Για τις 1.300 νῦχτες ἐρέβους και τις 1.418 Ἡμέρες τῆς Νίκης.

9η Μαΐου 1945 – Ἡμέρα τῆς Νίκης

                             – Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης

9η Μαΐου 2018 – Ἡμέρα Μνήμης

                             – Ἡμέρα Ἐλπίδος

09-05-i

Με ἀφορμή την 70η ἐπέτειο ἀπό τη λήξη τοῦ Β΄ Π.Π., Ἑλλάς και Ρωσσία, ὁμόδοξα ἒθνη, με ἱστορικές ρίζες πού χάνονται στα βάθη της Ἱστορίας, ἐδῶ και τουλάχιστον 13 αἰῶνες, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν για να συνεορτάσουν την 9η Μαΐου, Ἡμέρα της Νίκης, 2015, σε ὃλη την Εὐρώπη.

«Μνήμη, Σεβασμός, Ταυτότητα κι Ἑνότητα», το νόημα τῆς Ἑορτῆς.
Κορυφαῖοι ὃλοι οἱ συμμετέχοντες, συγκλονιστικοί, ὡστόσο, ἡ Φιλαρμονική της Π.Α. και ὁ Βασίλης Λέκκας.


Στη χώρα που πλήρωσε το μεγαλύτερο, ἀριθμητικά, φόρο αἳματος. 27.000.000 θύματα, ἀπό τη χώρα που ἒζησε την κτηνωδία τῶν ὑπάνθρωπων Οὒννων ὡς ἓνα διαρκές Ὁλοκαύτωμα, με το μεγαλύτερο φόρο αἳματος ἀναλογικά προς τον πληθυσμό της, σε 1.300 ημέρες ἐρέβους και ἑκατόμβες θυμάτων…

Εὒζωνοι μπροστά ἀπό το Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, στο Σύνταγμα.

Ἀπό τον Ἲτσιο τον Δουράτσο τον Κουκίδη κι από τον Ζούκοφ, τον Βατούνιν και τον Ροκοσόφσκυ μέχρι και τον τελευταῖο στρατιώτη και πολίτη ὀφείλουμε

Αἰώνια Εὐγνωμοσύνη στη Μνήμη των για την Ἐλευθερία, την Εἰρήνη και τη Δημοκρατία, τις ὓψιστες Ἀρετές τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἀνθρώπων.

19452018

73 χρόνια μετά, κάποιοι στη Δύση ὀνειρεύονται να νεκραναστήσουν Καρλομάγνους, Φρειδερίκους, Βαλκυρίες, Σβάστικες, μικρούς νέους Ἀδόλφους και Γκαιμπελίσκους, για μια νέα Εὐρώπη, ὃπως εἶχαν ὀνειρευτεῖ κι ἐκείνη την παλιά, που τη σέρβιραν και τότε ὡς νέα ἐπιδιώκοντας μια νέα ὑποταγμένη Εὐρώπη, θεμελιωμένη στη διαίρεση, τη διάκριση, τη διχοτόμηση, την ὑποταγή, την καρατόμηση της μνήμης, την ἐξαθλίωση τῶν μαζῶν, τη χειραγώγηση τῆς σκέψης, την πτώχευση ὂχι μόνον τῶν οἰκονομιῶν ἀλλά και τῆς συλλογικῆς Μνήμης, για χάρη τῶν δικῶν τους «Μνημονίων» – ὁδηγιῶν, κάτι σαν manual λαῶν, ὃπως το road model της Διεθνοῦς Διπλωματίας.

73 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στον αἰῶνα, ἀκριβῶς, ἀπό τη λήξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις 19 από την αἱματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τα φαντάσματα τῶν ὀνειροπόλων της Νέας Ἐπιθετικῆς Ostpolitik, ὀνειρεύονται νέα τρένα χειραγωγούμενων ἀχυρανθρώπων α λά Κουίσλιγκ, και τούς ἒχουν, για ἀκόμα μια νέα ἐπανάληψη τῆς ἐπονείδιστης Συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ, με ἀφετηρία τις πεδιάδες τῆς Οὐκρανίας και με κορίνες την Εὐρώπη, την Αφρική και τη Νέα Μέση Ανατολή.

