Στην εὐθεῖα τοῦ μέλλοντός μας

Το Viking Star

Μία ἀπό τις πιο σημαντικές βιωματικές ἐμπειρίες ἦταν ἡ ἐπίσκεψη στον Ὀργανισμό Λιμένος Πειραιῶς.

Στην εἲσοδο, ἡ ὑποδοχή ἀπό το δίδυμο τῶν ἀδελφῶν Διός και Ποσειδῶνα, σε μικρογραφία τοῦ αὐθεντικού ἀγάλματος που κοσμεῖ το Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο δένει την πόλι-κράτος με το φυσικό ἐπίνειό της, τον Πειραιᾶ.

Δεσμοί που ἀνάγονται στα βάθη τῆς Ἱστορίας ἐξακολουθώντας να ἒχουν την ἲδια και μεγαλύτερη, μάλιστα, ἀξία καταδεικνύοντας τη σημασία τῆς Γεωγραφίας τοῦ Χώρου και τῆς συμπεριφορᾶς δράσης κι ἐνεργειῶν τῶν Πολιτῶν τοῦ Χρόνου ὡς τῶν κύριων συνιστωσῶν στις νεώτερες Ἐπιστῆμες προβολῆς τῆς Γεωγραφίας ὡς Γεω-πολιτική, Γεω-οικονομία και Γεω-στρατηγική.

Και μόνον ἡ προβολή στο χρονολόγιο του 2052 δείχνει το βαθμό σύλληψης μιᾶς πραγματικότητας που ξεφεύγει ἀπό τη ματιά, την προσέγγιση και τη μέθοδο που κυριαρχεῖ στη χώρα, σχεδόν, και ἀπό τῶν πιο σύγχρονων καταβολῶν της, ἐκεῖ πίσω στα 1830, τοῦ εὐκαιριακοῦ, τοῦ πρόχειρου, τοῦ ἐντέχνως ἀεροπαπατζίδικου τρόπου ζωῆς του νεοέλληνα.

Στόχευση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Πλούτου, να ὑπολανθάνει ὡς ἐξέχουσα ἒννοια, με ἐπίκεντρο στον ἑλληνικό χῶρο το λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ σε μία πιο εὐρεῖα ἐκτεταμένη πολυσημειακή και πολυσυστημική ἐξάπλωση τοῦ Δράκου ὡς μέρος τῆς Στρατηγικῆς Ἐπιλογῆς τῆς Κίνας στο ὃραμα «One belt One ring» να μάς ἀγκαλιάζει.

Και στον προβλῆτα παραβεβλημένο το ἐπιβλητικό κρουαζιερόπλοιο Viking Star να ἀποκαλύπτει με το μέγεθός του τη διαφορά ἀνάμεσα στο αὒριο και το χθες. Με την ἐπισήμανση ὃτι το αὒριο εἶναι το σήμερα, μάς χρειάζονται οἱ συνέργιες οἱ νέες ἰδέες σ’ ἓναν καινούργιο κόσμο που ἀναδύεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ὁ Λέων τοῦ Πειραιῶς


Στην ἲδια εὐθεῖα, στην εἲσοδο τοῦ λιμένος το ἒμβλημα τῆς πόλεως τοῦ Πειραιᾶ, ὁ Λέων με το δικό του δίδυμο να βρίσκεται κλεμμένο στη Βενετία, ἐξ οὓ και ὁ Λέων τῶν βραβείων τοῦ ὁμώνυμου Φεστιβάλ της Βενετίας, δουλεμένο ἀπό Βαράγγους τους ἲδιους με το ἀστέρι τους [Viking Star] που χτίστηκε, μόλις πριν ἀπό δύο χρόνια, ἐκεῖ, στο Μέστρε της Βενετίας για να στολίσει τον Πειραιᾶ με την ἐπιβλητική σχεδίασή του και τον ὂγκο του την ἐπένδυση του κινεζικοῦ κολοσσοῦ της Cosco στη χώρα μας.

Με σημεῖα ἀναφορᾶς τη Βενετία, τη Σκανδαβία, τη Κίνα,  με ἂξονα τα 40km τοῦ ΟΛΠ και με σύμβολα τον Λέοντα, την Τρίαινα και τον Κεραυνό, με ὃραμα, τόλμη και δυναμισμό στην εὐθεῖα του μέλλοντός μας.

Ἀθῆνα, 22 Νοεμβρίου 2017.

This entry was posted in 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Ασφάλεια, Επικοινωνία, Ιστορία, Κίνα, Κοινωνία, Λιμάνια, Μεταφορές, Ναυτιλία, Νοέμβριος, Οικονομία, Προστασία Περιβάλλοντος, Παράδοση, Παιδεία, Σύμβολα, Σήμερα and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.