Για τις 1.300 νῦχτες ἐρέβους και τις 1.418 Ἡμέρες τῆς Νίκης.

9η Μαΐου 1945 – Ἡμέρα τῆς Νίκης – Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης

9η Μαΐου 2017 – Ἡμέρα Μνήμης – Ἡμέρα Ἐλπίδος

09-05-i

 

Με ἀφορμή την 70η ἐπέτειο ἀπό τη λήξη του Β΄ Π.Π., Ἑλλάς και Ρωσσία, ὁμόδοξα ἒθνη, με ἱστορικές ρίζες που χάνονται στα βάθη της Ἱστορίας, ἐδῶ και τουλάχιστον 13 αἰῶνες, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν για να συνεορτάσουν την 9η Μαΐου, Ἡμέρα της Νίκης, σε ὃλη την Εὐρώπη.

«Μνήμη, Σεβασμός, Ταυτότητα κι Ἑνότητα», το νόημα της Ἑορτῆς.
Κορυφαῖοι ὃλοι οἱ συμμετέχοντες, συγκλονιστικοί ἡ Φιλαρμονική της Π.Α. και ὁ Βασίλης Λέκκας.

Στη χώρα που πλήρωσε το μεγαλύτερο, ἀριθμητικά, φόρο αἳματος. 27.000.000 θύματα, ἀπό τη χώρα που έζησε την κτηνωδία τῶν ὑπάνθρωπων Οὒννων ὡς ἓνα διαρκές Ὁλοκαύτωμα, με το μεγαλύτερο φόρο αἳματος αναλογικά προς τον πληθυσμό της, σε 1.300 ημέρες ἐρέβους και ἑκατόμβες θυμάτων…

Ἀπό τον Δουράτσο και τον Κουκίδη κι από τον Ζούκοφ και τον Ροκοσόφσκυ μέχρι και τον τελευταῖο στρατιώτη και πολίτη

Αἰώνια Εὐγνωμοσύνη στη Μνήμη των για την Ἐλευθερία, την Εἰρήνη και τη Δημοκρατία, τις ὓψιστες Ἀρετές τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἀνθρώπων.

19452017

72 χρόνια μετά, κάποιοι στη Δύση ὀνειρεύονται να νεκραναστήσουν Καρλομάγνους, Φρειδερίκους, Βαλκυρίες, Σβάστικες, μικρούς νέους Ἀδόλφους και Γκαιμπελίσκους, για μια νέα Εὐρώπη, ὃπως εἶχαν ὀνειρευτεῖ κι ἐκείνη την παλιά, που τη σέρβιραν και τότε ὡς νέα’ ἐπιδιώκουν μια νέα ὑποταγμένη Εὐρώπη, θεμελιωμένη στη διαίρεση, στη διάκριση, τη διχοτόμηση, την ὑποταγή, την καρατόμηση της μνήμης, την ἐξαθλίωση τῶν μαζῶν, τη χειραγώγηση τῆς σκέψης, την πτώχευση ὂχι μόνον τῶν οἰκονομιῶν ἀλλά και τῆς συλλογικῆς Μνήμης, για χάρη τῶν δικῶν τους «Μνημονίων»-ὀδηγιῶν, κάτι σαν manual λαῶν, ὃπως το road model της Διεθνοῦς Διπλωματίας.

72 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στον αἰῶνα από τη λήξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις  18 από την αἱματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τα φαντάσματα τῶν ὀνειροπόλων της Νέας Ἐπιθετικῆς Ostpolitik, ὀνειρεύονται νέα τρένα χειραγωγούμενων ἀχυρανθρώπων α λά Κουίσλιγκ, και τούς ἒχουν, για ἀκόμα μια νέα ἐπανάληψη τῆς ἐπονείδιστης Συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ, με ἀφετηρία τις πεδιάδες τῆς Οὐκρανίας και με κορίνες την Εὐρώπη, την Αφρική και τη Νέα Μέση Ανατολή.