220px-soviet_znamya_pobedy-svg

09-05-iii

73 χρόνια μετά, ἡ μεγαλειώδης παρέλαση, στην Κόκκινη Πλατεία, με τις ζητωκραυγές των Ρώσων «Ουράαα» να δονοῦν την ἀτμόσφαιρα, οἱ Ἣρωες με τα παράσημα ὡς διαδήματα τοῦ Εὐκλεοῦς Ἀγῶνα που ἒδωσαν και ἒμειναν ὂρθιοι, για να ἀντιστέκονται και να μάς θυμίζουν να Ἀντέχουμε, να Ἀντιδροῦμε και να Ἀντιστεκόμαστε ὡς Ἐλεύθεροι, Ἀνυπότακτοι Ἂνθρωποι ὡς Δημοκράτες, ὡς Ἐλεύθεροι ὡς Ἓλληνες.

73 χρόνια μετά, ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ Ταυτότητα, Ὂραμα και Ἀξίες.
 • Ἀπό την ἀποδημοκρατικοποίηση της Ἠπείρου σε ἐπίπεδο πανευρωπαϊκό και διακριτό σε κάθε χώρα,
 • ἀπό την ἀλλαγή του δημογραφικοῦ ὡς συνιστώσας, ὂχι μόνον ποσοτικοαριθμητικῆς ἀλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ρεύματα εἲτε πολεμικά εἲτε προσφυγικά εἲτε αὐτορυθμιζόμενα,
 • ἀπό τη ζοφώδη παλινόρθωση ἢ και ἐγκαθίδρυση φιλο και νεοναζιστικῶν κυβερνήσεων, κινημάτων, κομμάτων ἀπό την Κεντρική μέχρι και την Ἀνατολική Ευρώπη, ὑπό την καθοδήγηση ὑποστήριξη και συνέργεια πανίσχυρων μηχανισμῶν και ὀργανισμῶν, κυρίαρχα οἰκονομικῆς, πολιτικῆς και δή στρατιωτικῆς ἐμβέλειας,
 • ἀπό τη συστημική και συστηματική καλλιέργεια τοῦ φόβου, τῆς ἀπειλῆς και της ἀγνώστου προελεύσεως «τρομοκρατίας»
 • ἀπό τη μηχανοποίηση τῶν κοινωνιῶν που ὀφείλουν να ὑπακοῦν σε ἀριθμούς κι ὂχι να ὑπηρετοῦν τους ἑαυτούς των,
 • ἀπό την ἒξωση κι ἀπαξίωση τῆς ἲδιας τῆς Ταυτότητάς μας, στ’ ὂνομα της ἑκάστοτε ἐλίτ,
 • άπό την ἀπονεύρωση νευραλγικῶν συνιστωσῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν,
 • ἀπό το θρησκειολογικό ὑπόβαθρο της Δύσης που ὑπονομεύει, ἂν δεν ἐνορχηστρώνει κιόλας ἀνίερες, για ἂλλη μια φορά, συμμαχίες σε θέματα Πίστεως και ὂχι μόνον, πολώνοντας τις σχέσεις στα ὃρια τῆς Ἠπείρου
 • ἀπό μηχανισμούς μετονομαζόμενους σε Ὀργανώσεις Σχήματα και Ὀργανισμούς παράλληλους προς την κεντρική ἐξουσία, στο ἲδιο ὓψος στο ὀργανόγραμμα τῶν πολυεθνικῶν συστημικῶν ἑταίρων ὁμοῦ και ἑταιριῶν, στ’ ὂνομα Μη Κυβερνητικές Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), που ἀποσκοποῦν στη συνδιαχείριση τοῦ ἲδιου και τοῦ αὑτοῦ ἒργου χειραγωγούμενες και χρηματοδοτούμενες δομές ἀπό κοινούς ἐργοδότες και ἐγγεγραμμένους σε κοινά pay-rolls,

κι ὃλ’αὐτά να ἀποπειρῶνται και να ἐπιτυγχάνονται – στον ὃποιο βαθμό – μέσω τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου, ἐνημέρωσης κι ἐπικοινωνίας τῶν κοινωνιῶν, δηλ. των ΜΜΕ που ἀποπροσανατολίζουν, άποκοιμίζουν και ἀποκαθιστοῦν την ἲδια τάξη.


