Ὁλοκαύτωμα

Opera Snapshot_2018-07-24_031549_www.instagram.com

 

Εἰκόνες ἀνείπωτης στενοχώριας κι ἂφατης θλίψης βαραίνουν την ἀποψινή βραδιά, στο πέρασμα ἀνάμεσα στην 23η προς την 24η Ἰουλίου του 2018. Ἀπέναντι σε ἓναν ἂνισο ἀντίπαλο, [ὁ πρῶτος], την πυρκαγιά που μαινόμενη μονάχα μία κατάσταση μπορεῖ να γεννήσει’ ἓνα ὁλοκαύτωμα.  Προσφιλές σύν τω χρόνω και για τις πλούσιες και ἐπωνύμως διάσημες οἰκογένειες τῶν ἐπιφανῶν Ἀθηναίων ταφικό ἒθιμο θα ἐξελιχθεῖ σε τέτοιο βαθμό ὣστε ἡ λέξη να μπορεῖ να ἀποδώσει το φορτίο του νοήματος που κουβαλάει. Ὁλοκαύτωμα, ἡ πλήρης καῦσις τοῦ μεταστάντος νεκροῦ και ἡ ἀπόδοσις τῆς τέφρας-κόνεῶς του στους οἰκείους του. Ἡ ἀποψινή βραδιά με τις εἰκόνες που τη συντροφεύουν, δυστυχῶς, δεν εἶναι ἀνοίκεια. Συνέβη και στην ἐπιλογή του χρόνου και της καταλήξεως που δηλώνει το χρόνο συνέβη πολλάκις ἀκόμη κι ἀπό την ἀρχή της τρίτης χιλιετίας στη χώρα μας.

Και το κακό δεν εἶναι μόνον ὃτι καίγονται ἢ καλύτερα πυρπολοῦνται, διότι ἐνέχει δόλο ἡ πράξις, τα δάση και ἀπομειώνεται, ρημάζεται στην κυριολεξία ὁ δασικός μας πλοῦτος και ὃλα τα εἲδη μαζί τῆς χλωρίδας και τῆς πανίδας που ἐξαϋλώνονται. Το χείριστον κάκιστον και ἀσυγχώρητο μαζί εἶναι ἡ ἀπώλεια Ἀνθρώπων. Και το ὁδυνηρό του πράγματος ἂλλο δεν εἶναι ὃτι χάνουν τη ζωή τους ἂνθρωποι στην άπέλπιδα προσπάθειά τους με κάθε μέσο και τρόπο να τη διαφυλάξουν και να σωθοῦν. Σκέψου την ἀγωνία τη λαχτάρα ἡ ἀναπνοή να συνεχίσει τον κῦκλο της που γίνεται τρόμος για να κρατήσεις και να κρατηθεῖς πάνω στο σχοινί. Μία πυρκαγιά που κατέβηκε ἀπό το βουνό για να καταλήξει στη θάλασσα. Για να σκορπίσει τον ὂλεθρο στην καρδιά του καλοκαιριοῦ στα μέσα Ἰουλίου. Και το ὁλοκαύτωμα, ἐδῶ, δεν συνεπάγεται το κρεματόριο τῆς σύγχρονης άποτέφρωσης παρά το ἂθροισμα τῶν ψυχῶν που ἀπό ἀπόψε μεθίστανται τοῦ Φωτός.

Opera Snapshot_2018-07-24_040420_www.facebook.com.png

Το Erickson σε ὑδροληψία πάνω ἀπό τη Ραφήνα.

