Apollo 11. 1969 – 2019.

 

Opera Snapshot_2019-07-11_123242_www.eef.edu.gr.png

 

Opera Snapshot_2019-07-04_185521_www.apolloarchive.com.png

Ὁ θυρεός του Προγράμματος «Ἀπόλλων 11». Ὁ φαλακρός ἀετός, σύμβολο τῶν ΗΠΑ, ὃπως ἀπεικονίζονται στο ὑπόβαθρο τοῦ Διαστήματος, προσεληνώνεται με κλάδους στον κρατῆρα «Δαίδαλο» στην ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης.

Earthrise-1

Το Σπίτι Μας, φωτογραφημένο άπό την Ἀποστολή τοῦ «Ἀπόλλωνος 8».

 

Ὀρόσημο Καινοτομία Ἐπίτευγμα

Ἡ ἐπιλογή τῶν τριῶν λημμάτων τοῦ τίτλου εἶχε ὡς ἀφετηρία την ἀνάγκη να τιμηθεῖ ἡ πεντηκοστή ἐπέτειος ἀπό την προσελήνωση τοῦ «Ἀετοῦ» στον Δορυφόρο μας, ἐκεῖ ψηλά, στη Σελήνη.

Ἂν ἀναλογιστεῖ κάποιος τα σημερινά διαστημικά προγράμματα, στο κατώφλι σχεδόν του 2020, θα ἐκπλαγεῖ τόσο ἀπό το μέγεθος ὃσο κι ἀπό την πανσπερμία τῶν συμμετεχόντων προσώπων, ὁμάδων, Ὀργανισμῶν, ἑταιρειῶν, χωρῶν, κρατῶν, μηχανισμῶν που διεκδικοῦν μερίδιο στην κατάκτηση τού Διαστήματος. Κι ἂν το χρονολόγιο γράφει 2019 ἡ σκέψη και μόνο να γυρίσουμε τον κέρσορα στα 1969, ἀκριβῶς μισό αἰῶνα πίσω, δείχνει ἂν μη τι ἂλλο να εἶναι συναρπαστική.

Στην πραγματικότητα, αὐτό που μάς χωρίζει δεν εἶναι ἁπλῶς ἓνας ἀριθμός΄ ὃσο ἓνας αἰῶνας και μία χιλιετία που μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στις δύο ἡμερομηνίες [1969 – 2019]. Κι ἐνδιάμεσα ἓνα πλῆθος πειραμάτων, δοκιμῶν, ἐξελίξεων και προόδου ἑνός μεγάλου εὓρους τής ἀνθρώπινης νόησης, τού χαρακτῆρα, τῶν φιλοδοξιῶν και τῶν κινήτρων που συνέτειναν ὣστε καθημερινά να δηλώνουμε το παρών και στα 320km πάνω ἀπό τα κεφάλιά μας, μέσω τού ΔΔΣ (Διεθνής Διαστημικός Σταθμός) ἐπανδρωμένου με στελέχη ἀπ’ ὃλον τον κόσμο.

Μα στα 1969, μία εἰκοσαετία σχεδόν ἀπό τη λήξη τοῦ πιο αἱματηροῦ Πολέμου, τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και διανύοντας ἀκόμη τα κρίσιμα χρόνια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, με τα πεδία σύγκρουσης τῶν Μεγάλων (Νέων) Δυνάμεων, [ὃπως διεμορφώθησαν ἃμα τῇ λήξει τοῦ Β’Π.Π.] να λαμβάνουν χώρα στην Ἂπω Ἀνατολή και τη Ν.Α. Ἀσία κιόλας ἀπό την αὐγή τής δεκαετίας τοῦ ‘50 μέχρι και τα μέσα τοῦ ‘70 κι ἀκόμη και τοῦ ‘80, το πεδίο σύγκρουσης, αὐτή τη φορά, θα μετακινηθεῖ στο Διάστημα. Ὂχι μόνον ὡς μία εὐγενής φιλοδοξία τοῦ Ἀνθρώπου [ἡ ἡθικά ρομαντική ἀνάλυση] ὃσο ὡς ἡ προσπάθεια που ἡ ἐπιτυχία τἠς ἒκβασης τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ θα ἑδραίωνε οὐσιαστικές σχέσεις ἐπιτηρήσεως, ἐλέγχου κι ἂρα πολυεπίπεδης ἐξουσίας και ὑπεροχῆς τῆς μίας Ὑπερδυνάμεως (ΗΠΑ – ΕΣΣΔ) εἰς βάρος τῆς ἂλλης [ἡ ρεαλιστική προσέγγιση].