73 χρόνια μετά, οἱ συνθῆκες που ὣρισαν την Εὐρώπη ὡς πρωτοπόρο στις Ἰδέες τις Ἀξίες την Ούσία της, κατά την Ἀναγέννηση και τον Διαφωτισμό, ὂχι μόνον δεν ὑπονομεύονται ἐμπράκτως ἀλλά, τουναντίον, ἀντικαθίστανται αὐθαίρετα και καθεστωτικά από πολυεθνικούς μη αἱρετούς μηχανισμούς, ἐρήμην τῶν λαῶν της Εὐρώπης, κατάσταση που θεωρείται ἀπό τους ἲδιους τους λαούς και τις κοινωνίες των ὡς φυσική, ἀναπόδραστη και ἀναγκαία ἀκολουθία ὑποταγῆς ὑπακοῆς ὑποχώρησης σε ὃ,τι ἐξουσιάζει, ἀφοῦ το ποιος, στους καιρούς μας, είναι σύλληψη ἀφαιρετική και ἀντιδραστική και, ἲσως, ἐπαναστατική.

Ἡ Εὐρώπη του 2018 μπορεῖ να εἶναι πρωτοπόρος στη συγκρότηση, διαμόρφωση κι ἐξέλιξη ὑποδομῶν σε ἐπί μέρους τομεῖς της Οἰκονομίας σε τοπικό, περιφερειακό ἢ και σε παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀλλά ἐξακολουθεῖ να εἶναι πολιτικά, διπλωματικά διῃρεμένη κι ἀδύναμη, ἀπό ἐσωτερικές κι ἐξωτερικές αἰτίες, θρησκευτικά πολυσχιδής, πολιτισμικά πολύμορφη και πολύφερνος, ὃπως κι ὃταν την ἒκλεψε ὁ Δίας…

Με ἐξαίρεση τον Πολιτισμό, κι ὂχι πλήρως, οἱ λοιπές παράμετροι συνιστοῦν παράγοντες σύγκρουσης, ἒντασης, ἀποδόμησης και δημιουργικῆς καταστροφῆς. Ἂλλωστε, ἡ Εὐρώπη και ξέρει και μπορεῖ να καταστρέφει και να αὐτοκαταστρέφεται. Ἡ εμπειρία, μόλις, του Τριακονταετοῦς Πολέμου, τῶν Ναπολεόντειων Πολέμων μέχρι και τον Α΄ και Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μέχρι και τον σημερινό πόλεμο στη ΝΔ Ρωσσία και την περιφέρειά της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τοποθετώντας τη γραφίδα στο «χρονολόγιο» της Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης στην Ευρώπη μέχρι και σήμερα, μαρτυροῦν τη «Σταυροφορική» φύση της Δύσεως και της Κεντροβόρειας προς την Ἀνατολική…

Ἡ τιμητική κορδέλα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ζήλωσε ο Σουμάν το Μεγαλεῖο τῆς Νίκης, και ἀνήμερα τῆς συνθηκολογήσεως τῆς ταπεινωμένης Γερμανίας, τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στις 9 Μαΐου 1950, διετύπωσε τη Διακήρυξη Σουμάν που ἀποτελεῖ ὁρόσημο για την Ευρώπη και ἑορτάζεται ὡς ἡ «Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης».

Ὣρα 00:43, 9ης Μαΐου 1945. Ο Στρατάρχης Ζούκωφ ὑπογράφοντας την πλήρη και ἂνευ ὃρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας σφραγίζει τη Νίκη τῶν Λαῶν ἀπέναντι στην κτηνωδία τοῦ Ναζισμοῦ και τοῦ Φασισμοῦ.

