Χιμαιρική νάρκη

Ἡ σημερινή τραγωδία στα δυτικά προάστια τῆς Ἀθήνας με τις εἰκόνες τῆς καταστροφής, σίγουρα, δεν εἶναι ἡ πρώτη. Θέλω να πιστέψω, ὡστόσο,  ὃτι θα ‘ναι ἡ τελευταῖα. Μα, ἡ ἀποκαλούμενη ἒκδοση τῆς πραγματικότητας με τον προσδιορισμό «ἑλληνική» φοβᾶμαι πως θα με διαψεύσει. Ἡ ἑλληνική πραγματικότητα εἶναι ἡ ραστώνη, ἡ ἐπιμελημένη ἀμέλεια, ἡ ἀδιαφορία, οἱ εὒκολα πρόχειρες λύσεις, ὁ «ἐκθεσιακός» ὠχαδερφισμός, ἡ απάτη και ἡ παρέκκλιση τῆς πραγματικότητας που καταλήγει και γίνεται αὐταπάτη.

Και ἐπειδή μάς γλυκαίνει και μάς βολεύει τη σκέψη μετατρέπεται σε μία γλυκιά φρεναπάτη, τέτοια ὣστε ἡ εἰκονική μπερδεύεται με την πραγματικότητα και στο νου του νεοέλληνα το ἐπίθετο «βυθίζεται», ὑποχωρεῖ και χάνεται μπροστά ἀπ’ το οὐσιαστικό. Ὃταν περάσουν οἱ σκληρές εἰκόνες στην ἀναζήτηση τῶν αἰτιωδῶν σχέσεων κύριος παρονομαστής εἶναι ὁ Ἂνθρωπος και τα αἲτια θα χαρακτηρίζονται, κι ὀρθῶς, ἀνθρωπογενῆ.

Ἀνθρώπινη δράση, ἐφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτικές ὑπό τη μορφή αὐθαιρεσιῶν, παραλείψεων, ἑσκεμμένων παρεμβάσεων καμένων ἐκτάσεων μπαζομένων ρεμάτων που ἒγιναν κεντρικές λεωφόροι, οἰκοδομικά τετράγωνα χτισμένα νύχτα, κυνηγώντας ὁ καθένας το δικό του ὂνειρο σ’ἓνα κεραμίδι συνεργάστηκε σιωπηρά με την τοπική νομενκλατοῦρα τοῦ κτηματομεσίτη, τοῦ ἐργολάβου, τῶν τεχνιτῶν τῆς πιάτσας με παρακλάδια στους Δήμους, τις Νομαρχίες, τις ἂρτι δημιουργηθεῖσες Περιφέρειες, με χρηματισμούς, «ὑποχρεώσεις», ἐκδουλεύσεις και μέσα μέχρι να γίνει τ’ ὂνειρο πραγματικότητα. Στον ίδιο, ἂν ὂχι και σε μεγαλύτερο ἐγκληματικό βαθμό, ὑπόλογος εἶναι ὁ τρόπος λειτουργίας, ὀργάνωσης και διοίκησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας’ στον ἀέρα, στον αὐτόματο, στην τύχη.

Μία αἰφνίδια πλημμῦρα ἒγινε πρόξενος τῆς μεγαλύτερης σύγχρονης τραγωδίας που ἒπληξε την Ἀθήνα. Ὂχι ἡ ἲδια ἡ βροχή ἢ ὁ ὑετός ἀλλά ἡ ἀνεπάρκεια στην καλύτερη ἢ ἡ ἀπουσία στη χειρότερη ὑποδομῶν. Ὃταν οἱ χείμαρροι ἒσβησαν τις Χίμαιρες τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας σε 20 χιλιοστά βροχῆς ἀφίνοντάς μας στη χιμαιρική χειμερία μας νάρκη…

Στη μνήμη ὃλων ὃσοι ἒφυγαν με την πιο βίαιη μορφή θανάτου…

Ἀθῆνα, 15 11 2017


This entry was posted in 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Ασφάλεια, Ιστορία, Κοινωνία, Νοέμβριος, Προστασία Περιβάλλοντος, Παράδοση and tagged , , , . Bookmark the permalink.