220px-soviet_znamya_pobedy-svg

09-05-iii

72 χρόνια μετά, ἡ μεγαλειώδης παρέλαση, στην Κόκκινη Πλατεία, με τις ζητωκραυγές των Ρώσων «Ουράαα» να δονοῦν την ἀτμόσφαιρα, οἱ Ἣρωες με τα παράσημα ὡς διαδήματα τοῦ Εὐκλεοῦς Ἀγῶνα που ἒδωσαν και ἒμειναν ὂρθιοι, για να ἀντιστέκονται και να μάς θυμίζουν να Ἀντέχουμε, να Ἀντιδροῦμε και να Ἀντιστεκόμαστε ὡς Ἐλεύθεροι, Ἀνυπότακτοι  Ἂνθρωποι ὡς Δημοκράτες, ὡς Ἐλεύθεροι ὡς Ἓλληνες.

 72 χρόνια μετά, ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ Ταυτότητα, Ὂραμα και Ἀξίες.

 • Ἀπό την ἀποδημοκρατικοποίηση της Ἠπείρου σε ἐπίπεδο πανευρωπαϊκό και διακριτό σε κάθε χώρα,
 • ἀπό την ἀλλαγή του δημογραφικοῦ ὡς συνιστώσας, ὂχι μόνον ποσοτικοαριθμητικῆς ἀλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ρεύματα εἲτε πολεμικά εἲτε προσφυγικά εἲτε αὐτορυθμιζόμενα,
 • ἀπό τη ζοφώδη παλινόρθωση ἢ και ἐγκαθίδρυση φιλο και νεοναζιστικῶν κυβερνήσεων, κινημάτων, κομμάτων ἀπό την Κεντρική μέχρι και την Ἀνατολική Ευρώπη,
 • ἀπό τη συστημική και συστηματική καλλιέργεια τοῦ φόβου, τῆς ἀπειλῆς και της ἀγνώστου προελεύσεως «τρομοκρατίας»
 • ἀπό τη μηχανοποίηση τῶν κοινωνιῶν που ὀφείλουν να ὑπακοῦν σε ἀριθμούς κι ὂχι να ὑπηρετοῦν τους ἑαυτούς των,
 • ἀπό την ἒξωση κι ἀπαξίωση τῆς ἲδιας τῆς Ταυτότητάς μας, στ’ ὂνομα της ἑκάστοτε ἐλίτ,
 • άπό την ἀπονεύρωση νευραλγικῶν συνιστωσῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν,
 • ἀπό το θρησκειολογικό ὑπόβαθρο της Δύσης που ὑπονομεύει, ἂν δεν ἐνορχηστρώνει κιόλας ἀνίερες, για ἂλλη μια φορά, συμμαχίες σε θέματα Πίστεως και ὂχι μόνον, πολώνοντας τις σχέσεις στα ὃρια τῆς Ἠπείρου

κι ὃλ’αὐτά να ἀποπειρῶνται και να ἐπιτυγχάνονται – στον ὃποιο βαθμό –  μέσω τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου, ἐνημέρωσης κι ἐπικοινωνίας τῶν κοινωνιῶν, δηλ. των ΜΜΕ.

72 χρόνια μετά, οἱ συνθῆκες που ὣρισαν την Εὐρώπη ὡς πρωτοπόρο στις Ἰδέες τις Ἀξίες την Ούσία της, κατά την Ἀναγέννηση και τον Διαφωτισμό, ὂχι μόνον δεν ὑπονομεύονται ἐμπράκτως ἀλλά, τουναντίον, ἀντικαθίστανται αὐθαίρετα και καθεστωτικά από πολυεθνικούς μη αἱρετούς μηχανισμούς, ἐρήμην τῶν λαῶν της Εὐρώπης, κατάσταση που θεωρείται ἀπό τους ἲδιους τους λαούς και τις κοινωνίες των ὡς φυσική, ἀναπόδραστη και ἀναγκαία ἀκολουθία ὑποταγῆς ὑπακοῆς ὑποχώρησης σε ὃ,τι ἐξουσιάζει, ἀφοῦ το ποιος, στους καιρούς μας, είναι σύλληψη ἀφαιρετική και ἀντιδραστική.