1024px-Moon_landing_map

Με διακριτά χρώματα τα σημεῖα προσεληνώσεως τῶν Προγραμμάτων «Luna» , «Apollo» και «Surveyor».

Στο παιχνίδι τοῦ χρόνου, ἡ γραφίδα δείχνει το 1959, ὃταν οἱ Σοβιετικοί με το ὁμώνυμό τους «Πρόγραμμα Luna», θα ξεκινήσουν για να ἀνοίξουν το δρόμο σ’ ἓνα ἀπό τα μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα ἀπό καταβολῆς τού Ἀνθρώπου. Μα το «Πρόγραμμα Luna» καίτοι πρωτοπόρο ἦταν μή ἐπανδρωμένο. Θα χρειαστεῖ να περάσει μία δεκαετία, ἀκριβῶς, για να κλέψουν οἱ Ἀμερικάνοι τη λάμψη, το μεγαλεῖο και τη δόξα χάρι στο κατόρθωμά τους. Μεγαλύτερο, κατά πολύ, ἀκόμη κι ἀπό ἐκεῖνο τού πρωτοπόρου Ρώσσου Κοσμοναύτη, Γιούρι Γκαγκάριν, ὃταν με την πρώτη ἐπανδρωμένη διαστημική του πτήση διάρκειας 108΄ἒκανε τον πλανήτη να συγκινεῖται και να παραμιλάει για τις δυνατότητες τῆς Ἀνθρωπότητος.

Opera Snapshot_2019-07-15_204844_www.instagram.com

«Ἀπόλλων 11» – Ὁ Κρόνος V ἒτοιμος στην ἐξέδρα έκτοξεύσεως Pad 39A το βράδυ τής 14ης Ἰουλίου 1969.

Στην ἂλλη ὂχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἓνα φιλόδοξο πρόγραμμα ἒμελε να γράψει και να γραφτεῖ στην Ἱστορία. Φέροντας τ’ ὂνομα τού Θεοῦ τοῦ Φωτός και τῆς Μουσικῆς Ἀπόλλωνα «Apollo» θα συστοιχίσει γύρω του μία πλειάδα ἐπιστημόνων και φιλόδοξων χαρακτήρων και δή ἀεροπόρων που θα ἀποτελέσουν τη μαγιά την ἀπαρχή και μαζί τον κολοφῶνα και σημεῖο ἀναφορᾶς τής NASA και μαζί σύσσωμων τῶν ΗΠΑ για τη γενιά του ’60 και τῶν ἐπερχόμενων.

