Στις 22 Ιουνίου, ἡ ἀρχή τοῦ τέλους. Ἐπιχείρηση Barbarossa

Ἰδιωνύμως

mother_0 Στις ὂχθες τού Βόλγα, ἡ «Μητέρα» καλώντας στη «Νίκη» τα παιδιά της.

Θα μποροῦσε να εἶναι παίγνιο. Πολεμικό. Σχεδιασμοῦ τακτικῆς, ἐπιχειρήσεων και στρατηγικῆς. Μαζί και ἀριθμῶν και ἀριθμούμενων ὑποδομῶν. Ἂλλωστε, ἓνας πόλεμος, ἀπό τις ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα, [τόσους μάς πῆρε για να νικήσουμε τη βαρύτητα, ε] διεξάγεται κι ἀπό ἀέρος, με πληρότητα και άεροπορικῶν ἐπιχειρήσεων, στοχεύοντας και σκοπεύοντας, συνδυαστικά, στην ἐξουδετέρωση, καταστροφή ὑποδομῶν και βάσεων τοῦ ἀντιπάλου ἓως ὃτου ὁλοκληρωθεῖ με την κατάληψη κατοχή και ὑποταγή τοῦ ἐδάφους [μαζί με το ἒδαφος ἐννοεῖται και ἡ θάλασσα] τοῦ ἡττημένου.

Δύο σύμμαχοι στάθηκαν άντίπαλοι. Μέχρι τις 22 ξημερώματα, με το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ [ἐπισήμως, Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης] ὑπῆρξαν ἀλληλοϋποστηρικτές τῶν βλέψεῶν τους, διανέμοντας τα ἐδάφη τῆς Πολωνίας, τους γερμανικῆς καταγωγῆς πληθυσμούς στο ἒδαφος τῆς, τότε, ΕΣΣΔ, προσπαθώντας να ἐπωφεληθοῦν ἀμοιβαῖα ἀπό τις συγκρούσεις ἑκάστης χώρας, ἢ καλύτερα, τῶν ὁμοσπονδιῶν τους εἰς βάρος τῶν ἀντιπάλων τους, ἐπί εὐρωπαϊκοῦ θεάτρου [Ἠνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας] ὃπου…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 461 επιπλέον λέξεις

This entry was posted in Κατηγοριοποίηση. Bookmark the permalink.