Στον ἀπόηχο τῆς διττῆς συγκυρίας Ζ 208.

23 02

, like Charles Lindbergh, flew across the Atlantic Ocean, but without a single drop of fuel.

Στον ἀπόηχο τῆς διττῆς συγκυρίας,

  • ἀφενός τῆς λήξεως τῆς μεγαλύτερης ἀεροπορικῆς γιορτῆς στον κόσμο, (#PAS17) της 52ης  στον ἀριθμό, στο «μικρό» ἀεροδρόμιο του Le Bourget, στο Παρίσι, ἐκεῖ ὃπου ὁ πρωτοπόρος Charles Lindbergh, κατάφερε και προσγείωσε το «The Spirit of St. Louis», το Μάιο του 1927, ἐγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο στην ἀνθρωπότητα, αὐτή τῶν Μετακινήσεων και τῶν [ἐναέριων] Μεταφορῶν, εἰσαγάγοντας ἐμπράκτως στην Παγκοσμιοποίηση τοῦ 21ου αἰῶνα μαζί με την πρόοδο τῆς Πληροφορικῆς, τῶν Μαθηματικῶν, τῶν ΦυσικοΘετικῶν Ἐπιστημῶν τῶν Δικτύων, τῶν Νευρώνων, τῆς ΑΙ ἢτοι, ἑλληνιστί, Τεχνητῆς Νοημοσύνης, τῆς 4ης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης, τῶν Big Data, τῶν σύνθετων ὑλικῶν, τῆς ἀπεικόνισης, τῶν ὁλογραμμάτων, τῆς διαχύσεως τῆς Γνώσεως, τῆς συμμετοχῆς μιας εὑρύτερης, πια, ἀνθρωποομάδος στην πρόοδο και ἐξέλιξη τοῦ αὒριο ἒρχεται ὁ Bertrand Piccard και ο Eric Lindbergh, με το Solar Impulse, να σηματοδοτήσουν τη νέα ἐποχή με τη selfie του Δρ. Piccard, σ’ ἓνα ἀεροπλάνο ἐξ ὁλοκλήρου κατασκευασμένου ἀπό σύνθετα ὑλικά, με ὃ,τι διαφημιστικό ὑπάρχει, ἀκόμη κι ὡς αὐτοκόλλητο να «κρύβει» μία ἂγνωστη ἐπένδυση χρόνου, χρήματος ἀλλά, κυρίως, νόησης, φαντασίας, δοκιμῆς και πλάνης, ἀφοσίωσης για να γίνει Ἐπιτυχία που τη μοιραζόμαστε κι ἀνήκει πια σε ὃλους μας.

 

  • ἀφετέρου τῆς ἐπετείου τοῦ ἱστορικοῦ δημοψηφίσματος τοῦ Τολμῆστε το Brexit… ἡ δυναμική τῶν πραγμάτων δεν δείχνει να ἒχει ξεκαθαρίσει το τοπίο προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ἀκόμη κι ἂν κατετέθη ἡ Ἐπιστολή Ἐνεργοποίησης του 50ου ἂρθρου στις 29 03 2017, γνωστῆς κι ὡς Brexit Day , κι ἂν μεσολάβησαν ἀμφίρροπες ἐκλογές, ὁ δρόμος τῶν διαπραγματεύσεων θα εἶναι μακρύς, το Ἠνωμένο Βασίλειο θα βρεῖ νέες ἰσορροπίες για να το ὁδηγήσουν στον ἑπόμενο, 22ο, αἰῶνα με πιο ἀσφαλεῖς και κερδοφόρες προοπτικές για τους πολῖτες του παρά τις πρόσκαιρες (;) συγκρούσεις με τους ἓτερους ἓταίρους που καραδοκοῦν για να ἀποσπάσουν μερίδιο ἀγορᾶς, ἂρα, και κερδῶν ἀπό το «Νησί»,

ὁ συγκερασμός τῆς Ἱστορίας, τῆς Βούλησης, τῆς Ἐπιστήμης και τῆς τεχνολογικῆς Καινοτομίας συνιστᾶ αἰτία ἐπένδυσης ἢ φόβου’ συντελεστή προόδου και εὐεργεσίας ἢ μηχανισμό ἰσοπέδωσης και ἀνισοτήτων’ μηχανισμό εὐμάρειας ἢ καταδυνάστευσης τοῦ ἀνθρώπου στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Προσωπικά, ἐπιλέγοντας τα πρῶτα μέρη τοῦ συνόλου για την Πορεῖα, κατανικώντας τα πάθη και τα λάθη τῆς βαρύτητας κι ἐπιβεβαιώνοντας, ἐμπράκτως, τη ρήση «αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἒμμεναι ἂλλων» ἀπο το Ζ 208 τῆς Ἱλιάδος τοῦ Ὁμήρου και ρητό τῆς Π.Α. για τη διττή σημερινή συγκυρία…

23 02 II

Το άεροπλάντο «Spirit of St. Louis» του Charles Lindbergh.

Solar Impulse. 11 Ιουνίου 2016. A Historic flight over the Statue of Liberty

Aude Sempre & Per ardua ad astra!!! 2016 05 31

The State to Excel. 2016 07 15.

 

Ἀθῆνα, 23 06 2017.

Advertisements
This entry was posted in 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Ατλαντικός, Αγγλία, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Γαλλία, Διπλωματία, Διαδίκτυο, Διεθνής, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Μεταφορές, Μεγάλη Βρετανία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Πολεμική Αεροπορία and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.