«Δός μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω». Ἡ Τεχνολογία ὡς ἒναυσμα για την Ἀνάπτυξη

Φωτογραφία του Haralampos A. Zarotiades.

Ὁ ἐκτελεστικός πρόεδρος τῆς Google, Eric Schmidt, πραγματοποιώντας ἐπίσκεψη στην Ἑλλάδα και μιλώντας σε ἐκδήλωση τῆς Google και τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ στο Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν στο πλαίσιο ἐκδηλώσεων τοῦ τελευταίου, με τίτλο «Ἡ Τεχνολογία ως ἒναυσμα για την ἀνάπτυξη», μεταφέρει, ἐπιτρέψτε μου, με πραγματική σεμνότητα, εὐπρέπεια και λεπτότητα ἀξίες, τρόπους συμπεριφορᾶς και ἓνα ὃραμα για μία Νέα Ἑλλάδα σ’ ἓναν νέο διαμορφούμενο καθημερινά κόσμο, στον ὁποῖο «ἐκεῖνοι, οἱ ἀπ’ ἒξω» ἀναγνωρίζουν ἀνταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην Ἑλλάδα, μιλώντας με ἐνθουσιασμό για την ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας και τῆς χώρας μας.
Δεν ἦρθε τυχαῖα. Δεν μιλάει τυχαῖα.
Για τους γνῶστες ὃ,τι περιέγραψε μάς εἶναι οἰκεῖα και γνωστά.
Ὁ λόγος του ὑπῆρξε σημαντικά ἐνθαρρυντικός. Το θλιβερό τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας εἶναι ἡ ἀνυπαρξία Διοίκησης και Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, ἱκανοῦ να προσλάβει τα μηνύματα, να τα ἐμπεδώσει και να τα ἐφαρμόσει.

«Δός μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω». –
«Δώσ’ μου πού να στηριχθῶ και θα κινήσω τη γη».

Ἡ φράση τοῦ Ἀρχιμήδη με την ὁποῖα ἒκλεισε το λόγο του.
Ὑπομόχλιο, τι ἂλλο, ἡ τεχνολογία, οἱ διάνοιες, το ὃραμα, ἡ ἐπιθυμία…

Ἀναδημοσίευση σαν σήμερα ἀπό το Facebook, στις 16 10 2013.

This entry was posted in 2013, Κατηγοριοποίηση and tagged , , , . Bookmark the permalink.