Quantum Geonomics… Κουρδιστάν

Kurdish-Areas-Map-2

Μία ακόμη κυοφορία…

Ἀπό τον Ξενοφῶντα και τους Καρδούχους στον Λῶρενς τῆς Ἀραβίας και τη Συνθήκη των Σάικς-Πικώ. Ἀπό τον Ἂπο στον Μπαρτζανί. Κι από τις φυλακές τοῦ Ἰμραλί στην ἀπελευθέρωση τοῦ Κουρδιστάν…
Κουρδιστάν’ Σταυροδρόμι Πολιτισμῶν μα, κυρίως, ἀγορῶν κι ἀγωγῶν. Εἰδικότερα, κάθε σταυροδρόμι και διασταύρωση συμβολή κι ἒξοδος στα δίκτυα και τις ὑποδομές τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς ἐνέργειας, τοῦ ἐμπορίου.
Κουρδιστάν’ φαντάζει σαν την πολύφερνο νύφη στο πεδίο γεωοικονομικῶν κι ὡς ἐκ τούτου γεωπολιτικῶν μεταβολῶν που μετροῶν, ὁριακά, περισσότερο ἀπό ἓναν αἰῶνα ἀπό τη λήξη τοῦ Α΄Π.Π., λιγότερο ἀπό ¾ ἀπό την ἳδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, στα 48 ἀπό την ἰρανική Ἐπανάσταση, στα 37 ἀπό τον 8ετή πόλεμο στη Μεσοποταμία και τον Κόλπο, μαζί με τα χημικά του τέως Σαντάμ και, τέλος, κοντά στο τέταρτο τοῦ αἰῶνα ἀπό την ἐπανασχεδίαση κι ἐπέμβαση στην περιοχή με τις Ἐπιχειρήσεις τῆς Ἐρήμου [“Ἀσπίδα” και “Καταιγίδα”] για να κλείσει αὐτό το παράθυρο τοῦ χρόνου με το ἀπό πενταετίας μισθοφορικό και συνάμα πιο δόλια ἀποκρουστικό μόρφωμα του ΙΚ στην εὐρύτερη περιοχή.
Το μεῖζον ἐρώτημα και κρυφό, μαζί, εἶναι ποιος δίνει και ὂχι ποιος παίρνει’ ὃταν πίσω ἀπό το ὑποκείμενο συστοιχίζεται μία ἀθέατη ὁμάδα συμφερόντων -ἐταιρειῶν, ἐπιχειρηματικών ὁμίλων, κοινοπραξιῶν, κρατῶν- με γνώμονα την – ὃπως κάθε φορά- ἀναδιανομή συντεταγμένων, πόρων κι ἂρα, πλούτου.
Κι αν μέχρι πριν ἀπό περίπου 200 χρόνια, ἐπέτειος πια το 2018, τον 19ο αιώνα τις ἀποφάσεις τις καθώριζαν Αὐτοκρατορίες και τον 20ο ἐθνικά κράτη, πλέον, οἱ δυνάμεις τῆς Ἀγορᾶς καθοδηγοῦν τα βήματα τοῦ 21ου αἰῶνα. Μάλιστα, το πιο παράδοξο εἶναι πως ὃ,τι ἀπέμεινε στο ρου μέχρι σήμερα τῆς Ἱστορίας εἶναι ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός’ πολυεθνικές, με την ἀνάλογη μετατόπιση τοῦ κέντρου βάρους. Πολυεθνικές ἐταιρεῖες κολοσσοί (στους τομεῖς τῆς Ἐνέργειας, τῶν Μεταφορῶν, τῶν Ἐπικοινωνιῶν, τῆς Πληροφορικῆς και τῆς Τραπεζικῆς και Χρηματιστηριακῆς Οἰκονομίας κ.λπ.) ἀντί τῶν πολυεθνικῶν αὐτοκρατοριῶν. Και τι μένει κοινό; Οἱ συντεταγμένες, ὁ χῶρος. Χῶρος στρατηγικῆς σημασίας και κόμβος ἀνάμεσα στις ἐξόδους προς τη θάλασσα, ἂρα και το ἐμπόριο με τους ἀγωγούς και τα δίκτυα προς τη θάλασσα.
Ψηλαφώντας την Ἱστορία, ἀπό τον Κῦρο, κιόλας, με τους μισθοφόρους ἐπιζητεῖται μια ἒξοδος προς τη θάλασσα, τον πλοῦτο, την ἐλευθερία και τη δημοκρατία. Ἡ τελευταῖα, μάλιστα, δεν εἶναι και τόσο ἀπαραίτητη χιλιετίες πια στην περιοχή. Φύλαρχοι και τότε, φύλαρχοι και τώρα.