9η Μαΐου 2017 01

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 06

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 07

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 02

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

09-05-iv-NY Times

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

09-05-v

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

Τα πρωτοσέλιδα της Νίκης

 

Και για να μην ἒχουμε αὐταπάτες και ζοῦμε χτίζοντας μύθους γύρω ἀπ΄αὐτές’

Το ζητούμενο εἶναι ἡ πρόσθεση του ἐπιθέτου «κοινός» στα δύο γένη.

 • Ποτέ στην Εὐρώπη δεν ὑπῆρξε κοινή Ταυτότητα’ ἀπουσιάζουν οἱ κοινές μνῆμες, οἱ κοινές ἐμπειρίες, τα κοινά συμφέροντα, οἱ κοινές καταβολές, οἱ κοινές διαδρομές.
 • Ἂν ἡ ὂραση ὁρίζει το πώς και τι βλέπεις ἡ ἀλλαγή τῆς κατάληξης προσδιορίζει τι ἐπιθυμεῖς ἐπιδιώκεις και ἀξιώνεις να βλέπεις. Βλέπετε ἡ διαφορά βρίσκεται στο μέλλον καίτοι με ἐνεστωτικό θέμα, ἀφοῦ ἀπό’δῶ ὀραματίζεσαι τον ὀρίζοντα. Ἒτσι, στην εὐρωπαϊκή ἱστορία ούδέποτε οἱ λαοί τῆς Ἠπείρου ἀνέπτυξαν κοινό ὃραμα. Πάντοτε, ὑπῆρξε ἀντίπαλον. Ἒτσι, στεροῦνται , ἀκόμη και σήμερα, την ἒννοια ἑνός κοινοῦ ὁράματος, ἀφοῦ ὂχι μόνον δεν βλέπουν το ἲδιο πόσῳ μᾶλλον να ἐννοοῦν και να ὁραματίζονται ἐπ’ αὐτοῦ.
 • Τέλος, παραλλάσσοντας τον στῖχο και παραφράζοντας το τραγούδι στην ἐγχώρια, διεθνή και παγκόσμια πορεία «Μία εἶναι ἡ ούσία΄ οἱ Πόροι». Οἰ Πόροι, λοιπόν, με την ὃποια μορφή τους, στα σημεῖα τῆς κινήσεως τοῦ ἐκκρεμοῦς ἢ στην περιφέρεια τοῦ κύκλου, εἲτε ὡς «Ἀνθρώπινο Δυναμικό» εἲτε με τη μορφή τῆς «Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας» εἲτε με τη μορφή τοῦ «Κεφαλαίου» [στα 200, πια, ἐφέτος ἀπό τον Κάρολο] και συνακόλουθα τῶν Ἐπενδύσεων και των Χρηματορροῶν συνιστοῦν την οὐσία και την αἰτία ὑπάρξεως, θεμελιώσεως και ἀναπτύξεως τῶν κοινωνιῶν.

Και οἱ κοινωνίες προκρίνουν, ἀξιακά, την ἀντίστροφη πορεία τοῦ ἐκκρεμοῦς και στην περιφέρεια του κύκλου, ἀξιοποιώντας στο ἒπακρον τις δυνατότητες τοῦ «Κεφαλαίου» μέσω τῶν Ἐπενδύσεων και τῶν Χρηματορροῶν, ἐκμεταλλευόμενες την «Τεχνογνωσία & Τεχνολογία» και χρησιμοποιώντας, τέλος, ὂχι με την ἒννοια και την ἀξιακή ταυτότητα τῆς Ἁριστοτελικῆς ἐντελέχειας και δυναμικῆς μεταμόρφωσης ὑπέρ τοῦ Ἀνθρώπου, παρά καταληκτικά, χρησιμοποιώντας ὡς μέσο το «Ἀνθρώπινο Δυναμικό». Ἂρα, ἡ ἀνθρώπινη παρουσία ἐξέπεσε ἀπό Αὐταξία σε μέσο.

Σε μέσο στα σχέδια ἂλλων, στις ἐπιλογές ἂλλων, στις στρατηγικές ἂλλων, με δέλεαρ το «Κεφάλαιο» ἐργαλεῖο την «ΓνωσιοΤεχνολογία» και κατάληξη τον «Ἂνθρωπο».

