The Last VW Beetle

Volkswagen-will-axe-the-loveable-Beetle-in-2019-pic1.jpg

Στην Ἱστορία ἀναμετρᾶται κάποιος καθημερινά με μία πλειάδα γεγονότων εἲτε μεμονωμένων περιστατικῶν εἲτε συνεχῶν κι ἀκόλουθων σε μία ἀλληλουχία πράξεων που παίρνουν μορφή ἀπό το περιβάλλον πλαίσιο που τα δημιούργησε, μέσα σε συγκεκριμένες συνθῆκες και ὡρισμένες καταστάσεις. Δηλαδή, μέσα σ’ ἓνα χωροχρονικό πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου, τῇ ἐξαιρέσει τῶν φυσικῶν φαινομένων, ἐκεῖνος που δημιουργεῖ εἶναι ὁ Ἂνθρωπος. Αὐτή ἡ αὐτονόητη διαπίστωση καταλήγει να ἀποκτᾶ μία χαμηλότερη θέση στη σκέψη μας, ὃταν το δημιούργημα ἐπιτυγχάνει να ξεπεράσει ὂχι μόνον τον δημιουργό ἢ τον κατασκευαστή του ἀλλά ἀκόμη και την ἐποχή που το διαμόρφωσε, που τού ἒδωσε σάρκα και ὁστᾶ ὣστε να μείνει ἀνεξίτηλο στο πεῖσμα και το πέρασμα τῶν καιρῶν και τῶν ἀνθρώπων.

Opera Snapshot_2019-07-10_164407_news.abs-cbn.com

To 1.000οστό VW Beetle

800px-1000000th_Beetle

Το 1,000,000οστό VW Beetle

Ἒτσι, ὁρίζεται ἡ ἒννοια τοῦ κλασσικοῦ δημιουργήματος. Ὃ,τι καταφέρνει να ὑπερκεράσει την Ἐποχή του και ὑπάρχει διαχρονικά στην πράξη, τη διανόηση, το συναίσθημα τῶν ἑπόμενων γενεῶν’ τόσο που οἱ δύο συνιστῶσες, που ὁρίζουν την πορεῖα μας, το παρελθόν και το μέλλον, το χθες και το αὒριο, συγχρωτίζονται ὡς Μνήμη και Μέλλον και μαζί με το Παρόν που παίζει το ρόλο τής γέφυρας ἀνάμεσα στα δύο σημεῖα δημιουργοῦν σφαῖρες μεγαλύτερης περιμέτρου εὑρύτερης ἐμβέλειας και ὂγκου ὣστε να ἀγκαλιάζουν διαδοχικές ἐποχές και περιόδους, διαφορετικές ἀνάγκες και ἐπιθυμίες ἑνός πολυπληθέστερου συνόλου συγκροτημένου με διακριτά πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και στις πέντε ἡπείρους. Ὑπό αὐτές τις δεσμευτικές συνθῆκες, ἐνίοτε, το δημιούργημα ξεπερνάει τον δημιουργό. Και οἱ περιπτώσει αὐτές, ἐπειδή εἶναι σπάνιες, καθίστανται ξεχωριστές. Ἐδῶ, πλέον, ὃ,τι μάς ἐνδιαφέρει εἶναι το τελικό προΐόν. Αὐτό που ἐμφανίζεται μπροστά μας εἶναι ἐκεῖνο που κατά γενική ὁμολογία ἀξίζει περισσότερο ἀφίνοντας, ὡστόσο, τη δεύτερη θέση σ’ ἐκεῖνον ἢ ἐκείνους πού το συνέλαβαν ὡς καινοτόμο σύλληψη, ἰδέα, μορφή και κατεβαίνοντας τα σκαλιά τῆς συμμετοχῆς ἢ και τῆς ἐπενδύσεως τῆς Τέχνης και τῆς σκέψεως, στα πιο ἐπίπεδα στρώματα θα συναντήσουμε τους ἁπλούς κατασκευαστές, ἐργάτες που με το μόχθο τη δυναμική και την ἐργασία τους, κυμαινόμενη ἀπό την ούσιαστική ἀφοσίωσή τους μέχρι και τη δουλική ἀπάθεια, μορφοποίησαν ἓνα ἢ το, κάθε φορά, Σύμβολο.

Opera Snapshot_2019-07-10_164504_news.abs-cbn.com

Ἡ γραμμή παραγωγῆς

Opera Snapshot_2019-07-10_164438_news.abs-cbn.com

Ἒτοιμα προς μεταφόρτωση

Opera Snapshot_2019-07-10_164545_www.vwheritage.com

και προς ἐξαγωγή.

Opera Snapshot_2019-07-10_151658_www.google.gr.png - VW Beetle production rate

Συνοπτικός πίνακας παραγωγῆς περιόδου 1947-1954.

