F1 * 1000

Ὃταν ἡ ὁμορφιά συναντᾶ την καινοτομία

Οἱ θρυλικές μορφές τῶν ὁδηγῶν στην ἱστορία τῶν ἀγώνων τῆς F1, με ἀφορμή την 1000 κούρσα

Ἀπόψε, ἐκεῖ στη μακρινή μας Σανγκάη, την οἰκονομική πρωτεύουσα της Κίνας, συμπληρώνεται ἓνα ἀκόμη ὀρόσημο τού Πολιτισμοῦ. Αὐτή τη φορά ὑπό το σχῆμα τού Ἀθλητισμοῦ, καθώς συνιστῶσα τού πρώτου -ισμοῦ ἀποτελεῖ ὁ δεύτερος ὁ ὁποῖος ὑφαίνει τον ἰστό τής συμμετοχῆς του ἀθόρυβα, μεθοδικά και συστηματικά. Ὃταν πρόκειται, μάλιστα, για ἀγῶνες τής κορυφαίας μορφῆς τού μηχανοκίνητου ἀθλητισμοῦ ἡ σκέψη δεν μπορεῖ παρά να ταυτιστεῖ με τι ἂλλο, τη Formula 1.

Ἐδῶ, ὃπου συναντᾶται ἡ ἀκρίβεια, ἡ λεπτομέρεια και ἡ ὑπεροχή ὂχι μόνον στην αἰσθητική ἀλλά και, ἰδίως, στην τεχνολογική καινοτομία. Ἒρευνα, ἀνθρώπινο δυναμικό, μηχανές, περιβάλλον. Ἓνα σύνθετο σύστημα τεσσάρων παραμέτρων, ξεχωριστῆς βαρύτητας ἑκάστη πού στο σύνολό τους συγκροτοῦν ἓνα ἀμάγαλμα αἰσθητικῆς και μηχανικῆς που ὃμοιό του σπανίως μπορεῖ να συναντήσει κανείς.

Κέντρο βάρους ὁ ἲδιος ὁ ἂνθρωπος και δη ἡ σκέψις του. Τέτοια που ἡ μηχανή πολύ πριν στηθεῖ ὡς μηχάνημα στην pole position ἢ ἀκόμη και στην ὃποια θέση ἒχει μετέλθει ἀπό τα στάδια τῶν μηχανικῶν ὡς προς την ἒρευνα την ἐξέλιξη την ἀνάπτυξη και την ἐφαρμογή προτύπων μοντέλων ἓως ὃτου κάθε ἐξάρτημα ἀφοῦ σχεδιαστεῖ, ἐφαρμοσθεῖ και ἐν τέλει “κουμπωθεῖ” στη σωστή του θέση. Ἐλαστικά, λιπαντικά, ἐξαρτήματα ἀκόμη και ἡ διατροφή τών ὁδηγῶν ἀποτελοῦν το ἀντικείμενο ἐνδιαφέροντος κάθε ὁμάδος. Τι εἶναι ‘δῶ που παντρεύονται ἐπιστήμη τεχνολογία φαντασία κι ὁράματα 3σδιάστες ἀπεικονίσεις κράματα μετάλλων για να σμιλεύσουν το γλυπτό σχῆμα τού μονοθεσίου.

Για να το παραλάβουν οἱ μηχανές – ὁδηγοί τής κάθε ὁμάδος και δοκιμάζοντάς το, στα ὃριά του θα προσδιορίσουν τον φάκελο «πτήσης” τού ὀχήματος. Ὁδηγοί με ὀξύνοια, ἀντίληψη και χαρακτῆρα, ἀφοῦ ξεπερνοῦν κατά πολύ τις ἀπλές ἀντοχές ἑνός μέσου ὁδηγοῦ ἐνῶ ὡς προς τα ἀντανακλαστικά οἱ ἐπιδόσεις τούς καθορίζουν ὂχι μόνον τήν ἐξέλιξη τού ἀγῶνα, μα κυρίως, ἐνίοτε, και την ἲδιά τους τη ζωή.

