19η Μαΐου – Ἡμέρα Μνήμης. Ἡ Ρωμανία κι ἂν πέρασεν ἀνθεῖ και φέρει κι ἂλλο.

Ζιπκαλήδες αρματωμένοι

Στη φωτογραφία «Ζιπκαλήδες» αρματωμένοι απαθανατίζονται στο φωτογραφείο του Κυριάκου Ε. Κακούλη στην Τραπεζούντα. Φωτογράφοι Αδελφοί Κακούλη, δεκαετία 1890. Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Ι.Μ.

19 Μαΐου. Ἡμέρα Μνήμης τῶν θυμάτων τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας .

Εἲμαστε ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ και φέρουμε ΜΑΖΙ μας ὡς ἹΕΡΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

  • την ἀρχαῖα ἙΛΛΗΝΙΚΗ ἹΣΤΟΡΙΑ,
    από την Ἀργοναυτική Ἐκστρατεία, την Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου με τον Πηλείδη Ἀχιλλέα, τους Μύριους τοῦ Ξενοφῶντος, τον Μέγιστο ΜεγΑλέξανδρο, τον Μιθριδάτη, τον Διγενῆ Ἀκρίτα, τους Αὐτοκράτορες Κομνηνούς, τους Ἐπαναστάτες Ὑψηλάντηδες,
  • τη ΘΡΗΣΚΕΙΑ μας, με την Παναγία την Ἀθηνιώτισσα, ἒργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, στο ὃρος Μελά, την Παναγία Σουμελά και τους Ἁγίους Πατέρες μας,
  • τη ΛΑΛΙΑΝ μας, μοναδική, παγκοσμίως, συνέχεια τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, να ἀντηχεῖ και να κελαρύζει με τους φθόγγους και τους ἢχους της και να ὁρίζει την καταγωγή της,
  • την ΠΑΡΑΔΟΣΗ μας, με τον Διογένη, το Φροντιστήριον τῆς Τραπεζοῦντος, τον Βησσαρίωνα

Opera Snapshot_2019-05-18_175018_flipboard.com.png - 19 05 ΠΟΝΤΟΣ.png

Ἀπό τη χώρα που μεγάλωσε τον Δία, ὡς βρέφος, την ἈρκαΔίαν, (ἀρκάς= ἡ κούνια), οἱ Ἀρκάδες θα ἀποικίσουν τα παράλια του Εὒξεινου Πόντου, ἀρχίζοντας την πορεῖα τῆς ξεχωριστῆς Φυλῆς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῶν ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΩΝ.

19 05 2017 III

Διογένης ὁ Κυνικός Φιλόσοφος, στη Σινώπη τοῦ Πόντου.

ΔιοΓενεῖς ἐσμέν.

Ξηρανθήτω ἡμῖν ὁ λάρυγξ, ἐάν ἐπιλαθώμεθά σου, ὦ Πάτριος Ποντία γῆ.

Η Παναγία Σουμελά
Μέρος τῆς ἁγιογραφίας στην Παναγία Σουμελά.

ΠΟΝΤΟΣ ἛΝ ἊΣΤΡΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ,
ὈΨΕ, ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ

simaia_pontou
Ἡ σημαῖα που σχεδίασε ὁ γιατρός Γεώργιος Θωΐδης.

Η 19η Μαΐου αναγνωρίζεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

Μιθριδάτης ο Στ

Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ, Βασιλιάς του Πόντου (120 – 63 π.Χ.), με λεοντοκεφαλῆ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόμου «Για την καθιέρωση της γενοκτονίας των Ελλήνων τον Πόντου ως ημέρας μνήμης»

Πόντος, Πόντος, Γῆ Ἑλληνικῆ,
Θα ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ και
θα ΤΡΕΜΕΙ Η ΓΗ.

Ο Πυρρίχιος χορός στην Τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004.

Και σήν Ἑλλάδαν ἒρθαμε ρίζα ‘μουν προαιώνιον
Πατρίδα τη Πατρίδας
Και ξαν πουλί μ’ ασ’ήν ἀρχήν χτίζομεν το γεφύριν,
Την γῆν κατατρυπαίνομεν μ’ ἀλέτριν και χορόν,
ΣΕΡΡΑ, ΣΕΡΡΑ, ΣΕΡΡΑΑΑ

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ Χορός, Ο Χορός των Θεῶν. 1η Αυγούστου 1997.

Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις [4.8.22 – 4.8. 23]

ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμούς παρασάγγας ἑπτά, και ἦλθον ἐπί θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, Σινωπέων ἀποικίαν, ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφί τας  τριάκοντα ἐν ταῖς τῶν Κόλχων κώμαις· κἀντεῦθεν ὁρμώμενοι ἐλῄζοντο την Κολχίδα. ἀγοράν δε παρεῖχον τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, και ἐδέξαντό τε τους Ἕλληνας και ξένια ἔδοσαν βοῦς και ἄλφιτα και οἶνον.