Ἡ πρόοδος τῆς Μηχανικῆς, τῆς Πληροφορικῆς, τῆς Μεταλλουργίας, τῆς Ἀεροναυπηγικῆς εἰσήγαγαν νέες δυνατότητες μέσα ἀπό την Ἒρευνα και την Ἀνάπτυξη, τα δίκτυα και τις σχέσεις με τις ἐπιχειρήσεις και τις Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα και Προγράμματα που μορφοποιοῦνταν στο Πρόγραμμα Apollo. Πέντε ἐπανδρωμένες ἀποστολές, στο σύνολο τῶν δεκαπέντε, μαζί τον «Κρόνο», τον Πύραυλο-φορέα, μα ἡ ἐνδέκατη ἀπετέλεσε την κορύφωση τοῦ τριπτύχου «Ὀρόσημο Καινοτομία Ἐπίτευγμα», ὃταν ἡ διαστημική σεληνάκατος «Ἀετός» προσ και ἀπο-σεληνώθηκε με ἀσφάλεια στη «Θάλασσα τῆς Ἠρεμίας» μεταφέροντας στα πρόσωπα τοῦ πληρώματος τῶν Νηλ Ἂμστρονγκ, Κυβερνήτου τῆς Ἀποστολῆς, Μπαζ Ὢλντριν, Κυβερνήτου τοῦ «Ἀετοῦ» και τοῦ Μάικλ Κόλλινς, Κυβερνήτου τοῦ Διαστημοπλοίου Columbia το σύνολο τῆς Ἀνθρωπότητος. Αὐτή, μάλιστα, ἡ πρόθεση έπικυρώθηκε και ἀπό τα λόγια τοῦ πρώτου Άνθρώπου που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη, Νηλ Ἂμστρονγκ, καταθέτοντας ὃτι κατάφερε «ἓνα μικρό βῆμα για τον ἂνθρωπο, ἓνα τεράστιο ἃλμα για την Ἀνθρωπότητα«. 

Apollo_11_plaque_closeup_on_Moon.jpg

Ὑπῆρξε, ἀναμφίβολα, ἡ ἐπιτυχημένη συνέχεια ἑνός ἀντίστοιχου τριπτύχου τῆς NASA ὑπό την ἐπωνυμία «Ἑρμῆς, Δίδυμοι, Ἀπόλλων» και ἡ μετάβαση ἀπό τις ἀνεπάνδρωτες στις ἐπανδρωμένες διαστημικές ἀποστολές. Θα μείνει στην Ἱστορία ἡ αὐθόρμητη ἀπάντηση τοῦ Στηβ Μπέιλς «Go, Flight» ὣστε να όλοληρωθεῖ με ἐπιτυχία ἡ δοκιμασία τοῦ Προγράμματος.

Apollo11-White-team-from-The-First-Men-On-The-Moon

Στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντυ, ἡ Ὁμάδα του «Ἀπόλλωνος 11».

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Apollo 11 δεν συνίσταται μόνον στο ὃτι για πρώτη φορά προσπελάσαμε τα ὃρια τῆς Γῆς, μα ὃτι συνέτεινε στην ἐμπέδωση τῆς ἐπιστημονικῆς ἒρευνας, τοποθετώντας ἐπιστημονικά ὃργανα και λαμβάνοντας δείγματα, περί τα 382 Kg σεληνιακοῦ ἐδάφους, ὃσο και στην ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς και τῆς θυσίας τόσο τῶν Ἀμερικανῶν τοῦ πληρώματος του Apollo 1 [Βίρτζιλ Γκρίσομ, Έντουαρντ Γουάιτ και Ρότζερ Τσάφι] ὃσο και τῶν Ρώσσων κοσμοναυτῶν που ἒχασαν τη ζωή τους Βλαδίμηρου Κομάροφ με το Σογιούζ 1 και τοῦ Γιούρι Γκαγκάριν, ἀφιερώνοντας τα παράσημά των στον κοινό ἀγῶνα για την κατάκτηση τοῦ Διαστήματος. Μαζί θα άποθέσουν στο σεληνιακό ἒδαφος την ἀστερόεσσα καθώς και ἓναν ἀναθηματικό δίσκο μνημονεύοντας τα ὀνόματα τῶν ἀστροναυτῶν τῆς Ἀποστολῆς «Ἀπόλλων 11» μαζί με τα μηνύματα ἀρχηγῶν κρατῶν και τῶν τριῶν τελευταίων Προέδρων τῶν ΗΠΑ που προώθησαν την ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος για λογαριασμό τῶν ΗΠΑ.

instasave

Ἡ ἀποκόλληση τοῦ Ἀετοῦ ἀπό το Columbia και η πορεῖα του προς την προσελήνωση. Φωτογραφία του Κυβερνήτου Κόλλινς, με τους Ἂμστρονγκ και Ὢλντριν να διευθύνονται προς την ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης.