Ὡστόσο, δίπλα στην πίστα τών ἀγώνων ὁ ἀγῶνας τών ἀντίπαλων ὁμάδων διεξάγεται σ’ἓνα ἂλλο πεδίο μάχης, μέσα ἀπό συστήματα ἐνδοεπικοινωνίας τηλεμετρίας και προγνωστικῶν μοντέλων. Ἐδῶ, που οἱ πολύχρωμες ἀντι-g φόρμες κράνη γάντια κι μπότες τών ἀθλητῶν ἒχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό καλοραμμένες ἐμφανίσεις ὑψηλῆς αἰσθητικῆς σε ἀνάλογης αἰσθητικῆς lounge τετραγωνικά που με τη σειρά τους ἀπηχοῦν την κορυφαῖα μορφή σκέψης’ αὐτήν τής στρατηγικῆς. Μιας σκέψης που σε συνέχεια των ἐπί μέρους τακτικισμῶν και τακτικῆς ὑπερέχει στην ἐπίγνωση τής πραγματικότητας, στην ἀντίληψη τού περιβάλλοντος στην προβλεψιμότητα τών ἀντιπάλων και τη συνέργεια στο τρίπτυχο τών μηχανικῶν ἐπικεφαλής τών lounge τών pit stop με τους ἀνεπανάληπτους χρόνους ἐπανεξυπηρέτησης ὀχημάτων, κινητήρων και παρελκομένων και τέλος τών ἲδιων τῶν πρωταγωνιστῶν, τῶν ὁδηγῶν. Μια σκέψη που θα χτίσει ὀνόματα θρύλους στην αὐτοκίνηση της F1, θα φέρει χορηγίες, θα ντύσει με λογότυπα και χρώματα ἀπό τα αὐτοκόλλητα τῶν αὐτοκινήτων τις στολές και τις φόρμες τής κάθε ὁμάδας και θα στολίσει ἀπό τους χώρους κάθε ὁμάδος μέχρι και τα παιδικά δωμάτια ἀνά την ὑφήλιο.

Και το ἂθλημα αὐτό μάς γυρίζει, δόξα τῶ Θεῶ, στις ὁμορφιές τῶν τεσσάρων ἠπείρων‘ ἡμέρα και νύκτα’ κι ἀπ ‘τα δάση και τις θάλασσες μέχρι και την ἒρημο. Και ἀπό τις μητροπόλεις τής παλαιᾶς Εὐρώπης και το πέρασμα τού Ἂτλαντα στις πίστες τῆς Ὠκεανίας και τῆς Ἀσίας ὣστε να κλείσει ὁ κύκλος τής Γεωγραφίας. Και ἀπό το πλούσιο και χλιδάτο πριγκιπάτο τού Μονακό, ἀπό τους δρόμους τής καθημερινότητος μέχρι και τις νεοσχεδιασμένες πίστες κατά μῆκος τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου ὡς και τις ἀκτές τῆς Σινικῆς Θαλάσσης και με το ὂνειρο τῆς δικής μας Πειραϊκῆς πίστας στην Ἀθηναϊκή ριβιέρα, ἐκεῖ στη Δραπετσώνα με τον ἐμβληματικό Λέοντα, σύμβολο τής πόλεως τοῦ Πειραιᾶ και γιατί ὂχι και του δικοῦ μας Ἀγῶνα για κάποια ἑπόμενα γενέθλια στις πίστες της F1.

formula-1®-unleashes-new-brand-identity-inspired-by-its-fans-option-2-61855769..jpeg

Το νέο λογότυπο της F1

Ἂλλωστε, ἀπό σήμερα ἒχοντας κιόλας συμπληρωθεῖ ἡ εὐχή “να τα χιλιάσεις” στο ὁρόσημο τών 1000 ἀγώνων το μέλλον φαντάζει ὑπέροχα λαμπρό ἐλπιδοφόρο και κερδοφόρο για ὃλους μας. Μάλιστα, στο γράφημα για τον 1000ό ἀγῶνα ἀπεικονίζονται ὃλες οἱ προσωπικότητες τών ἀθλητῶν που ἒγραψαν και ἐξακολουθοῦν να γράφουν Ἱστορία. Οἱ πυλῶνες τού Ἀθλήματος μορφές ἱερές ὡς ἀθλητές και προσωπικότητες καταχωρισμένες ὁριζοντίως και καθέτως ὁδηγώντας με πάθος, ἀγάπη και ἀφοσίωση κέρδισαν τον σεβασμό, την εκτίμηση και τη λατρεία τού παγκόσμιου κοινοῦ που στο πρόσωπό τους, γνωρίζοντάς τους ὡς οἰκεῖα πρόσωπα ἀκόμη και ἀποκαλώντας τους με το μικρό τους ὂνομα, ἒβλεπε το ρίσκο ἒνιωθε την ἀδρεναλίνη στις ὑπερπροσπάθειες ἀγκάλιαζε ἀθλητές, ἑταιρεῖες, μηχανές, χορηγούς ταυτιζόταν κι ἀκόμη το πράττει με γνώμονα την πιστή και κατά γράμμα ἐφαρμογή τού ἀρχαίου ρητοῦ τῶν Ὀλυμπιακών Ἀγώνων “Ταχύτερα – Ὑψηλότερα – Ἰσχυρότερα”. Ὃταν ἡ ὁμορφιά συναντᾶ την καινοτομία στη γιορτή τῶν ἀγώνων τής F1.

Ἀφιερωμένο στον Άϋρτον Σένα και τον Μάικλ Σουμάχερ…

Ἀθῆνα, 14 04 2019.

Advertisements
This entry was posted in 2019, F1, Infographics, Κατηγοριοποίηση and tagged , . Bookmark the permalink.