκεῖ στη ΡώμηΔοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ὃλο το χρόνο ἀλλά ὃχι στο χρόνο ἀφαιρετικά.

Δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται στους ἀνθρώπους, σε πρόσωπα, σε ὀντότητες. Δοκιμάζει μαζί και τις ἀντοχές τους, χωρίς κἂν την ἰσορροπία του Τ, και τις ἀνοχές τους. Και ‘κεῖ, στο νησί, στην πρώτη βιομηχανική κοινωνία τοῦ σύγχρονου κόσμου, στα θεμέλια και το προπύργιο τοῦ καπιταλισμοῦ, στους δρόμους και τα λιμάνια, ὃπου δοκιμάστηκε μαζί με τα χαμίνια ὁ Ὂλιβερ Τουίστ, ὁ ἂνεμος, πλέον, δείχνει να πνέει ἀντίστροφα.

Ἡ Βρετανία δεν θέλει ὂχι την Εὐρώπη’ ἂλλωστε, δεν την εἶχε και ποτέ ἀνάγκη, με ἐξαίρεση τον Ἑκατονταετῆ πόλεμο και ἒκτοτε και μετά την Ἀρμάδα, στην ἀχλύ τοῦ Ὠκεανοῦ, ἀπό το στενό τοῦ Αἰόλου μέχρι και τις Ἑβρῖδες, ἐκεῖ ψηλά στην Ὑπερβόρεια, πεδῖο προβολῆς τῶν συμφερόντων, τῆς σημαίας και τῆς ἰσχύος της ἦταν ὁ κόσμος. Ἡ Βρετανία δεν θέλει τη Γερμανική Εὐρώπη και την κηδεμονία τοῦ Βερολίνου. Εἶναι και «αὐτή μία στάσις», ὃπως λέει και ὁ Ἀλεξανδρινός, «καταλαβαίνεται». Εἶναι ἡ συγκυρία τοῦ τρέχοντος αἰῶνος. Ἓναν πριν και οἱ πεδιάδες τῆς Γαλλίας ἒγιναν το πεδίο σύγκρουσης τῶν δύο λαῶν με τους Γάλλους παρατηρητές στα ἐδάφη τους’ στον Β΄Π.Π. μετεξελίχθησαν και σε τροχονόμους΄τώρα, περιμένουν ὑπομονετικά το Brexit να τούς πέσει σαν ὣριμο φροῦτο ὣστε να καρπωθοῦν τα ὀφέλη ἀπό τις ζημίες τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας.

United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum,_1975_compared_to_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum,_2016.svg

Σύγκριση των ψήφων Εἰσόδου, το 1975, στην ΕΟΚ και Ἐξόδου το 2016, ἀπό την Ε.Ε.

Ἡ Βρετανία δεν θα παύσει να εἶναι ἡ «πύλη» ἀπό και προς τη Γηραιᾶ Ἢπειρο ἀπό τις ἀκτές τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Πύλη Πολιτισμοῦ, Πολιτικῆς, Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Οἰκονομίας και Συνύπαρξης. Μαζί και δεσμός και ἀπό κοινοῦ με την πρόθεση Σύνδεσμος δύο ἠπείρων, τρεῖς με την Ὠκεανία, που μεταφέρει την Κουλτούρα, την Ποιότητα και τον Τρόπο Ζωῆς, ἂν δε μορφοποιεῖ και συνδιαμορφώνει τον Πρῶτο Κόσμο.

Εἶναι, μάλιστα, τέτοια ἡ δυναμική αὐτῆς τῆς κοινωνίας που ἐπιχειρεῖ να ξαναβρεῖ την ἰσορροπία της μετά την κατάρρευσή της ὡς Αὐτοκρατορία μετά το τέλος τοῦ Β΄Π.Π. Στο φινάλε, ὁ ἲδιος λαός εἶναι, συγκεράζοντας στοιχεῖα ἀπό τούς «ἀπέναντι» ἀπό το Μπέργκεν και το Τροντχάιμ ως τη Χάβρη και τη Βρέστη και ἀπό ‘κεῖ μέχρι και την Ἀγλλία, ἐκεῖ στις πεδιάδες της βόρειας Γερμανίας, στο Κίελο, κάτω ἀπό τη Δανία.

Ἡ Ἱστορία ἒδειξε ὃτι ἒπαιζε μόνη της, ἀπό τον 16ο – 20ο αἰῶνα μ.Χ. Μέχρι και τη λήξη του Α΄Π.Π. ἦταν μία καταρρέουσα Αὑτοκρατορία’ Μέχρι και τη λήξη του Β΄Π.Π. ἦταν μία ἱστορική Αὑτοκρατορία’ ἒπαιξε, σχεδόν, ἐπί ἲσοις ὃροις μέχρι και την Τρίτη Βιομηχανική Ἐπανάσταση.

29 02.jpg

Χάνοντας την Τέταρτη, ψάχνοντας να ὁραματιστεῖ ἓναν ὁρίζοντα που δεν τον ἒχει, πια, ψαρεύοντας σε θολά νερά, τρομάζει ἡ ἰδέα πως ἡ Ἀρμάδα ὂχι ἁπλῶς θα ναυμαχήσει ἀλλά θα καταναυμαχήσει τους ἀλαζόνες αὐτολετῆρες φυσώντας ἀντίστροφα…  ἂλλωστε, τώρα σε φάση ἂμυνας προσπαθώντας να χάσουν τα λιγότερα ἢ ὃπως το ἒθεσε ὁ συγγραφέας του Ὂλιβερ, Κάρολος Ντίκενς «Με τις περιπέτειες και τη δυστυχισμένη ζωή τοῦ μικροῦ Ὂλιβερ θέλησα ν’ ἀποδείξω ὃτι το πνεῦμα τοῦ καλοῦ καταφέρνει πάντα να ὑπερνικᾶ κάθε ἀντίξοη περίσταση και τελικά να θριαμβεύει«.

Στον «Πόλεμο» διαδοχῆς Δυναστειῶν, Αὐτοκρατοριῶν, Ἑταιρειῶν, Λαῶν «Κεφάλαιο Brexit» στο Ἂρλεκιν τῆς Ἀγγλιτέρας… Ἓνα καράβι ἒρχεται… ἀπό τη Γηραιᾶ Ἀλβιόνα…

This entry was posted in 1588, 2017, Αγγλία, Δημοψήφισμα, Διπλωματία, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Κοινωνία, Μάρτιος, Μεγάλη Βρετανία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Σαν σήμερα, Τεχνολογία, Φιλοσοφία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.