73 χρόνια μετά

Ἡ ἀνάγκη αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἐθνικοῦ και συλλογικοῦ, στο νέο κόσμο που ἀναδύεται, αὐτόν του πρώτου τετάρτου τοῦ 21ου αἰῶνα, ἓναν κόσμο πολύ-πολιτισμικό, πολύ-γλωσσο, που καθημερινά διαρκῶς ἑνοποιεῖται και παγκοσμιοποιεῖται με ἐπικίνδυνες πολλές φορές τάσεις ὁμοιομορφίας που ἀγγίζουν και την ἰσοπέδωση ἐθνικῶν ἀξιῶν και κοινωνιῶν, αὐτή ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναφορᾶς και τῆς ἀνάδειξης τῆς σημασίας και τῆς σπουδαιότητας της «Ἡμέρας τῆς Νίκης» σε οἰονδήποτε –ισμό γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

1945 07 05 2017 II

Εἶναι ἂξιον ἀπορίας, με διπλή ἀνάγνωση, ἂξιον πενίας και φτώχειας ὃσο και ἐρωτήματος πώς τα ἐγγόνια ἀσπάζονται την εἰδεχθέστερη και πιο κτηνώδη μορφή ὑπάνθρωπης συμπεριφορᾶς και πώς υἱοθετοῦν ἀβασάνιστα [καθολικῶς] ἐμβλήματα μεσ’την ἀντιστροφή τους τη σημασία την ἑρμηνεία τους, ὃταν, ἐδῶ, γεννήθηκε και θεμελιώθηκε ἡ ἒννοια και ἡ ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου ὡς Πρόσωπο και Αὐταξία, για την οποία πολεμοῦσαν, βασανίζονταν και πέθαιναν οἱ παπποῦδες τους.

German_instrument_of_surrender2

Το Γερμανικό ἒγγραφο Καθολικῆς Συνθηκολογήσεως, στις 07 05 1945.

Ὁ τόπος μας, και σήμερα, καταστρέφεται οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, εὑρισκόμενος σε μία πρωτοφανή δίνη λαθῶν, παραλείψεων που ὁ χρόνος, ἂρα ἡ Ἱστορία, θα κρίνει τον ἑσκεμμένο και σκαιό χαρακτήρα τους εἰς βάρος ἑνός ὑπερήφανου λαοῦ.

Τώρα, που ἡ ἐπιβολή τῆς ὑποταγῆς στον ἓνα –ισμό θεσμό ἑσμό, με τέσσερα «πρόσωπα» εὶναι ἀδιέξοδος και μονόδρομος, κι ἂν εἶναι ἁπλῶς θέμα χρημάτων, διάγουμε ὑπερήφανα ὑποτελεῖς, με Προεδρικά διατάγματα, διατάξεις, προαπαιτούμενα και μέτρα, συνεχή ἐπώδυνα ἀδιέξοδα κυβερνᾶται ἡ χώρα, ἀπό το Hilton, με τούς τοποτηρητές πραίτορες να ἐπιχαίρουν για τη θηλιά των θυμάτων τους αὐτοπροβαλλόμενοι, τουλάχιστον, ὡς θαυματοποιοί για το μέγεθος τῆς σκανδαλώδους ἰδιωτείας, ἰεροσυλίας, ἀσέβειας και άπρέπειας προς τον ἑλληνικό λαό’ μα τα ἲδια ἒπρατταν με τον ἲδιο θαυμαστό ζῆλο και ὃλοι ὃσοι ἀπό Ἡσιόδου ἀρξάμενοι στους Περσικούς Πολέμους ἒπρατταν κατά συνείδηση ἀπό κοινοῦ μετά τῶν βαρβάρων ξωχωρίζοντας ὁ ἓνας και μοναδικός ἱστορικά Ἐφιάλτης μέχρι και τούς Ταγματασφαλῖτες Γερμανοτσολιάδες και τις σύγχρονες νεοελληνικές κυβερνήσεις και ὓπατους ἂρχοντες.