Ἡ Εὐρώπη του 2017 μπορεῖ να εἶναι πρωτοπόρος στη συγκρότηση, διαμόρφωση κι ἐξέλιξη ὑποδομῶν σε ἐπί μέρους τομεῖς της Οἰκονομίας σε τοπικό, περιφερειακό ἢ και σε παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀλλά ἐξακολουθεῖ να εἶναι πολιτικά, διπλωματικά διαιρεμένη κι ἀδύναμη, ἀπό ἐσωτερικές κι ἐξωτερικές αἰτίες, θρησκευτικά πολυσχιδής, πολιτισμικά πολύμορφη και πολύφερνος, ὃπως κι ὃταν την ἒκλεψε ὁ Δίας…

Με ἐξαίρεση τον Πολιτισμό, κι ὂχι πλήρως, οἱ λοιπές παράμετροι συνιστοῦν παράγοντες σύγκρουσης, ἒντασης, ἀποδόμησης και δημιουργικῆς καταστροφῆς. Ἂλλωστε, ἡ Εὐρώπη και ξέρει και μπορεῖ να καταστρέφει και να αὐτοκαταστρέφεται. Ἡ εμπειρία, μόλις, του Τριακονταετοῦς Πολέμου, τῶν Ναπολεόντειων Πολέμων μέχρι και τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μέχρι και τον σημερινό πόλεμο στη ΝΔ Ρωσσία και την περιφέρειά της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τοποθετώντας τη γραφίδα στο «χρονολόγιο» της Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης στην Ευρώπη μέχρι και σήμερα,  μαρτυρούν τη «Σταυροφορική» φύση της Δύσεως και της Κεντροβόρειας προς την Ανατολική…

09-05-ii

Ζήλωσε ο Σουμάν το Μεγαλείο της Νίκης, και ἀνήμερα της συνθηκολογήσεως τῆς ταπεινωμένης Γερμανίας, τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στις 9 Μαΐου 1950, διετύπωσε τη Διακήρυξη Σουμάν που αποτελεί ὁρόσημο για την Ευρώπη και ἑορτάζεται ὡς ἡ Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης.

9η Μαΐου 2017 01

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 06

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 07

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 02

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

09-05-iv-NY Times

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

09-05-v

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

72 χρόνια μετά, ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ Ταυτότητα, Ὂραμα και Ἀξίες.

Και για να μην ἒχουμε αὐταπάτες και ζοῦμε χτίζοντας μύθους γύρω ἀπ΄αὐτές’

Το ζητούμενο εἶναι ἡ πρόσθεση του ἐπιθέτου «κοινός» στα δύο γένη.