Με ἀφετηρία τις ἀκτές τῆς Μεσογείου μέχρι και την Ἰνδική χερσόνησο και ἀπό τον Καύκασο ἓως και την Ὑεμένη, με ἂξονα τη Μεσοποταμία συνεχίζεται ἡ ἐπαναχάραξη τῆς περιοχῆς με μουσουλμανικό περίγραμμα και περιεχόμενο. Ἡ παροῦσα συνεχής και συνεπής ἐξαγωγή τῆς κρίσης θα ὁδηγήσει, με μαθηματική ἀκρίβεια, εἲτε προς την Τουρκία εἲτε προς το Ἰράν εἲτε και προς τις δύο μαζί. Ἒχοντας ὡς μοχλό τη Μεσοποταμία και με πρελούδιο το μόρφωμα του ΙΚ και με ὂχημα το Κουρδιστάν εἲτε ὡς ἱστορική δικαίωση τῆς ἀπουσίας ἀπό το χάρτη, κατά τη χάραξη των Σάικς-Πικώ το 1916 εἲτε ὡς domino effect στο πολεμικό παίγνιο που μετρᾶ ἀπό το 2001, την ἐπαύριον ἀπό την ἐσωτερική δουλειά τῶν Δίδυμων Πύργων, οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις συσπειρώνονται για ἀκόμα μία πολυεθνική σύγκρουση πια, ἐπαληθεύοντας τον Κλαούζεβιτς πως ο πόλεμος ἂλλο δεν εἶναι παρά ἡ συνέχεια τῆς πολιτικῆς με ἂλλα μέσα.
Ὁ βαθμός, μάλιστα, ἐξαγωγῆς τῆς κρίσης προς τις δύο ἰσλαμικές χῶρες, με ἰσχυρά δημογραφικά μεγέθη, πλεονεκτική γεωγραφικά θέση, που λειτουργοῦν ὡς χῶροι προσέλκυσης διεθνῶν ἐπενδύσεων, μακροχρόνιων και κερδοφόρων, με ταχεῖς ρυθμούς ἐκβιομηχανοποίησης τῶν κοινωνιῶν τους καθίσταται ἂν ὂχι ἀμφισβητήσιμος κατά τι ἀμφίβολος κατά πόσο στο χῶρο και το χρόνο θα μπορέσει ἡ “κρίση” τοῦ αὐριανοῦ δημοψηφίσματος στο ἰρακινό Κουρδιστάν να πλήξει ὂχι μόνον τις οἰκονομίες ἀλλά και τις κοινωνίες σε τέτοιο βαθμό που ἡ φθορά τους να εἶναι συνεχής, ἐκτεταμένη και σε ποικίλα πεδία ὑποδομῶν, για να ὁδηγήσει και τις δύο αὐτές χῶρες σε μακροχρόνια σύρραξη στα ἐδάφη τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ στην Τουρκία και το Ἰράν. Ἲσως, μάλιστα, ἡ φαινομενική ρητορική παλινόρθωσης τοῦ Σουλτάνου και τῆς Αὐτοκρατορίας να ὁδηγήσει, σταδιακά, στην αὐτοδιάλυση τέτοιων φιλοδοξιῶν, ὀνείρων ἢ κι ἐπιδιώξεων ἀπ’ ὃπου κι ἂν προέρχονται ἀκόμη και με το μανδύα τῆς προστασίας τοῦ δράκου ἢ και τῆς ἀρκούδας.
Ἓνα, πάντως, εἶναι σίγουρο’ οἱ ἀλλαγές που θα δοῦμε και θα βλέπουμε θα εἶναι τεκτονικῆς κλίμακας’ τέτοιες που χάρι στη σύλληψη, το βᾶθος, το μέγεθος τῆς επίδρασης στο μπιλιάρδο τῆς Ἀνατολῆς ἀπό την Ἂπω ἓως και την Ἐγγύς, οἱ σχεδιαστές των μποροῦν να ἐπιχαίρουν ὡς προς την κυοφορία των quantum geonomics…

qi16kurdes

Ὃσο για ἐμᾶς, ἀπό την Κένυα και το Ναϊρόμπι μέχρι και τις πεδιάδες της Μικρᾶς Ἀσίας και τα παρχάρια τοῦ Πόντου, ὁ Ἑλληνισμός δεν ξεχνᾶ τους διῶκτες και σφαγεῖς του στο πρόσωπο τοῦ Μουσταφά και τῶν μακελάρηδων Τσετῶν Κούρδων κατά τις ἐπιχειρήσεις ἐθνικού ξεκληρίσματος στις προαιώνιες ἑστίες. Παρακολουθώντας, με ἀδημονία, το μεταξύ τους ξεκλήρισμα, με κλῆρο τα ἐδάφη στο ὑπό κυοφορίαν και κηδεμονίαν Κουρδιστάν…

 

Αθήνα, 24 09 2017.

Advertisements
This entry was posted in Κατηγοριοποίηση. Bookmark the permalink.