Μαζί μας, ἒπειτα ἀπό 44 χρόνια, σύσσωμοι οἱ σύγχρονοι Λεωνίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ Καταδρομεῖς τῆς «Ἐπιχειρήσεως Νίκη», που μόλις προχθές ἐπαναπατρίστηκαν, ἢδη πιά, και με τον τελευταῖο να ἒχουν περάσει στα Ἠλύσια Πεδία, τιμώντας τα Ἲδια, τα Ἰδανικά και τα Ἱερά της Φυλῆς ἀπέναντι στους σύγχρονούς τους Ἑλληνοκύπριους, πια, Ἐφιάλτες που πρόκειται να ὑπογράψουν την πιο ἱταμή συμφωνία Κουϊνσλινγκοφινλανδοποίησης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐκκρεμοῦσα ἀπό το 2017, στο ὂνομα τῶν προαναφερθεισῶν ροῶν.

Οἱ λαοί μας ἀξίζουν και δικαιοῦνται ἓνα πιο εἰρηνικό αὒριο, βασισμένο σε κοινές αξίες και παραδόσεις, θεμελιωμένο στις θυσίες του παρελθόντος προς ὂφελος τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Στο μέτρο, ὡστόσο, που ἡ Ρωσσία ἐπιχειρεῖ, για πολλοστή φορά, να καταστήσει αἰσθητή την παρουσία της σε παγκόσμιο ἐπίπεδο, μᾶλλον ὀφείλει στον ἑαυτό της και τους πολῖτες της να ἀναθεωρήσει την εἰκόνα τῆς δύναμης και ἀκόμη ἀκριβέστερα τῆς δυναμικῆς και τῆς στρατηγικῆς της. Μία πρώην παγκόσμια δύναμη μετά την κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ μεταμορφώνεται σε περιφερειακή δύναμη στοιχιζόμενη κατά το δοκοῦν σε λανθασμένη πλευρά και ἐπιδιώκοντας ἐφήμερες συμμαχίες με ὃρους «ἀντί»-δρασης, ἀντιπαλότητας και πάντοτε σε δεύτερο χρόνο ἀσθμαίνοντας για τις ἐξελίξεις, χωρίς κατ’ ἀνάγκη να μπορεῖ να τις προβλέψει προοικονομήσει ἢ ἀκόμη ἀκόμη και δημιουργήσει.

Και ἐπειδή ὁ ρομαντισμός εἶναι λογοτεχνικό και οὐδόλως διπλωματικό κίνημα, ὁ ρεαλισμός και η στρατηγική, δηλαδή το παρόν και το μέλλον ὀφείλουν να καθοδηγοῦν τη σκέψη και τις δράσεις μας. Και προς το παρόν, κινούμαστε ἂν ὂχι κατ’ἀνάγκη ἀντίθετα, πάντως, οὒτε και παράλληλα για πολλοστή φορά στην ἱστορία μας.

Ὡστόσο,

ἡ Ἒξοδος, ἡ Λύση, ὃπως και στις τραγωδίες, ἒρχεται, πάντοτε, στο τέλος.

και περνάει ἀπό το Κέντρο τοῦ Κόσμου, το Αἰγαῖο και την Ἑλλάδα.

Το ὂνομά της – ΕΥΡΩΣΙΑ.

Το τέλος θα ἀργήσει. Ἒχει, ὃμως, ἢδη ἀρχίσει…

9η Μαΐου 2017 08

 

H Φιλαρμονική της Π.Α. στη γιορτή για τα 70 χρόνια της νικηφόρας λήξης του Β΄ Π.Π.

Red Army Parade [1945 – English]

Η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. 09 05 2016. 71 χρόνια, μετά.

The Fallen of World War II

22 06 1941 – 09 05 1945. Ἡ Ρωσσία στο Ἀνατολικό Μέτωπο

 

Ἀθῆνα, 09 05 2018.

This entry was posted in 2018, Ἐπικαιροποίηση, Facebook, Infographics, Ασφάλεια, Α΄ Π.Π., Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Επικαιροποίηση, Ιστορία, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Μάιος, Ντοκυμαντέρ, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πυροβολικό, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Τηλεόραση, Φωτογραφία, Φιλοσοφία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.