Incredibile auditu

shanghai

Ἀφορμή στάθηκε ἓνας ἀριθμός που μού ἐντυπώθηκε ἀθέλητά μου μέχρι που τον ἐπανέλαβα ἀνακαλώντας τον ἀπό την ἀγχίνoυν μνήμη, σχετικά με το ἐμπόριο ὡς μέρος τῆς Οἰκονομίας τῆς ἐργασίας τῆς δημιουργικότητος τῆς παραγωγικότητος των συναλλαγῶν τοῦ ἐν δυνάμει δρῶντος Πολιτισμοῦ. Και ἒτσι, στάθηκα στα 37 ἐκατομμύρια ἐμπορευματοκιβώτια [TFU] που διακινήθηκαν ἀπό το λιμάνι τῆς Σαγκάης στις ἐκβολές του Γιανγκτσέ, στη Νοτιοανατολική Κίνα.

37.000.000 ἐμπορευματοκιβώτια που ἀναλογοῦν σ’ἓνα πρωτοφανές και ὑπέρογκο μέγεθος. Ἐκτελωνίζονται εἲτε εἰσαγόμενα εἲτε ἐξαγόμενα [κυριώτατα] περί τα 4.000 TFU την ὣρα!!! Incredibile auditu [Ἀπίστευτο να το ἀκούσεις (ἑλληνιστί)], πόσω μᾶλλον να το ζεῖς να το δημιουργεῖς να το ἀξιοποιεῖς. Συγκριτικά, πάντως, το δικό μας λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ προβλέπεται να φτάσει στο μέγεθος τῶν 6.200.000 κοντέινερ μετά την ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν στους Προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ἐντός του 2019. Οὓτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἀκόμη και με την ἀναβάθμισή του θα ὑπολείπεται σημαντικά ἀπό το μοναδικό και τελευταῖο στη λίστα και το γράφημα ἰαπωνικό λιμάνι της μητρόπολης τοῦ Τόκυο.

Και μετά ἦρθε το γράφημα με τα δύο ἀρκτικόλεξα που πληγώνουν πολύ, σε ὃποια ἀπόχρωση και να τα δεῖς. Στη διαβαθμισμένη κλίμακα ἀπό το μπλε και το γαλάζιο μέχρι και το ροζ καρπουζί μαζί με τη διάμετρο των ἐπάλληλων κύκλων ἡ άπόσταση μεγαλώνει ἀνάμεσα σε ἐκείνους που ἐκ-πληρώνουν ἀπό τις ἐπιθυμίες και τις προσδοκίες ἓως και τα ὁράματά τους και σε ἐμᾶς που ἡ τρέχουσα γενιά και οἱ ἑπόμενες στην άκολουθία θα ἐξακολουθήσουν να πληρώνουν την κορυβώδη βλακεῖα, την κομματικοποιημένη ἡμιμάθεια, την μορφοποιημένη ἀπαιδευσιά που συνοδεύει τα δύο ἀφανῆ ἀρκτικόλεξα στη «Δανία τοῦ Νότου» κάθετα, ἐγκάρσια κι ὁριζόντια στη σύγχρονη νεολληνική κοινωνία. R&D, ἢτοι Research and Development. «‘Ερευνα και Τεχνολογία». Στην ἐποχή τῆς 4ης Βιομηχανικῆς Ἐπαναστάσεως τῶν τεχνολογιῶν καινοτομιῶν τῆς πολυδιάστατης μίξης τῶν Πληροφοριῶν, στη χώρα που μεγαλούργησε τεχνολογικά και οἰκονομικά, ἂρα πολιτισμικά, δημιουργώντας τον Τάλω, τον Κολοσσό, τον Παρθενῶνα και το Μηχανισμό τῶν Ἀντικυθήρων, χτίζοντας οἰκονομικές ἀντιπροσωπεῖες-ἀποικίες ἐντός και ἐκτός Μεσογείου, ὀνοματίζοντας τις θάλασσες και τους ὠκεανούς ἡ μόνη ἰσχυρά και δυναμικά ἐξωστρεφής δύναμή μας, άκόμη, ἡ ποντοπόρος ἑλληνική Ναυτιλία, με το ἀνθρώπινο κεφάλαιο να ξεχωρίζει να διακρίνεται και να διαπρέπει.

Κλείνοντας, το τελευταῖο γράφημα ἀναπαριστᾶ τις οἰκονομικές φιλοδοξίες τῆς Κίνας ὑπό το πρίσμα τοῦ ἡγέτη του ΚΚΚ, Σι, ὑπό το εὐφραδές motto «One belt one ring» [Μία ζώνη ἓνα δαχτυλίδι] και ὑπό το ἂγρυπνο βλέμμα τοῦ Ἰνδοῦ ἡγέτη Modi, (ἂλλωστε στους δύο αὐτούς πληθυσμιακούς γίγαντες τῆς Ἀσίας και τοῦ κόσμου ζεῖ σχεδόν το 1/3 τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑφηλίου), ἒχοντας ἀντιληφθεῖ τη δύναμη τῆς θάλασσας και τῶν πλεονεκτημάτων που προσφέρει, τῆς τεχνολογίας και τῶν εὐεργετημάτων που πραγματώνει και τοῦ πλούτου και τῆς εὐημερίας που ἐπιχειρεῖ και προσφέρει και στους πολίτες της δείχνει το δρόμο τῆς Στρατηγικῆς, τῶν Συνεργιῶν και τῆς ἀμοιβαία ἐπωφελοῦς και κερδοφόρας Ἀνάπτυξης που συνιστᾶ τον καλύτερο έγγυητή τῆς Είρήνης για τις ἐμπλεκόμενες χῶρες.  Ἂλλωστε, ὃπου δεν ὑπάρχει δραστηριότητα δεν μπορεῖ να ὑπάρχει Οἰκονομία και ἡ ἐξελικτική μεταμόρφωση τοῦ Σινικοῦ Τείχους που περικλείει και προστατεύει στην ἐπιθετική «περίκλειστη» ζώνη μαρτυρᾶ την ἀξία τη δύναμη και την ἰσχύ τῆς Ἐλευθερίας, ἐπιβεβαιώνοντας για μία φορά ἀκόμη την πραγματιστικά ρεαλιστική φιλελεύθερη κραυγή στα χρόνια τῆς Δεσποτείας τῶν Γάλλων Διαφωτιστῶν «laisser-faire, laisser-passer» …

 

Top 50 Global ports

Τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια σταν κόσμο σε διακίνηση ἐμπορευματοκιβωτίων για το 2016

Opera Snapshot_2019-02-06_135852_twitter.com

Οι πιο πρωτοποριακές ἐπιχειρήσεις του κόσμου για το 2016

china-one-belt-one-road

Οἱ «ἡγεμονικές «οἰκονομικά» βλέψεις της Κίνας στη μορφή

 

Ἀθῆνα, 06 02 2019

 

 

 

 

This entry was posted in 2019, Κίνα, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Οικονομία, Φεβρουάριος, Φιλοσοφία and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.