Γραμμένο στους Νευρῶνες του DNA

#PAS17

Γραμμένο στους Νευρῶνες του DNA… nEUROn

17 02 II

Ἀεροχορογραφία, στ’ ὂνομα. Οἱ Ἲκαροι τῆς Dassault δείχνοντας το δρόμο τοῦ μέλλοντος, ἐντός ἓδρας…

Και με τη δική μας σφραγῖδα στην κατανομή ἒργου, τῆς ΕΑΒ.

17 02 neuron2

Λίγο πριν ἀπό την αὐλαῖα τοῦ σαλονιοῦ, ἐκεῖ στο ἀεροδρόμιο τοῦ Bourget στο Παρίσι [ #PAS17]

History of Le Bourget

Paris Air Show 2015 by Euronews

Ἀθῆνα, 17 06 2017.

 

This entry was posted in 2016, 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Facebook, Infographics, Έρευνα, Όπλα, ΑναΔημοσίευση, Διπλωματία, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Ευρώπη, Ιστορία, Ιούνιος, Παιδεία, Πληροφορική and tagged , . Bookmark the permalink.