Εὖγε, Νικ Γκάλης…

02

Εὖγε, Νικ Γκάλης. Σ’ εὐχαριστοῦμε ἀπό βάθους καρδίας για ὃ,τι μάς προσέφερες στον ἑλληνικό Ἀθλητισμό και Πολιτισμό. Γιατί, πέρα ἀπό τις ὁμάδες που πέρασες και σήκωσες στα ὓψη με τον χαρακτῆρα, την προσωπικότητα και το ταλέντο σου, δόξασες και την Ἑλλάδα. Ἡ σημερινή σου βράβευση, το ἐπιστέγασμα σε μία μοναδική σταδιοδρομία στο μαγικό ἂθλημα του basket. Σ’ εὐχαριστοῦμε που μάς πῆρες μαζί σου σ’ αὐτό το ταξίδι, μεγάλε Νικ Γκάλης…

 Nick Galis’ Basketball Hall of Fame Enshrinement Speech

Ἀθῆνα, 09 09 2017.

Advertisements
This entry was posted in 2017, Ἑλλάς, Basketball, Αθλητισμός, Κατηγοριοποίηση, Προσωπικότητες, Σεπτέμβριος and tagged , , , . Bookmark the permalink.