Σκύλευσις

Χωρίς ἲσως. Ἡ πιο θεμιτή σκύλευσις, ἀπόψε. Με κριτήρια ἠθικά, ἰδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, ἐθνικά. Ἀπογυμνώνοντας την ὡς παρένθεση πιο σεσημμένη σορό. Ἡ μητέρα Ἑκάβη παίρνοντας τη μορφή τού σκύλου για ὃσα, με ἀλαζονεία, δόλο, ἒπαρση, ματαιοδοξία και οἲηση σχεδίασε για ὃσα ἒπραξε για ὃσα ἒχασε. Τα πάντα. Τι, ἡ Τίσις πάντοτε θα ἀκολουθεῖ κατά πόδας την μεθυστικήν Ὓβριν, ἀκόμη κι ἂν μεσολαβοῦν οἱ Οὐρανοί για τη Νέμεσιν.  Πάντα.

Opera Snapshot_2019-07-07_145054_www.tate.org.uk

«Ὁ Πρίαμος ἱκετεύοντας τον Ἀχιλλέα για τη σορό του Ἓκτορος» – Gavin Hamilton, 1775.

Opera Snapshot_2019-07-07_145221_en.wikiquote.org

«Ὁ Πρίαμος ἱκετεύοντας τον Ἀχιλλέα» – Alexander Andreevich Ivanon, 1824.

Opera Snapshot_2019-07-07_145417_commons.wikimedia.org

«Ὁ Ἀχιλλεύς ἐπιδεικνύοντας τη σορό τοῦ Ἓκτορος στα πόδια τοῦ Πατρόκλου» – Jean Joseph Taillason, 1769.

 

 

Ἀθῆνα, 07 07 2019

This entry was posted in 2019, Κατηγοριοποίηση and tagged . Bookmark the permalink.