Ἀπόψε, κλείνει ἓνας ἱστορικός κῦκλος για ἓνα αὐτοκίνητο καθιερωμένο σύμβολο, πια, στη συνείδηση ὃλου τοῦ πλανήτη. Και ὁ λόγος γίνεται για τον «Σκαραβαῖο», το VW Beetle. Τερματίζεται ὁριστικά ἡ παραγωγή του στο τελευταῖο ἐργοστάσιο κατασκευῆς του, στην Πουέμπλα στο Μεξικό, ὃταν την ὣρα που γράφονται αὐτές οἱ γραμμές θα περάσει την γραμμή κατασκευῆς το 5961ο αὐτοκίνητο τῆς εἰδικῆς ἒκδοσης τοῦ αὐτοκινήτου θρύλου. Δημιούργημα τού Φερδινάρδου Πόρσε για λογαριασμό τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας κατά τις προσταγές τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ για ἓνα «αὐτοκίνητο του λαοῦ» που θα ὑπεδείκνυε την ἀξία και τις δυνατότητες τῆς ἀναδυόμενης γερμανικῆς βιομηχανίας και μηχανικῆς σε μία χειμαζόμενη Γερμανία ἐδῶ και δύο περίπου δεκαετίες, το ἒργο τοῦ Πόρσε, σχεδιασμένο, ἀρχικῶς, το 1925 ἀπό τον Μπέλα Μπαρένυι, «Πατέρα τῆς παθητικῆς ἀσφάλειας»   θα ὁλοκληρωθεῖ το 1938, με τη μοναδικά ἀναγνωρίσιμη ἐμφάνισή του θα περάσει στη μαζική παραγωγή ἃμα τῇ λήξει τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα, στην ὑπό βρετανικό ἒλεγχο γερμανική αὐτοκινητοβιομηχανία στο κρατίδιο τῆς Κάτω Σαξονίας. Θα συμπληρώσει μία πρωτοφανῆ συνέχεια ἑπτά δεκαετιῶν [1945-2019] καταφέρνοντας να ἐνοποιήσει δύο αἰῶνες μα και δύο χιλιετίες.

Opera Snapshot_2019-07-10_171158_gr.pinterest.com.png

Θα καταστεῖ ὡς σύμβολο ἀναγνωρισιμότητας «Made in Germany» ἐξαγόμενο σε ὃλες τις ἠπείρους, μαζί και ἀντοχῆς ἀπλότητος και οἰκονομίας. Θα το ἀγκαλιάσουν οἱ ἀνάγκες τῶν πελατῶν και μαζί ὁ Κινηματογράφος, τα κινήματα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν δεκαετιῶν του ’60-’70 στο πρόσωπο τῶν Χίπις, θα ξεπεράσει σε ἐμβέλεια ἀκόμη και το πρῶτο αὐτοκίνητο μαζικῆς παραγωγῆς το T-μοντέλο τοῦ Χένρυ Φορντ. Θα μετεξελιχθεῖ μέχρι και σε εἰκαστικό σύμβολο μέχρι και να λάβει την τελευταῖα πιο φρέσκια, πιο μοντέρνα, πιο ὃμορφη και ἀκριβῆ μορφή του στη νέα γενιά που πρωτοκυκλοφόρησε στις ἀρχές του 21ου αἰῶνα. Το τελευταῖο ὃμορφο Beetle θα λάβει τη θέση που του ἀξίζει στο Μουσεῖο Αὐτοκίνησης τοῦ τοπικοῦ ἐργοστασίου, προτοῦ παραδώσει τη σκυτάλη στη γραμμή παραγωγῆς τῆς νέας μορφῆς αὐτοκίνησης’ τῆς ἡλεκτροκίνησης με το μοντέλο ID.3’ μιας ἐπένδυσης που ὑπόσχεται πολλά για ἓνα λιγότερο ἐνεργοβόρο περιβάλλον, με λιγότερους ρύπους και καθαρότερη ἀτμόσφαιρα, με προοπτικές τουλάχιστον σε ἐπίπεδο Διαφημίσεως και Marketing ἰσοδύναμες τοῦ Beetle. Ὁ χρόνος θα πιστοποιήσει ἂν ἡ νέα «Ταυτότητα» θα ξεπεράσει ἢ θα μείνει στη σκιά τῆς Ἐποχῆς τοῦ Συμβόλου τοῦ Σκαραβαίου…

Opera Snapshot_2019-07-11_122237_www.google.gr

Στην εἲσοδο τοῦ ἐργοστασίου στην Puebla

Opera Snapshot_2019-07-11_122155_www.google.gr

To sequel του τελευταίου

Opera Snapshot_2019-07-11_122056_www.google.gr

VW

Opera Snapshot_2019-07-11_122318_www.motor1.com

Beetle

Το VW-Beetle σε ἀριθμούς.

Το ἀφιέρωμα της Yahoo για το VW Beetle

Wolfsburg 221

Ἀθῆνα, 10 07 2019

 

This entry was posted in 2019, Κατηγοριοποίηση and tagged . Bookmark the permalink.