Ὁ χειριστής του Erickson, μόλις και μετά βίας με το τελευταῖο, κυριολεκτικά, φως της ἡμέρας το προσγείωσε στο Τατόι για να εἶναι και αὒριο και ὃποτε χρειαστεῖ ἑτοιμοπόλεμο. Τα συνεργεῖα τῶν μηχανικῶν και χειριστῶν της Π.Α. ἀγωνίζονται με άντιπαλό τους το χρόνο [ὁ δεύτερος] ὣστε το ξημέρωμα να βάλουν στροφές για την ἑπόμενη ὑδροληψία βύθιση προς το μέτωπο τῆς φωτιᾶς ἂφεση ἂνοδο κι ἐπιστροφή για τον ἑπόμενο μέχρι και τον τελευταῖο κῦκλο. Ἂρκεῖ να το ἑπιτρέψει ὁ Αἲολος με τους ἀνέμους του [ὁ τρῖτος]. Μα το άπόγευμα τῆς 23ης ὁ ἂνεμος λυσσομανοῦσε. Κανένα πτητικό μέσο δεν μπορεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων να σταθεῖ ἐκτός τῶν ἀφοσιωμένων ἐκείνων ἱπταμένων που ξεπερνοῦν το μέτρο. Ὃπως το αὐτό πράττουν και τα μέλη τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος το ἲδιο και οἱ ἐθελοντές δασοπυροσβέστες και ὃλοι ὂσοι με αὐταπάρνηση αὐτοθυσία, ἀκόμη και με ἡρωισμό, συμμετέχουν σε κάθε διάσωση κι αύτό συνέβη ἀπόψε και διά θαλάσσης, με τα πληρώματα κάθε εἶδους σκάφους να δίνουν μάχες και χεῖρα βοηθείας προς τους συνανθρώπους τους.

Ἡ φωτογραφία τοῦ Ἱεροῦ Βράχου τῆς Ἀκροπόλεως να σκεπάζεται άπό τα σύννεφα και τον καπνό στην περιοχή τῆς Κινέτας [~50 km μακρυά ἀπό την Ἀθῆνα] άπό κοινοῦ με την ἐκδήλωση τῆς πυρκαγιᾶς στους ἀνατολικούς πρόποδες τῆς πολύπαθης Πεντέλης [~30 km μακρυά] δημιουργεῖ, νοερά, τον ἂξονα ἑνός ἐπανεμφανιζόμενου ἑφαρμοσθέντος σχεδίου ὂχι ἁπλῶς οἰκοπεδοποιήσεων και λοιπῶν παραμέτρων ἀλλά ἑνός βαθύτερου τολμηρότερου και στην πράξη ἀρκούντως ἀποτελεσματικοῦ μηχανισμοῦ πίεσης, ὑπό τη μορφή μιας νέας ἀσύμμετρης [λεγόμενης] ἀπειλῆς και ούσιαστικῆς καταστροφῆς, ἐντός τῶν τειχῶν. Λέγε με ἀσύμμετρο πόλεμο. [ὁ τέταρτος]. Ἐδῶ, ὃπου συναντᾶται με ἀκρίβεια ἡ πρόκληση και το ἀποτέλεσμα τῆς πρόκλησης τοῦ τρόμου. Τρομοκρατία ὁρίζεται. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Οὒτε ἀπειλές’ τουλάχιστον, ἐγνωσμένες ἀπό τον κόσμο και τους πολίτες. Οὒτε πλήγματα σε ἐγκαταστάσεις δημοσίου συμφέροντος. Οὒτε συμβολικά χτυπήματα που οἱ «ἀστέρες» περσόνες τῶν κρατικῶν ἀρχῶν θα κληθοῦν να άναλύσουν και να άποφανθοῦν περί τοῦ γνησίου ἢ μή τῆς ἀναμενόμενης ἀνἀληψης εύθύνης τρομοκρατικῆς ὁμάδας. Οὒτε κατά ἀλλοδαπῶν στόχων. Ἒ, και οὒτε κατά τῶν κυρίαρχα «ἡγεμόνων» που κάποτε μονοπωλοῦσαν, δυστυχῶς, θύματα πρωτοσέλιδα τίτλους. Μα και φυσικά και οὒτε λόγος να γίνεται ἐναντίον τῶν τραπεζῶν, τῶν ὁμίλων που δραστηριοποιοῦνται ἀπηνῶς και χρηματοοικονομικῶς ἀπομυζώντας σου τους πόρους ὃλους για ὃλους. Ὂχι λοιπόν, ἦταν προσχεδιασμένα ὀργανωμένο, προμελετημένο, τρομοκρατικό ἀστικό χτύπημα. Πόλεμος. Ἀόρατος και ἀθέατος, πάντοτε ὀδυνηρός χωρίς να χρεώνεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ὁμάδα συμφερόντων συντεχνία ὀργάνωση ἢ ὀργανισμό. Μέθοδος ὐπεραπλουστευμένη «Χτῦπα και Φεῦγα», βγαλμένη σχεδόν ἀπό την ὁρολογία Ἐπιχειρήσεων στρατηγικοῦ χαρακτῆρα, δείχνει ἀπροκάλυπτα τη δύναμη τη δυναμική και την εὐκολία τῶν «κύκλων» να ταράζουν τα ἢδη ταραγμένα νερά, να αύτοσχεδιάζουν τις ἑπόμενες κινήσεις για τις μαριονέτες τους, προετοιμάζοντας γενναῖες ἐξόδους κι ἃμα είσόδους. Μαριονέτες με δηλώσεις κασσέτες – ψυγεῖα. «Το μαχαῖρι στο κόκκαλο», «ἡ δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει», «οἱ δασικοί χάρτες δεν θα άλλάξουν», «οἱ περιοχές δεν θα ἀποχαρακτηρισθοῦν», θα αὐτοεπαινοῦνται ἐνῶ θα ἒπρεπε να λοιδοροῦνται. Μεταπράττες. Και μάλιστα, ἐπαγγελματίες μεταπράττες ἀνικανότητας, ἀμετροέπειας και ἀσπόνδυλοι. Ὃλοι ὃσοι συγκροτοῦν αὐτό τον Πολιτειακό και πολιτικό κρατικό μηχανισμό. [ὁ πέμπτος]. Ὑποδομές Ἀσφάλεια Προστασία Ὑπηρεσίες λέξεις με κούφιο ἀνύπαρκτο κενότερο του κενοῦ περιεχόμενο νόημα σημασία.

