DoggU Ἂγος

14 02giounker-didaktor-apth-1-1.jpg

Ἂγος και μόνον στο ἂκουσμα τῆς εἲδησης…

Ἂγος, ἡ ἒσχατη βαθμίδα στην κλίμακα τῆς ἠθικῆς ἀπαξίωσης ἑνός διακεκριμένου Πανεπιστημίου…

Ἂγος, ἡ συνειδητή ἐπιλογή βρἀβευσης τοῦ πλέον σεσημασμένου διορισμένα ἀνεκλεγέντος μεν ἀνακηρυχθέντος δε Προέδρου τῆς Κομισιόν τυμβωρύχου γενεῶν Ἑλλήνων να ἀναδεικνύεται στο ἀξίωμα τοῦ διδάκτορος ἐνδεδυμένος την τήβεννο που ἒχουν τιμήσει και τιμηθεῖ για το Ἒργο την Προσφορά και την Ἀξία στα ἑλληνικά Γράμματα μορφές τοῦ ἀναστήματος ἑνός Ἀνδρόνικου ἑνός Κριαρᾶ ἑνός Βασιλικοῦ ἑνός Τριανταφυλλίδη ἑνός Πολίτη…

Ἂγος, στη «συνήθεια» α λά Ρίχτερ να ἀναγορεύουν οἱ Πρυτάνεις και οἱ πρυτανικές ἀρχές τῶν Σχολῶν ἑνός Πανεπιστημίου πάσχουσες ἀπό το «Σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης» και τη ροή εὐρώπουλων στο ὓψιστο ἀξίωμα ὑπανθρώπους με πλήρη ἐπίγνωση τῆς σημασίας τοῦ ὃρου…

Ἂγος, στην κατρακύλα χωρίς φρένο τοῦ ἐπιπέδου τῶν διοικήσεων τῶν Πανεπιστημίων. Κομματικά στελέχη, φράξιες ὀμφαλοσκοπούντων ἀεροπαπατζήδων και εὐρωλιγουρομιζαδόρων…

Οἰ εἰκόνες ἀπό μόνες τους προκαλοῦν θλίψη για τον ἐμπαιγμό τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στο βαθμό που τα Πανεπιστήμια ὡς φορεῖς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης ἀντανακλοῦν τις ἀξίες τῆς Ἒρευνας τῆς Καλλιέργειας τῆς Ἀγάπης και τοῦ Ἐνδιαφέροντος για τη Γνώση μέσω τῶν Ἐπιστημῶν και τῶν Τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν και Καινοτομιῶν που ἀναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες και τον περίγυρό τους προς κάτι καλύτερο, ὑψηλότερο, ἰδανικότερο ἀπό γενιά σε γενιά.

Ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στο δέον και το πραγματικά γενέσθαι εἶναι, ἂν μη τι ἂλλο, ἐξόχως καταθλιπτική.

Το δυστύχημα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς [που φαίνεται να κρατάει καιρό τώρα] εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἒντεχνα συστημ[ατ]ική προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ της.  Μα το ἲδιο εἶχε ἐπιχειρήσει και το ἒκανε πράξη και ὁ Τσολάκογλου, πίσω στο 1941. Ἐξωράιζε την Κατοχή ὑπερήφανα ὑποτεταγμένος ὑποτελής…Το ἲδιο ἰσχύει και σήμερα σε ὃλους τους χώρους τοῦ σύγχρονου δημόσιου ἑλληνικοῦ βίου.

Doggie style, στην ἀργκό, στα «τέσσερα» με στίχους τοῦ Φοίβου, για να «τρέξουν» τα πράγματα. Το παράδοξο, μάλιστα, με τους ὀσφυοκάμπτες γονυκλινοπετεῖς δεν εἶναι ἡ «θέση» ἀλλά ἡ «στάση». Παίζοντας με ὂρους λαγνείας μπερδεύουν τη θέση με τη στάση τους και ἐνῶ εἶναι «δοῦλοι» ἀυτάρεσκα, μύχια και ὑποδόρ[λ]ια αὐτοαναγορεύονται σε «κυρίους» ἐνῶ και ὡς «θέση»και ὡς στάση πάντα δοῦλοι.

Στους Πρυτάνεις που διαλέγοντας το ρόλο τους ὑπονομεύουν το Θεσμό τῶν Πανεπιστημίων σε ἑσμό, ἀναγράφω κι ἐγώ, με τη σειρά μου, την «όρθή» γραφή τοῦ ὂρου ἒχοντας κατά νοῦ τους ἲδιους, τις ἀρχές και ὃ,τι ἐκπροσωποῦν…

DoggU, ἡ ὀρθή γραφή ἐκ τοῦ University…

Αἰδώς, το πρελούδιο…

Αἰσχύνη, ἡ πράξη…

Ἂγος, το ἑπόμενο…

DoggU και ἡ Κρήτη και ἡ Μακεδονία…

DoggU το δεύτερον…

 

Ἀθῆνα, 14 07 2017.

This entry was posted in 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Έρευνα, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, Εκπαίδευση, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Προσωπικότητες, Παράδοση and tagged , , , . Bookmark the permalink.