Τῆς Κορέας ἡ Ταυτότητα

 

_Approved_181.1__LS_1.0

1200 drones σχηματίζοντας τους Ὀλυμπιακούς κύκλους στον Οὐρανό, φεῦ χωρίς χρῶμα…

Εἲθισται, ἒνας τρόπος να περιγράψει κάποιος μία ἐπαναλαμβανόμενη ἐνέργεια σχεδιασμένα σε τέτοιο βαθμό που κυμαίνεται ἀπό τη μίμηση, με θετικό πρόσημο, στο ἓνα ἂκρο, μέχρι και την κατά γράμμα ἀντιγραφή, με ἀρνητικό – μόνον – πρόσημο, στο ἂλλο ἂκρο, δεν εἶναι ἂλλο παρά ἡ ἀναφορά ἑνός ἒθους, ἑνός ἐθίμου, δηλαδή, που ἀποτυπώνει με την ἲδια ρίζα το ἦθος.

Και μιλώντας για ἦθος δύο καινούργιες ἒννοιες ἀναπαράγονται’ ὁ χαρακτήρας και ἡ συμπεριφορά προσώπων. Που και οι τρεις, ἐν προκειμένω ἒννοιες μεταβάλλονται κι ἀλλάζουν, σύν τῷ χρόνῳ, παρακολουθώντας στον ἂξονα τῆς χρονογραμμῆς τις ὃποιες ἐξελίξεις ἒχουν μεσολαβήσει σε κάθε ἐνδιάμεσο διάστημα με τα ἀντίστοιχα σημεῖα ἀναφορᾶς τους.

9-25 Öåâñïõáñßïõ: ×åéìåñéíïß Ïëõìðéáêïß Áãþíåò 2018

Πιοντσάνγκ, Νότια Κορέα 2018. ΧΧΙΙΙ [23οι] Χειμερινοί Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες στη μακρινή Κορέα. Συμμετέχοντες 3000 ἀθλητές ἀπό 92 χῶρες.

Σε μία ἐκ προοιμίου φαντασμαγορική βραδιά, κατά την τελετή ἒναρξης τῶν Ἀγώνων ἀξίζει να ἀναφερθοῦν οἱ παρακάτω παρατηρήσεις:

Για πρώτη φορά σε ἐπίσημη τελετή Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων το κέντρο βάρους, ἒστω και για λίγο, ἂλλως, για ὃσο, μετατοπίστηκε ἀπό το πεδίο τῶν γήινων σ’ἐκεῖνο τῶν ὑπέργήινων ἢ ἐπ’οὐράνιων ὀντοτήτων ἢτοι τῶν «κηφήνων» ἢ στη γλῶσσα των μεμυημένων, ἑλληνιστί, «drones». Ἡ ἐταιρεῖα κολοσσός τῆς Πληροφορικῆς, Intel, εἶχε την ἐποπτεία μιας ξεχωριστῆς πρωτότυπης κι ἑνιαίας τρισδιάστατης σύνθεσης μιᾶς εἰκόνας, με καμβά, ὂχι το χορτάρι, το ταρτάν ἢ τις κερκῖδες, ὃπως στους Θερινούς οὒτε μόνον τις παγοπίστες και τις ἀντίστοιχες κερκῖδες στους Χειμερινούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες.

Ἀλλά, ἒδῶ, και για πρώτη φορά, ξανά, ἒσπασε τη βαρύτητα τῆς συνήθειας και ἀπογείωσε 1200 μικρά άεροχήματα που λειτουργοῦσαν ὡς ἓνα σύνολο ἀναπαράγοντας σχήματα, εἰκόνες και σύμβολα που ἀποτυπωμένα στο ἂπειρο τοῦ Οὐρανοῦ βάθος, κατάφεραν να μαγέψουν, κυριολεκτικά, τους συμμετέχοντες στο δρώμενο.

Την ἲδια ὢρα, στις κερκῖδες τῶν κλειστῶν γηπέδων που διεξάγονται τα ἀγωνίσματα, μία ἀντίστοιχη εἰκόνα θα γεννήσει ἀντίθετα συναισθήματα και συγκινήσεις με ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἐρεθίσματα’ πρόκειται για μία ὁμάδα 250 ἐπίλεκτων μαζορετῶν, Ἀμαζόνων(;) ἑλληνιστί, ὃπου ἀπό κερκῖδος προσπαθοῦσαν ἀσταμάτητα να ἐνισχύσουν τους Κορεάτες ἀθλητές των και προς τιμήν τους. Αὐτό, ὃμως, που εἶναι και το ἀντικείμενο τῆς ἀναλογίας ἐδῶ εἶναι ἡ ὁμοιομορφία ὃχι τόσο τῶν κινήσεων ὃσο τῶν ἐκφράσεων και δή στη συζυγία τους, ὃπου ἡ ὁμοιομορφία παύοντας να ἒχει και να ένέχει τα διακριτά χαρακτηριστικά δρώντων προσώπων καταλήγει στην ἀφαίρεση τοῦ προσώπου, τοῦ διακριτοῦ, διακρίνοντος και ἃμα διακρινόμενου [κατά το σημαῖνον και σημαινόμενον του Saussure] που, ἐνῶ συνιστᾶ τον μοναδικό και κύριο, μέχρι τῆς Τελετῆς, έκφραστή τοῦ σύμπαντος μεγαλείου «Ἂνθρωπος» ἡ πολυπληθής ὁμάδα τῶν μικρῶν και χαριτωμένων Νοτιοκορεατισσῶν ἀθλητριῶν κατάφερε και ἰσοπέδωσε και συνέτριψε και διέλυσε, με την εἰκόνα της, την ἀξία, τη σημασία και την ἰδέα τοῦ να εἶναι ὁ κάθε ἓνας διαφορετικός, ξεχωριστός μα και ἀναγκαῖος στο μωσαϊκό τῆς Πραγματικότητας.