Opera Snapshot_2019-07-14_195557_www.hq.nasa.gov

«Ἡ Θάλασσα τῆς Ἡρεμίας», το σημεῖο τῆς προσεληνώσεως τοῦ «Ἀετοῦ», ἐλάχιστα πριν άπό την ἐπαφή του με τον Δορυφόρο μας.

IMG_20190714_204934

«Ἡ Θάλασσα τῆς Ἠρεμίας» ἢ λατινιστί «Tranquilitatis Mare» ὃπως ἀποτυπώνεται στην ἀπεικόνιση τοῦ Google Earth-Moon.

museumofflight___bzyon0pdakh___space_science_rocketry___bziv9msllwd___apolloprogram___bxjz-mcboh3___rocketlads___bxky_teaxmk___apolloprogram_1___bwv26cfhijg___rocketlads___bxh6ncngdhw___apolloprogram_2___bwv26cfhijg___apolloprogram___bzip_0qdr2b___

Το διάστημα μεταξύ τῆς 16ης και τῆς 24ης Ἰουλίου του 1969 ἀποτελεῖ ἡμερομηνία ὀρόσημο, με ἀποκορύφωμα, φυσικά, την 20η Ἰουλίου, ὃταν και ἒλαβε χώρα ἡ προσελήνωση τῶν ἀστροναυτῶν Ἂμστρονγκ και Ὢλντριν, ἐνῶ ὁ Κόλινς παρέμενε σε τροχιά με το Columbia. ‘Η παραμονή στην ἐπιφάνεια τοῦ δορυφόρου μας διήρκεσε λιγότερο ἀπό μία ἡμέρα [∼ 21 ὧρες] και ἡ ἐπιστροφή ἐνεῖχε την καινοτομία τῆς πρώτης ἐκτοξεύσεως τοῦ Ἀνθρώπου ἒξω ἀπό τη Γῆ. Ἡ προσθαλάσσωση στον Εἰρηνικό Ὠκεανό και ἡ καραντίνα τῶν ἀκόλουθων τριῶν ἑβδομάδων μέχρι την ἐξακρίβωση ὃτι δεν μεταφέρουν μαζί τους μικρόβια ἀπό τη Σελήνη ἦταν ἂλλη μία ἀπόδειξη τῆς ἒντασης, τῶν πειραμάτων, τῆς ἀκρίβειας, τοῦ ἐλέγχου και τῆς ἀσφάλειας που ἐνέχει ἡ Ἐπιστήμη και δή, τα Ἀεροδιαστημικά Προγράμματα μέχρι και τις μέρες μας.

600px-President_Nixon_welcomes_the_Apollo_11_astronauts_aboard_the_U.S.S._Hornet

Ὁ Πρόεδρος των ΗΠΑ, Νίξον, ὑποδεχόμενος το Πλήρωμα του Apollo 11, ἐπί τοῦ ἀεροπλανοφόρου Hornet, στον Εἰρηνικό Ὠκεανό.