Πέντε άντίπαλοι, ἰσάριθμοι μηχανισμοί, οἱ δύο ἀνθρωπογενεῖς, με μόνη τους ἐπιδίωξη την καταστροφή. Πάντοτε, την καταστροφή. Ἐνίοτε, οἱ γνῶστες τήν βαπτίζουν και δημιουργική κι ἂλλοτε τη λεν κρίση, τι ἀκούγεται πιο εὒηχα ἀπό την καταστροφή. Δημιουργική καταστροφή προσώπων οἰκογενειῶν γειτονιῶν περιοχῶν. Ἒ και τώρα, τούς ἒστησαν αὐτοί οἱ ἲδιοι που τούς ἒστησαν ἂλλη μία. Ψυχῶν και αὐτό το κάνει ὁλοκαύτωμα.

Μόνον που τις τελετές και τις πολύφερνες έπιδείξεις τῶν ἐπαίσχυντων συμπεριφορῶν τους ἁμαύρωσε ἡ ἀποψινή γέφυρα πένθους ὀδύνης και συστολῆς για την Ἀθῆνα και την Ἑλλάδα. Για να ὑπενθυμίσει με τον τρόπο της ὃτι το Πολίτευμα ἡ Δημοκρατία και ἡ Ἐλευθερία οὒτε παραχωροῦνται οὒτε ἐκχωροῦνται ἀπό ἐξωθεσμικούς παράγοντες και μηχανισμούς σε μεταπράττες ἐμπόρους με ἐμπόρευμα τον ἲδιο τον Ἂνθρωπο. Ἡ κατρακῦλα ἡ κατάπτωσις και ἡ παρακμή τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ δεν γράφτηκε μόνον με την περίφημη «Ἡμέρα Ἀποκατάστασης τῆς Δημοκρατίας», ὡς μία οίονεί πανάκεια Placebo Δημοκρατία  στις 24 Ἰουλίου του 1974. Δεν ἀπεκαταστάθη διότι δεν Ἐγκαταστάθηκε και ποτέ, εἰ μη μόνον με τον Κλεισθένη και τον Περικλῆ. Ἀλλά τότε ὁμιλοῦμε για την 1η π.Χ. χιλιετία. Σύν τρεις μετά, την περιμένουμε ἀκόμα, με μία θλιβερή συγκυρία να μάς ὑπενθυμίζει το βαρύ φορτίο της ἑπόμενης Ἡμέρας.

 

Ἀθῆνα, 2018 07 24.

This entry was posted in 2018, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Λιμάνια, Μεταφορές, Προστασία Περιβάλλοντος, Πόλεμος, Τρομοκρατία and tagged , . Bookmark the permalink.