Αριστοφάνους, Λυσιστράτη

Ἀριστοφάνους, Λυσιστράτη

Τι συμβαίνει, όταν η λύσις σε ένα από τα πρώτα διλήμματα της ζωής του Ανθρώπου, αυτό της ταύτισης των κοινών συμφερόντων, ανθρώπων με κοινόν το όμαιμον και το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον αλλ’ ουχί το ομότροπον, έρχεται εκ γυναικός βάζοντας τέλος στις έριδες και τις εχθροπραξίες των εμπόλεμων στρατευμάτων;

Λυσιστράτη, η απάντηση του Ενός Αριστοφάνους, εδώ και 26 αιώνες κοντά… Λυσιστράτη να την “απογειώνει” με την Ερμηνεία του ο Πέτρος Φιλιππίδης, μακράν μόνος με μια βαριά κληρονομιά στις πλάτες του ως Ηθοποιός Χαρακτήρων και μαζί του ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ως ανήρ «Κινησίας» και ο “γυναικείος” Χορός διακρίθηκαν στο διαχρονικά κωμικό έργο της “Λυσιστράτης”.

Λυσιστράτη, η γυναίκα σύμβολο, η γυναίκα σημαίνον και σημαινόμενο, μαζί. Ο έπαινος και η χαρά της ζωής σε έναν ύμνο του έρωτα…

 — γεμάτος ευγνωμοσύνη.

Ἀθῆνα, 09 07 2017.

This entry was posted in 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Facebook, Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Θέατρο, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Λογοτεχνία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Ποίηση and tagged , . Bookmark the permalink.