 • Ποτέ στην Εὐρώπη δεν ὑπῆρξε κοινή Ταυτότητα’ ἀπουσιάζουν οἱ κοινές μνῆμες, οἱ κοινές ἐμπειρίες, τα κοινά συμφέροντα, οἱ κοινές καταβολές, οἱ κοινές διαδρομές.
 • Ἂν ἡ ὂραση ὁρίζει το πώς και τι βλέπεις ἡ ἀλλαγή τῆς κατάληξης προσδιορίζει τι ἐπιθυμεῖς ἐπιδιώκεις και ἀξιώνεις να βλέπεις. Βλέπετε ἡ διαφορά βρίσκεται στο μέλλον καίτοι με ἐνεστωτικό θέμα, ἀφοῦ ἀπό’δῶ ὀραματίζεσαι τον ὀρίζοντα. Ἒτσι, στην εὐρωπαϊκή ἱστορία ούδέποτε οἱ λαοί τῆς Ἠπείρου ἀνέπτυξαν κοινό ὂραμα. Πάντοτε, ὑπῆρξε ἀντίπαλον. Ἒτσι, στεροῦνται ἀκόμη και σήμερα, την ἒννοια ἑνός κοινοῦ ὀράματος, ἀφοῦ ὂχι μόνον δεν βλέπουν το ἲδιο πόσῳ μᾶλλον να ἐννοοῦν και να ὀραματίζονται ἐπ’ αὐτοῦ.
 • Τέλος, παραλλάσσοντας τον στῖχο και παραφράζοντας το τραγούδι στην ἐγχώρια, διεθνή και παγκόσμια πορεία «Μία εἶναι ἡ ούσία΄ οἱ Πόροι». Οἰ Πόροι, λοιπόν, με την ὃποια μορφή τους, στα σημεῖα τῆς κινήσεως τοῦ ἐκκρεμοῦς ἢ στην περιφέρεια τοῦ κύκλου, εἲτε ὡς «Ἀνθρώπινο Δυναμικό» εἲτε με τη μορφή τῆς «Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας»  εἲτε με τη μορφή τοῦ «Κεφαλαίου» και συνακόλουθα τῶν Ἐπενδύσεων και των Χρηματορροῶν συνιστοῦν την οὐσία και την αἰτία ὑπάρξεως, θεμελιώσεως και ἀναπτύξεως τῶν κοινωνιῶν.

Και οἱ κοινωνίες προκρίνουν, ἀξιακά, την ἀντίστροφη πορεία τοῦ ἐκκρεμοῦς και στην περιφέρεια του κύκλου, ἀξιοποιώντας στο ἒπακρον τις δυνατότητες τοῦ «Κεφαλαίου» μέσω τῶν Ἐπενδύσεων και τῶν Χρηματορροῶν, ἐκμεταλλευόμενες την «Τεχνογνωσία & Τεχνολογία» και χρησιμοποιώντας, τέλος, ὂχι με την ἒννοια και την ἀξιακή ταυτότητα τῆς Ἁριστοτελικῆς ἐντελέχειας και δυναμικῆς μεταμόρφωσης ὑπέρ τοῦ Ἀνθρώπου, παρά καταληκτικά, χρησιμοποιώντας ὡς μέσο το «Ἀνθρώπινο Δυναμικό». Ἂρα, ἡ ἀνθρώπινη παρουσία ἐξέπεσε ἀπό Αὐταξία σε μέσο.

Σε μέσο στα σχέδια ἂλλων, στις ἐπιλογές ἂλλων, στις στρατηγικές ἂλλων, με δέλεαρ το «Κεφάλαιο» ἐργαλεῖο  την «ΓνωσιοΤεχνολογία» και κατάληξη τον «Ἂνθρωπο».

72 χρόνια μετά

Ἡ ἀνάγκη αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἐθνικοῦ και συλλογικοῦ, στο νέο κόσμο που ἀναδύεται, αὐτόν του πρώτου τετάρτου τοῦ 21ου αἰῶνα,  ἓναν κόσμο πολύ-πολιτισμικό, πολύ-γλωσσο,  που καθημερινά διαρκῶς ἑνοποιεῖται και παγκοσμιοποιεῖται με ἐπικίνδυνες πολλές φορές τάσεις ὁμοιομορφίας που ἀγγίζουν και την ἰσοπέδωση ἐθνικῶν ἀξιῶν και κοινωνιῶν, αὐτή ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναφορᾶς και τῆς ἀνάδειξης τῆς σημασίας και τῆς σπουδαιότητας της Ἡμέρας της Νίκης σε οἰονδήποτε -ισμό γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

1945 07 05 2017 II

Εἶναι ἂξιον ἀπορίας, με διπλή ἀνάγνωση, ἂξιον πενίας και φτώχειας ὃσο και ἐρωτήματος πώς τα ἐγγόνια ἀσπάζονται την εἰδεχθέστερη και πιο κτηνώδη μορφή ὑπάνθρωπης συμπεριφορᾶς, ὂταν ἐδῶ γεννήθηκε και θεμελιώθηκε ἡ ἒννοια και ἡ ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου ὡς Πρόσωπο και Αὐταξία, για την οποία πολεμοῦσαν, βασανίζονταν και πέθαιναν οἱ παπποῦδες τους.

