Ἑκυροί Suckers Μνηστῆρες

10 08.jpg

Ἀπό τις πιό πολυσυζητημένες, διαπολιτισμικοχρονικά, σχέσεις εἶναι το δίπολο νύφης – πεθερᾶς. Ἀντικείμενο τῆς διαμάχης και ἐν τέλει τρόπαιο και κατάκτηση, ἂλλωστε, και για τις δύο, ποιος ἂλλος, ὁ γιος. Ὁ γιος τῆς μαμᾶς κι ὁ σύζυγος τῆς νύφης το ἲδιο και το αὐτό πρόσωπο. Μα ἐδῶ, ἀντιστρέφοντας το περί τῆς καλλίστης ἐρώτημα και την προσφορά τού ἒνοχου κιόλας ἀπό τη μυθολογία μήλου, οἱ τῆς ἱστορίας μας γυναῖκες διαγκωνίζονται για τα πρωτεῖα τοῦ υἱοῦ. 

Ξεχνώντας ἐπιμελημένως κι ἐπανειλημμένως εἶναι ἀλήθεια πως το τρίτο πρόσωπο, ὁ υἱός, ἒχει κι ἐκεῖνος και πρόσωπο και προσωπικότητα και στάση ἀπέναντι σε μια καλοστημένη ἐντέχως διελκυστίνδα μεταξύ θηλέων που μπορεῖ να ὁδηγήσει ἐνίοτε και στο στήσιμο μιας παγίδας συγκρουσιακῆς κι ἂμα ἀδιέξοδης, ὂχι μόνον και ἀποκλειστικά στα δύο «ἀντίπαλα» πρόσωπα μα και στο και για τον ἐξ αἳματος και ἐξ ἀγχιστείας «πρωταγωνιστή».

Σε ρόλο πεθερᾶς το τρίπολο ΗΠΑ – Γερμανίας – Ρωσσίας ὑποδαυλιζόμενο ἀπό τους Ἑβραίους σιωνιστές και τους Μογγόλους γείτονες μας συνωθοῦνται για ἲδιους λόγους, ὡστόσο, ὂχι και κοινούς για την «καρδιά» τῶν Βαλκανίων, γεωπολιτικά, τη Μακεδονία, ἐπιχειρώντας να κατασκευάσουν ἓνα μόρφωμα – προτεκτοράτο με μία ἱερόσυλη οἱ ἀνίεροι πράξη, την «ὑπογραφή» τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» ἐπιδιώκοντας εἲτε με ἐπιστολές ἀπό την Ἡγεμονία τοῦ Ἀτλαντικοῦ εἲτε με τις ἐπισκέψεις τῆς νονᾶς με το μόνιμο λαχανομουσταρδί ταγέρ να «προτρέψουν» τους ἐπαῖτες Ταυτότητος Σκοπιανούς να υἱοθετήσουν στο ἐπικείμενο «Δημοψήφισμά» τους την συμπεφωνημένη «ὀνομασία» ὑπό τον τίτλο «Βόρεια Μακεδονία» ὣστε, μεταγενέστερα, και σε δεύτερο χρόνο να / θα ἀφαιρέσουν το ἐπίθετο, για να τούς μείνει ἡ «ὀνομασία» ὡς ἱστορική ἀναγκαιότητα ἐξέλιξη και παρακαταθήκη.

Ἑκυρός στ’ ἀρχαῖα ἑλληνικά ὁ πενθερός και στη μεταφορά του στα λατινικά socer και με διπλό -c, ἀγγλιστί το ποδόσφαιρο, που παίζεται κοντά στον αἰῶνα στη γειτονιά μας, με μονίμως ἡττημένους ἡττοπαθεῖς και χαμένους, διπλωματικά, ἀπό τα ἀποδυτήρια τους ἑαυτούς μας και με ἀλλαγή στο φώνημα sucker, στο τρίπτυχο τῆς πεθερᾶς τῶν μνηστήρων ἀπόντος τοῦ υἱοῦ, ὁμοῦ και τῆς νύφης,  ἂρα χωρίς τη σύναψη γάμου οὒτε καν σχέσεως μεταξύ τῶν ἐνδιαφερόμενων.

Καίτοι ἂνευ και χωρίς γάμο, οἱ ἑτέροι με ὂρους και ρόλο ἑταίρας συνεταιρίζονται ὡς ἀξιογάμητα μέλη τῆς Ἱστορίας, τοῦ Πολιτισμοῦ και τῆς Ταυτότητος μας, με συμπαῖκτες ἒνθεν κακεῖθεν τῶν συνόρων, ἒνθεν ἀνυπόστατους ἀνυπόληπτους ἐγκάθετους των ἐπιχειροῦν να πραγματώσουν τα σχέδιά τους ἑρήμην ἡμῶν κακεῖθεν, πάλι, με τους ὑποψήφιους μνηστῆρες τῆς προίκας και τῆς περιουσίας τῆς Μακεδονίας.

