Η «εικόνα» της ανθρωπιστικής κρίσης

Η «εικόνα» της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, μέσα από τη ματιά του BBC, έπειτα από 6 χρόνια κρίσης και 4 λιτότητας, αναφορικά με την Υγεία…

Η «εικόνα» των πολιτών, ασθενών και γιατρών, ανύπαρκτων διευθυντών και υπουργών [Διοικητής «Ευαγγελισμού» και πρώην, πια, υπουργός Υγείας – στελέχη ε.α. των Ε.Δ.(!!!)], και το αφανές, όπως πάντα, έργο ενός «σιωπηρού» λαού που αντιμάχεται τη Λερναία Ύδρα του δεινοσαυρικού κομματο-κρατικού μηχανισμού να την καθαρίσει, όπως το έπραξε ο Ηρακλής.

Η «εικόνα» της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα

 

Ἀναδημοσίευση από το Facebook, στις 24 07 2013.

 

 

This entry was posted in 2013, 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Facebook, Δικαιοσύνη, Επικαιροποίηση, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Ντοκυμαντέρ and tagged , . Bookmark the permalink.