German_instrument_of_surrender2

Το Γερμανικό ἒγγραφο Καθολικῆς Συνθηκολογήσεως, στις 07 05 1945.

Ο τόπος μας, σήμερα, καταστρέφεται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, ευρισκόμενος σε μία πρωτοφανή δίνη λαθών, παραλείψεων που ο χρόνος, άρα η Ιστορία,  θα κρίνει τον εσκεμμένο και σκαιό χαρακτήρα τους εις βάρος ενός υπερήφανου λαού.

Τώρα, που ἡ ἐπιβολή τῆς ὑποταγῆς στον ἓνα –ισμό θεσμό ἑσμό, με τέσσερα «πρόσωπα» εὶναι ἀδιέξοδος και μονόδρομος, κι ἂν εἶναι ἁπλῶς θέμα χρημάτων, διάγουμε ὑπερήφανα ὑποτελεῖς, με Προεδρικά διατάγματα, διατάξεις, προαπαιτούμενα και μέτρα, συνεχή ἐπώδυνα ἀδιέξοδα κυβερνᾶται ἡ χώρα, ἀπό το Hilton…

Μαζί μας, ἒπειτα ἀπό 42 χρόνια, σύσσωμοι οἱ σύγχρονοι Λεωνίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ Καταδρομεῖς τῆς «Ἐπιχειρήσεως Νίκη», που μόλις προχθές ἐπαναπατρίστηκαν, ἢδη πιά, και με τον τελευταῖο να ἒχουν περάσει στα Ἠλύσια Πεδία, τιμώντας τα Ἲδια, τα Ἰδανικά και τα Ἱερά της Φυλῆς ἀπέναντι στους σύγχρονούς τους Ἑλληνοκύπριους, πια, Ἐφιάλτες που πρόκειται να ὐπογράψουν την πιο ἱταμή συμφωνία Κουϊνσλινγκοφινλανδοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ἐν ἒτει 2017, στο ὂνομα τῶν προαναφερθεισῶν ροῶν.

72 χρόνια μετά, ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ Ταυτότητα, Ὂραμα και Ἀξίες.

Οἱ λαοί μας ἀξίζουν και δικαιοῦνται ἓνα πιο εἰρηνικό αὒριο, βασισμένο σε κοινές αξίες και παραδόσεις, θεμελιωμένο στις θυσίες του παρελθόντος προς ὂφελος τῶν ἑπόμενων γενεῶν.

ἡ Ἒξοδος, ἡ Λύση, ὃπως και στις τραγωδίες, ἒρχεται, πάντοτε, στο τέλος.

και περνάει ἀπό το Κέντρο τοῦ Κόσμου, το Αἰγαῖο και την Ἑλλάδα.

Το ὂνομά της – ΕΥΡΩΣΙΑ.

Το τέλος θα ἀργήσει. Ἒχει, ὃμως, ἢδη ἀρχίσει…

9η Μαΐου 2017 08

H Φιλαρμονική της Π.Α. στη γιορτή για τα 70 χρόνια της νικηφόρας λήξης του Β΄ Π.Π.

Red Army Parade [1945 – English]

Η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. 09 05 2016. 71 χρόνια, μετά.

The Fallen of World War II

22 06 1941 – 09 05 1945. Ἡ Ρωσσία στο Ἀνατολικό Μέτωπο

Ἀθῆνα  

09 Μαΐου 2017

Advertisements
This entry was posted in 2017, Facebook, Α΄ Π.Π., ΑναΔημοσίευση, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επικαιροποίηση, Ευρώπη, Εφημερίδες, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Μάιος, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Υποδομές, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός, Youtube and tagged , , , , . Bookmark the permalink.