10 02

Ὁ ἐπιστολογράφος

10 04

Ἡ νονά με τον κακεῖθεν «Μνηστῆρα»

10 06

Ὁ ἐξ αἲματος ὁρμώμενος

Sucker ὁ κάθε ἓνας ἀπό τους συμμάχους που ἐπιλαμβάνονται αὐτῆς τῆς ἀδιέξοδης συν τω χρόνω στρατηγικῆς. Sucker ὁ «Ἡγεμών» ἐπιστολογράφος, κατ’έντολήν ἢ και ἐξ ἰδίας αὑτοῦ πρωτοβουλίας, βαδίζοντας εἶναι ἀλήθεια στα χνάρια τοῦ πάνυ χρήσιμου ἡλίθιου J.W. Bush junior μαζί και τοῦ πρώτου ἀφροαμερικανοῦ B. Obama συνεχίζει το παιχνίδι – soccer, προσπαθώντας να κατεβάσει την μπάλα στη δική μας περιοχή με τους πανομοιότυπα ἂρα και στερεοτυπικά με ἂθλιους ὂρους τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Sucker και ἡ νονά που για τους δικούς της λόγους ὡς ἐπισκέπτης στα Σκόπια ἐπιχειρεῖ μία πολυσύνθετη οὐνι(κ)ογοτθικοπροτεσταντική ἐπέλαση προς το Νότο πέραν ἀπό τα οἰκονομικά προνόμιά της με την ἀντίστοιχη ἐπί δεκαετίας κατάρρευσή μας. Sucker και ὁ Βλαδίμηρος που ἡ σλαβική καταγωγή του τόν σέρνει χωρίς να μπορεῖ να ἀπαγκιστρωθεῖ και συμπεριφέρεται ὡσάν να ἀκολουθεῖ, την ἲδια ὣρα που ἡ ταύτισή του με τη Δύση στη νευραλγική περιοχή τῆς Μακεδονίας τού προκαλεῖ παρά τού ἀφαιρεῖ πονοκεφάλους.   

deth-thessaloniki-mat-astynomia

Sucker, σύσσωμη, ἡ Πολιτειακή και Πολιτική Διοίκηση τοῦ κράτους, τι ἀπέχει εἰδολογικά ἀπό την ἒννοια τῆς Ἡγεσίας και δή τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς ἐκπροσώπησης τῶν ἱστορικῶν συμφερόντων τῶν Ἑλλήνων και ὂχι μιᾶς διορισμένης ἀνθελληνικῆς κυβερνήσεως. Sucker μα και Dildo μαζί οἱ Δυνάμεις Καταστολῆς τοῦ κράτους, με τις φαιομπλέ στολές ἀ λά Robocop, αὐτά τα ἀχαρακτήριστα πρωτόζωα, ἂλλωστε ἀναπνέουν για να «κόβουν», κυριολεκτικῶς και μεταφορικῶς, τις ἀναπνοές τῶν ἂλλων. Θα συμπλήρωνα συμπολιτῶν τους, μα τα πρωτόζωα Dildo Δυνάμεις Καταστολῆς δεν ἀνήκουν δεν μπορεῖ δεν ἀξίζει και ἐν τέλει ἀξιακά δεν συνιστοῦν μέλος μιας συστοιχισμένα εύνομούμενης κοινωνίας και Δημοκρατίας. Τοὐναντίον ἒχουν ρόλο και θέση και μάλιστα ἐνεργό και δυναμική ὡς στοιχεῖα – ἐγγραφές μισθοδοσίας τῆς κρατικῆς ἐξουσίας και σε ἀντάλλαγμα τῆς μισθαποδοσίας τους εἶναι χορηγοί ἂμετρης βίας [ἀδελφή τοῦ Κράτους] ἐναντίον κάθε ἐνός που δεν ἀνήκει στην ἐξουσία πού τούς χειραγωγεῖ τούς γαλουχεῖ και τούς προστατεύει. Ἒτσι, ἡ κάθε ἐξουσία πορευόμενη ἐκθρέφει και ἐκτρέφεται άπό την κρατική βία σε μία διδυμική δίπολη σχέση Κράτους – Βίας στο περίγραμμα ἑνός ἀτέρμονως φαύλου κύκλου.

Με ὃρους κακιᾶς πεθερᾶς ὃλοι οἱ προαναφερθέντες Suckers, ἀγνοώντας τη νύφη και κυρίως τον ὑιό, λειτουργώντας ὡς μνηστῆρες πλειοδοτοῦν λεηλατώντας τον πλοῦτο της. Ὡσάν νέοι φερέλπιδες Ἀντίνοοι Εὐρύμαχοι Κτήσιποι και Δημοπτόλεμοι θα ἒχουν το τέλος τους ὃπως τούς ταιριάζει, κοινό με τούς προκατόχους τους στη διανομή τη λεηλασία την ὑφαρπαγή και τη λεῖα τῆς περιουσίας τῆς ὀντότητος και, τελικῶς, τῆς οὐσίας τοῦ βασιλείου τοῦ Ὀδυσσέως.

Νύφη, ἡ Μακεδονία.

Ὑιός, ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας.

 Κυρίαρχός της στο χρόνο τοῦ χώρου, οἱ Ἓλληνες.

Ἡ Μνηστηροφονία, το χ τῆς Ὀδύσσειας, ἐκεῖ στην 22η ραψωδία τοῦ καίτοι τυφλοῦ μή ὁμήρου Ὃμηρου.

 

 

 

Ἀθῆνα, 10 09 2018

 

  

  

Advertisements
This entry was posted in 2018, Κατηγοριοποίηση and tagged . Bookmark the permalink.