Αλλαγή Προεδρικής Φρουράς Σύνταγμα 19 Μαΐου 2013

19 05
Εὒζωνοι τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, τιμώντας ἐθιμικά τη Μνήμη τῶν 353.000 θυμάτων τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας, στο Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.

Περιήγηση στο Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά.

Παναγία Σουμελά

09 Νοεμβρίου 1931. Ὁ ἐπαναπατρισμός τῆς Ἐφεστίου Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἀθηνιώτισσας, εὑρεθείσης στο ὂρος Μελά τοῦ Πόντου, ὑπό τῶν μοναχῶν Ἁγίων Βαρνᾶβα και Σωφρονίου. Φιλοτεχνημένη και ἱστορηθεῖσα ἀπό τον Εὐαγγελιστή Λουκᾶ.

Πυρρίχιος χορός μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 19 Μαΐου 2016.

Τι, μόνον οἱ Ἓλληνες τοῦ Πόντου χορεύουμε τους πολεμικούς χορούς μας

  • μπροστά στο Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ἐκεῖ μπροστά στο ταφικό-ἀναθηματικό Μνημεῖο, με το ἀναμμένο καντηλάκι, ὃπως στην ραψωδία Ψ ὃταν ὁ Ἀχιλλεύς, ὁ Πηλείδης, χόρεψε Πυρρίχιο για να τιμήσει τον ἀγαπημένο του Πάτροκλο. Ἒχεις μάθει την κατάληξη της Ἰλιάδος. Γνωρίζεις ποιοι ἐστέφθησαν νικητές.
19 05 2017

Πυρρίχιος Χορός προς τιμήν τῶν πεσόντων στο Μνημεῖο τοῦ Άγνώστου Στρατιώτου.

Τώρα Ξέρεις και την κατάληξη του Πόντου.

  • μπροστά στην Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ποντιακό τραγούδι στην Παναγιά Σουμελά

Ὁ Πόντον εν Ἑλληνισμός

Ὁ Πόντον εν Κειμήλιον

Ἀπές σον κόσμον θα φωτάζ΄

ὃσον φωτάζ’ κι ὁ ἣλιον. 

Ὁ Πόντον Ζεῖ

Μνήμη μου σὲ λένε Πόντο

Παμποντιακό Πανοΰρ 2018’ς σα Σούρμενα 

 

