Τι το ξεπερνάει;

Τι το ξεπερνάει;

14 02.jpg

Κάθε Νίκη τῆς 90χρονης, πια, ΑΕΚ και Κάθε «Fox-3» τῆς Π.Α… Τίποτ’ ἂλλο…

Night Landing at LAX in a Boeing 737NG

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 14 04 2014.

This entry was posted in 2014, Facebook, Απρίλιος, Ασφάλεια, ΑΕΚ, Αεροδρόμια, ΑναΔημοσίευση, Επικοινωνία, ΗΠΑ, Ιστορία, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Πολεμική Αεροπορία, Πολιτισμός, Τέχνη, Υποδομές, Φιλοσοφία, Youtube and tagged , , , . Bookmark the permalink.