Ἱεροσόλυμα Status Quo Ante & Post Bellum

Ιερουσαλήμ.jpg

Τα Ἱεροσόλυμα

Η χθεσινή ἐπίσημη ἀνακοίνωση του Προέδρου τῶν ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τῆς ἰσχυρότερης οἰκονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά χώρας που ἀνέδειξε ὡς σήμερα η παγκόσμια Ἱστορία, για την ἀναγνώριση ἒπειτα ἀπό εἰκοσαετῆ ὡρίμανση τῆς ἀπόφασης τοῦ πρώην ὁμολόγου του, Μπιλ Κλίντον, τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ κράτους του Ἰσραήλ και την ἐπακόλουθη μεταφορά τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας ἀπό το Τελ Ἀβίβ στην ἱερή Πόλη σηματοδοτεῖ τη νέα ἐποχή στην πολύπαθη Ἐγγύς Μέση Ἀνατολή.

Λες και η ιστορία θέλει να παίξει τα δικά της παιχνίδια, ὂταν σήμερα ἐν ἒτει 2017 συμπληρώνεται:

  • ἓνας αἰῶνας ἀπό την περίφημη «Διακήρυξη Μπαλφούρ» που, ἐμπράκτως, συνιστοῦσε τη στρατευμένη πολιτική τῆς ἀκόμη τότε ἀκμαίας Αὐτοκτατορίας τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου προς τον ἑπικεφαλής ἂπατρι προγονό τῆς οἰκονομικῆς – κοντά ἓναν αἰῶνα και παραπάνω – δυναστείας τῶν Ροτσάιλντ
  • και μαζί 1947 χρόνια ἀπό τότε που φρόντισε ὁ Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός για την ἐξόντωση περί το 1.000.000 γηγενῶν Ἱουδαίων ἀπό τα ἐδάφη τῆς Παλαιστίνης, τον ἐκπατρισμό τοῦ ὑπολειφθέντος πληθυσμοῦ και την ὁλοκληρωτική καταστροφή τῶν Ἱεροσολύμων.
  • Και ἦταν σαν την προτελευταῖα ἡμέρα τοῦ Νοεμβρίου του 1947, ὃταν ὁ ΟΗΕ με ψήφισμά του ἐνέκρινε την ἀλλαγή τοῦ status quo στην περιοχή μετά τη δόλια τακτική τῶν Βρετανῶν πιστῶν στην ἐφαρμογή τοῦ δόγματος ‘Διαίρει και Βασίλευε» ὣστε οἱ ἐκπατρισμένοι Ἰουδαῖοι θα ἐπιστρέψουν στα πατρογονικά τους ἐδάφη μετά την ἐξορία 19 αἰώνων.
21 II Map of Palestine 1947.jpg

Χάρτης τῆς Παλαιστίνης δημοσιευμένος στο ἀμερικανικό περιοδικό National Geographic το 1947…

Ἡ ἐπίσημη αὐτή διπλωματική κίνηση τῶν ΗΠΑ ἀποκτᾶ ξεχωριστή σημασία χάρι στη στιγμή που ἒλαβε χώρα. Στην περίοδο που μόλις τελειώνει ο πόλεμος που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στη Συρία, που μόλις το φθινόπωρο τοῦ τρέχοντος 2017 οι ΗΠΑ ἀπέκτησαν μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο κράτος του Ἰσραήλ, ὃπου ἀπό τα Ἂδανα μέχρι και τη Σινώπη στον Πόντο και ἀπό την Τεχεράνη μέχρι και την Ὑεμένη ὃλη αὐτή ἡπεριοχή, ἡ πρώτη στη Μικρά Άσία φλέγεται, ἡ δεύτερη στα ὀροπέδια της Περσίας «καίγεται» και ἡ τρίτη, στην ἒξοδο τῆς Διώρυγας τοῦ Σουέζ, ἐξαερώνεται, ὃταν τα τρυπάνια ἢδη παίρνουν θέσεις στη λεκάνη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὃπου ὁριοθετεῖται ΑΟΖ για τις τρεις ἀπό τις, μόλις ἓξι χῶρες, που βρέχονται ἀπό τα νερά της, ἡ ἐξαγγελία τῆς ἀναγνώρισης τῶν Ἰεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τη Διοίκηση Τραμπ δείχνει την ἀποφασιστικότητα τῶν ΗΠΑ να ἀναμοχλεύσουν τη σκακιέρα πρῶτες, ἀναλαμβάνοντας ὂχι μόνον την πρωτοβουλία τῶν κινήσεων ἀλλά και ἀναμένοντας τις ἐκ τῶν προτέρων ἐγνωσμένες κινήσεις τῶν άντιπάλων ἢ και την άδυναμία των, συστοιχίζονται με το Ἰσραήλ.