Ἰδωμένες, λοιπόν, αὐτές οἱ «λήψεις» τῆς πραγματικότητας τῶν ΧΧΙΙΙ Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων προβληματίζουν για το δίπολο τῶν σχέσεων Ἀνθρώπου και μηχανῆς. Στο βαθμό το μέτρο και την ἀναλογία ὂπου Ἐμεῖς οἱ Ἂνθρωποι θα ἀπαλλάσσουμε τους ἑαυτούς μας ἀπό την ὑψηλή Τέχνη τῆς Σκέψης εἲτε οἰκειοθελῶς εἲτε ὑπατασσόμενοι μερικῶς στα κελεύσματα τοῦ ἑκάστοτε, ἐν προκειμένω, ἑλέω «Ὑπέρτατου Ἠγέτη» –Κιμ- ἢ οἰουδήποτε Ὑπερτάτου ἢ Ἡγέτου εἲτε καθολικῶς τότε ἡ Τέχνη τῆς Σκέψεως περνάει στις μηχανές. Και ἐνῶ τα ἀρκτικόλεξα AI, DL, IoT, AR πληθαίνουν κι οἱ ἀνάγκες διευρύνονται ἡ ἀξία τοῦ Προσώπου ὃσο ἀφομοιωτικά θα χάνεται τόσο θα ὑπολογίζεται το σημαῖνον βαρύκεντρο ἀνάμεσα στον Ούρανό τη Γῆ, δηλωτικό τοῦ ἐμβλήματος τῶν ΧΧΙΙΙ Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Πιοντσάνγκ τῆς Κορέας.

Μαζί, και ἡ κοινή παρουσία τοῦ λαοῦ τῆς Κορέας ὡς Μία ὀμάδα χαιρετίζεται διότι άποδεικνύει ὃτι κανένα πολιτικό σύστημα καμμία πολιτική «ἡγεσία» σε κανένα σημεῖο τῆς ὑφηλίου δεν μπορεῖ δεν ἀξίζει και δεν ὠφελεῖ να καταδικάζει το Ἒθνος διαιρεμένο μνησίκακο και καχύποπτο μπροστά στην μονόδρομη ἐπιλογή τῆς ἑνότητας και μετέπειτα τῆς ἑνώσεως στις ἐπιταγές τῶν καιρῶν, αἲροντας τη διαίρεση τοῦ 38ου παραλλήλου που ταλανίζει τη Χερσόνησο περισσότερο, πια, ἀπό μισό αἰῶνα.

20 02 II.jpg

Ἀπό την Πιοντσάνγκ, στις Κορεατικές Ἂλπεις με τις βελανιδιές, τις ἀζαλέες και τις πολύχρωμες πάπιες τῶν Μανδαρίνων, με τους «Ἀγῶνες τῆς Εἰρήνης και τῶν ρεκόρ», τῆς Κορέας ἡ Ταυτότητα δείχνει το Μέλλον…

Το λυκαυγές ἑνός Πολιτισμοῦ

Τελετή Παράδοσης Ὀλυμπιακῆς Φλόγας, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 2017 10 31, Ἀθῆναι

Pyeongchang Winter Olympics 2018 Opening Ceremony Korean Drummers The Korean Flag

Intel | Experience the Team in Flight at PyeongChang 2018

Welcome to 2018 Winter Olympics for Pyeong Chang (평창) & Gang Neung (강릉) , South Korea !!!

 

Ἀθῆνα, 2018 02 20

 

 

This entry was posted in 2018, Ἀσία, Ἑλλάς, Infographics, Έρευνα, Ασφάλεια, Αθλητισμός, Αθλητικές Διοργανώσεις, Βόρεια Κορέα., Διπλωματία, Επιστήμες, Επικοινωνία, ΗΠΑ, Ιστορία, Κορέα, Κοινωνία, Νότια Κορέα, Οικονομία, Ολυμπιακοί Αγώνες, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παιδεία, Τέχνη, Τεχνολογία, Φωτογραφία, Φεβρουάριος, Φιλοσοφία and tagged , , , . Bookmark the permalink.