Ἡ διοργάνωση για πρώτη φορά ἑνός Διεθνοῦς Συνεδρίου με ὑψηλούς συμβολισμούς ὂχι μόνον στις Ἰδέες και τις Ἒννοιες που εἰπώθηκαν και στα πρόσωπα που ἒλαβαν μέρος ἀλλά και στους χώρους που φιλοξενήθηκαν οἱ ἐργασίες του ἀπό το Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως τον Φάρο τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος και το λόφο τῆς Πνύκας δείχνουν περίτρανα τη διάθεση την ἀνάγκη και την ἀξία διεθνοποιήσεως τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου ὡς ἱστορική παρακαταθήκη τῶν λαῶν στην καταδίκη τῆς κτηνώδους βαρβαρότητας, τῆς ὠμῆς καταπίεσης και τῆς αἱματοχυσίας ἀθώων ἀδύναμων κι άνυπεράσπιστων γηγενῶν πολιτῶν. Ὁ ἐκτοπισμός, ἡ προσφυγιά, ἡ ἀναγκαστική ἀπομάκρυνση ἀπό τις πατρογονικές ἑστίες και ἡ διάσωση ἑνός ἀόρατου ἂϋλου πολιτισμοῦ πνευματικοῦ λαογραφικοῦ με ποικίλες ἐκδοχές ἀποδεικνύουν στο πέρασμα τοῦ χρόνου ὃτι ὁ ἐκτοπισμός δεν ἒγινε οὒτε ἐκρίζωση οὒτε ἀφανισμός, ἀφοῦ τα θεμέλια του ἀνάγονται στην ἀχλῦ τῶν μύθων τῶν Ἀργοναυτῶν και τῶν Ἀτρείδων και ὑψώνονται στον Οὐρανό με τις Ἱερές Μονές τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τοῦ Βαζελῶνος Ἁγίου Ἰωάννου του Προδρόμου και τοῦ Ἀγίου Γεωργίου Περιστερεῶτα. Καταδεικνύουν, ὡστόσο, περίτρανα ὃτι ἡ Καταστροφή δεν εἶναι ἡ ἀρχή οὒτε και ἡ ἀπαρχή τῆς τραγωδίας΄εἶναι το τέλος της, που με τη σειρά του, μετουσιώνεται σε μία νέα περίοδο ἐνάρξεως νέων κεφαλαίων στην Ἱστορία. Ἡ Καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου ὑπῆρξε το δυστυχές ἀποτέλεσμα λαθῶν, ἐσκεμμένων σκαιῶν δόλιων οὐχί ἀτυχῶν, τυχαίων ἢ και εὐκαιριακῶν, πολιτικῶν και πολιτειακῶν άρχῶν ἐντός και ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων. Κι ἂν το δεύτερο δεν με προβληματίζει, τι θεωρεῖται δεδομένο, ἀξίζει ὁ Ἓλληνας να μελετήσει να συνθέσει πληροφορίες και δεδομένα για να χρεώσει τα λάθη και να ἐξάγει ἀσφαλῆ ἀξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα για το παρών και το μέλλον τους και τῆς Ἑλλάδος, άντιστοίχως. Μα αὐτό δεν το πράττει, μένοντας σε μία ραστώνη και ραθυμία μαζί και ἡσυχίαν΄την ἀτομική του’ μα περιδιαβαίνοντας κάποιος τις σελίδες τῆς Ἱστορίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέρος τοῦ ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός, θα διαπιστώσει ἲδιες πολιτικές ἀπό την Φώκαια το 1914 στον Πόντο το 1919, στην Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Κωνσταντινούπολη το 1965 στην Κύπρο το 1974. Ἲδιες πολιτικές με ἂλλα πρόσωπα, έπαναλαμβάνοντας ἐμφατικά ὃτι δεν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τοῦ παρόντος ἂρθρου, ὃσο ἡ ἑλληνική άναβίωσις τοῦ Ἐφιάλτου στα πρόσωπα που ἂσκησαν ἐξουσία και με κυβερνητικές θητεῖες στα πρωθυπουργικά και βασιλικά/προεδρικά ἀξιώματα για να καταδικάσουν ὃ,τι ἦταν μακριά τους [πόσες φορές, ἂραγε, το ἒχουμε ἀκούσει] ὃποιους τούς προειδοποιοῦσαν για την ἐπικείμενη Καταστροφή, ἐάν συνέχιζαν την ἀδιέξοδο πολιτική τους’ κι ἐκεῖνοι ἂκαμπτοι ὡδήγησαν με τη στάση τους στην τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρασίας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως και τοῦ Πόντου. Ὃσο ἡ ἑλληνική πολιτεία τιμᾶ τούς σύγχρονους αὐτούς Ἐφιάλτες της, ὡς Σωτῆρες, στήνοντας τους ἀδριάντες, ὂχι μόνον ἐθελοτυφλεῖ χαράσσοντας λανθασμένη πορεῖα, ἐπιδιώκοντας να δώσει γῆ και ὓδωρ, ὃπως ὁ Ἐφιάλτης, σε ξένους δυνάστες, μα πάντοτε θα ἐκτρέπεται σε ἐπιλογές που θα τις βρίσκει πάντοτε μπροστά της. Ἀκόμη, λοιπόν, δεν ἒχει άναμετρηθεῖ με το παρελθόν της οὒτε με τα πρόσωπά του.

Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας χρέος τιμῆς στον Πόντο,

στους παπποῦδες και τις γιαγιάδες μας,

στην Ταυτότητά Μας. 

 

Ἓνα εἶναι βέβαιο, Ὁ κῦκλος δεν ἒκλεισε…

Ὁ χορός τῶν Θεῶν μάς περιμένει στα παράλια τοῦ Θεοφίλητου Πόντου.

Χρόνου Θέμα.

Σ Ε Ρ Ρ Α, Σ Ε Ρ Ρ Α Α, Σ Ε Ρ Ρ Α Α Α

 

Διεθνές Συνέδριο για το Έγκλημα της Γενοκτονίας

Οἱ Ὁμιλίες στο Διεθνές Συνέδριο για το Έγκλημα της Γενοκτονίας

Η διακήρυξη στον λόφο της Πνύκας

Γενοκτονία 100 χρόνια (1919-2019)

Map of known massacres of native Greek subjects of the former Ottoman Empire (today Turkey) between 1912-1923. Only includes known or reported massacres. Does not include deaths resulting from deportations. Project start date April 2017. This is a work in progress and more massacres will be added over time. Copyright © Greek Genocide Resource Center.

Το Αλάτι Της Γης – «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ – ΚΟΜΝΗΝΟΙ» 90 χρόνια προσφοράς στην Ποντιακή παράδοση 29.3.2020

Opera Snapshot_2019-05-18_173833_mknews.eu.png - 19 05 ΠΟΝΤΟΣ.png

Opera Snapshot_2019-05-20_213532_www.instagram.com.png - Ο Πόντον Ζει 19 05

 

Άθῆνα, 19 05 2020.

This entry was posted in 1916, 1922, 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ἐκκλησία, Ἑλλάς, Ὀρθοδοξία, Έρευνα, Ασφάλεια, Α΄ Π.Π., Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Ιστορία, Κοινωνία, Λογοτεχνία, Μάιος, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Πόντιος, Πόντος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική and tagged , , , . Bookmark the permalink.