Μαζί και κυρίως ἢ και πρωτίστως με το πανίσχυρο ἑβραϊκό λόμπυ στις ΗΠΑ που στήριξε ἂν δεν καθοδήγησε, ἐντέχνως, τον Τραμπ στην υἱοθέτηση τῆς παρούσας στάσης. Την ἲδια στιγμή που ὁ γαμπρός τοῦ Ντόναλτ κατηγορεῖται στις ΗΠΑ για τις σχέσεις του με το ρωσσικό παράγοντα, ἐκεῖνος βρίσκεται ἢδη στα Ἰεροσόλυμα ἐγκαινιάζοντας de facto και οἰκογενειακά την ἀξία τῆς πράξης.

Γιατί στο βαθμό που τα Ἱεροσόλυμα, κατεχόμενα κιόλας ἀπό τον Α΄ Άραβοϊσραηλινό Πόλεμο του 1948 και διαδοχικά με τον Πόλεμο τῶν Ἓξι Ἡμερῶν του 1967, συνιστοῦν την πρωτεύουσα τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἡ σύμπραξη τῶν ΗΠΑ δεν περιορίζεται οὒτε σε συμβολισμούς οῦτε σε μοιρολατρικές δοξασίες παρά ἀποτελεῖ ἓνα ἁπτό δεῖγμα ἀποφασιστικῆς προβολῆς πολιτικῆς ἰσχύος με διπλωματικά μέσα που με τη σειρά του ὑπολανθάνει ἒνα σύστημα παραμέτρων και συντελεστῶν που ἐπιτρέπουν στο δίπολο ΗΠΑ-Ἰσραήλ να δρέψουν τους καρπούς τῆς στρατηγικῆς τους.

Στρατηγική που δίνει βάθος στον πεπερασμένο γεωγραφικό χῶρο τοῦ Ἰσρήλ. Ἐνός λαοῦ, τοῦ ἑβραϊκοῦ, με πληθυσμό κοντά στα 9.000.000 περιστοιχισμένο ἀπό ἓνα μεῖγμα ἀραβικῶν φυλῶν 250.000.000 κατοίκων. Ἡ μοναδική Δημοκρατία σε ὃλο το μῆκος άπό το Μαγκρέμπ μέχρι και τον Ἰνδό ποταμό. Ἡ πιο προηγμένη τεχνολογική καινοτομία και οἰκονομία, χωρίς τις προσόδους ἀκόμη ἀπό την ἐξόρυξη φυσικοῦ ἀερίου και ὑδρογονανθράκων ἀπό τα κοιτάσματα ἒξω ἀπό τις ἀκτές του. Με το βέβαιο βλέμμα, πια, προς τη Δύση και τη γέφυρα με τον Ἑλληνισμό μέσω τῆς Κύπρου τῆς Ἑλλάδος και κατ’έπέκταση τῆς Ε.Ε..

Στον περίφημο Περικλέους Ἐπιτάφιο ὁ μέγιστος διανοητής Θουκυδίδης θα ὑποβάλει στο στόμα τοῦ Περικλῆ την ἀκόλουθη φράση «οὐ γάρ πάσχοντες εὖ, ἀλλά δρῶντες κτώμεθα τούς φίλους. βεβαιότερος δέ ὁ δράσας τήν χάριν ὣστε ὀφειλομένην δι᾿ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν«· ὃπερ μεθερμηνευόμενον έστί «Γιατί ἐμεῖς τούς φίλους τούς ἀποκτᾶμε μᾶλλον εὐεργετώντας παρά εὐεργετούμενοι ἀπό αὐτούς. Σταθερότερος δε φίλος εἶναι ὁ εὐεργετῶν τον ἂλλον, γιατί εἶναι φυσικό να προσπαθεῖ να διατηρεῖ την ἀνάμνηση τῆς εὐεργεσίας με το να φέρεται πάντοτε καλά προς τον εὐεργετούμενο».

Με την κίνησή τους αὐτή οἱ ΗΠΑ ἒκαναν την πρώτη κίνηση στο μπιλιάρδο τῆς γεωστρατηγικῆς. Μένει να δοῦμε την κλιμάκωση και την ἐμβέλεια τῆς καραμπόλας. Πόσοι και ποιοι και πού και πώς θα άντιδράσουν με κέντρο τα Ἰεροσόλυμα και ἂξονες στα τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα.

Ἂλλωστε, οἱ πρῶτοι διδάξαντες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, τῆς πολιτικῆς ίσχύος, ὑπῆρξαν οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι στο ἀπόσπασμα του ἱστορικοῦ, πια, διαλόγου με τους Μηλίους, ἀπό το Ε΄βιβλίο τοῦ Πελλοπονησιακοῦ Πολέμου τοῦ Θουκυδίδη. [Ε, 89, 1]. «τά δυνατά δ’ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι, ἐπισταμένους πρός εἰδότας ὅτι δίκαια μέν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπό τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατά δέ οἱ προύχοντες πράσσουσι καί οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν». Μεταφράζοντας, «Ἒχουμε την ἀπαίτηση να ἐπιδιώξουμε πιο πολύ να ἐπιτύχουμε τα δυνατά ἀπό ὃσα κι οι δυο μας ἀληθινά ἒχουμε στο νου μας, ἀφοῦ ξέρετε και ξέρουμε ὂτι κατά την κρίση τῶν ἀνθρώπων το δίκαιο λογαριάζεται ὃταν ὑπάρχει ἲση δύναμη για την ἐπιβολή του κι ὃτι, ὃταν αὐτό δε συμβαίνει, οἱ δυνατοί κάνουν ὃ,τι τούς ἐπιτρέπει ἡ δύναμή τους κι οι ἀδύναμοι ὑποχωροῦν κι ἀποδέχονται».

Κλείνοντας ὡς ἐπιμύθιο κρατῶ τρεῖς σημειώσεις’ RoR, το αρκτικόλεξο της φράσης Recognition of Reality του Ντοναλντάκου. Στον ἐπίλογο του λόγου του χαιρέτισε το κράτος του Ἰσραήλ και το λαό τῶν Παλαιστινίων.

Στα Ἰεροσόλυμα με ζητούμενα το Status Quo Ante & Post Bellum

Ἀκόμη και το ὂνομα εἶναι ἑλληνικό΄ ἀποδίδεται στους ἱερούς Σολύμους τῶν Ἑλλήνων Φιλισταίων.

Ἐκεῖ ὃπου συναιρεῖται το Φῶς ἀπό κοινοῦ με την Καρδιά τοῦ Φωτός, σε Αὐτό που Εἶναι’ Ἓνα.

 

The White House – Statement by President Trump on Jerusalem

Full Video and Transcript

President Trump formally recognized Jerusalem as the capital of Israel

Ἀθῆνα, 07 12 2017.

This entry was posted in 2017, Ἐκκλησία, Ἑλλάς, Ὀρθοδοξία, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Όπλα, Ασφάλεια, Δεκέμβριος, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, ΗΠΑ, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Οικονομία, Πόλεμος and tagged , , , , . Bookmark the permalink.