Οἱ φωτογραφίες που ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπό το Ἐθνικό Μουσεῖο Ἀεροναυτικῆς και Διαστήματος Smithsonian στην Οὐάσινγκτον DC. Ἐκτίθενται, κατά σειρά, το διαστημόπλοιο Columbia [ὃπως και η Πολιτεία], οἱ στολές τῶν ἀστροναυτῶν, ἡ σεληνάκατος «Ἀετός» ὃπου άπεικονίζεται σε διόραμα ἡ κάθοδος τοῦ Νηλ Ἂμστρονγκ στην ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης, μαζί και δεῖγμα ἀπό το ἒδαφός της, ἐνῶ ἀκριβῶς ἀπό πάνω ὑπερίπταται τοῦ «Ἀετοῦ», το «Πνεῦμα τοῦ Σεντ Λιούις», το ἀεροπλάνο τοῦ θρύλου Τσαρλς Λίντμπεργκ με το ὁποῖο διέσχισε για πρώτη φορά τον Ἀτλαντικό Ὠκεανό, ἀπό τη Νέα Ὑόρκη στο Παρίσι, στο ἀεροδρόμιο του Le Bourget [ἐκεῖ ὃπου διεξάγεται ἀνά διετία ἡ ὁμώνυμη Ἀεροπορική Ἒκθεση] το διάστημα 20-21 Μαΐου 1927, σε 33,5 ὧρες πάνω ἀπό το νερό. Ὃ,τι χωρίζει τα δύο ἐκθέματα εἶναι μόλις 40 περίπου χρόνια, ἀπό τον διάπλου τοῦ Ἀτλαντικοῦ, τῶν ∼2500 Km, στο «ἀλέ-ρετούρ» τοῦ «Ἀετοῦ» τῶν 384,000 Km ἢ ἂλλως στην ἀπόσταση τού ἑνός δευτερολέπτου και εἰκοσιπέντε ἑκατοστῶν φωτός με ἀσφάλεια, πρόνοια και, κυρίως, Ἐπιτυχία.

Opera Snapshot_2019-07-04_181855_www.tripadvisor.com.gr.png - Apollo 11Opera Snapshot_2019-07-04_182013_www.tripadvisor.com.grOpera Snapshot_2019-07-04_182906_www.tripadvisor.com.grOpera Snapshot_2019-07-04_183039_www.tripadvisor.com.gr

Opera Snapshot_2019-07-04_182249_www.tripadvisor.com.gr

Δεῖγμα σεληνιακοῦ ἐδάφους

Opera Snapshot_2019-07-04_182348_www.tripadvisor.com.grOpera Snapshot_2019-07-04_183315_www.tripadvisor.com.gr

Opera Snapshot_2019-07-04_182611_www.tripadvisor.com.gr.png

 

Opera Snapshot_2019-07-14_124031_www.instagram.com

Στο Διαστημικό Κέντρο Ἐπιχειρήσεων τῆς NASA «Task Accomblished» με ἒκδηλους πανηγυρισμούς

Opera Snapshot_2019-07-14_124106_www.instagram.com

Ἡ μοναδική γυναῖκα ἀξιωματοῦχος Μηχανικός τοῦ Προγράμματος «Ἁπόλλων 11», στο Κέντρο Ἐπιχειρήσεων, η Jo Ann Morgan.

Opera Snapshot_2019-07-14_124151_www.instagram.com

Θριαμβευτική ὑποδοχή Ἡρώων για το πλήρωμα τοῦ «Ἁπόλλων 11» στη Νέα Ὑὀρκη.

Opera Snapshot_2019-07-14_124247_www.instagram.com

«Ὁ Ἁετός προσεδαφίστηκε» στη Σελήνη το μνημεῖο που κοσμεῖ το Διαστημικό Κέντρο Κένεντυ τῆς NASA, περιστοιχισμένο με 12 δένδρα ἀπὀ ἰσάριθμους καρπούς που εἶχαν ταξιδεύσει στο Διάστημα.

Opera Snapshot_2019-07-17_095402_www.instagram.com

Ἡ διαστημική στολή τοῦ Νηλ Ἂμστρονγκ ἒκθεμα για τα 50 χρὀνια τοῦ «Ἀπόλλωνος 11».

Opera Snapshot_2019-07-17_095516_www.instagram.com

Ὁ ἀστροναύτης Κώλινς μαζί με τον Διευθυντή τοῦ ΔΚ Κένεντυ Κομπάνα, σε μία ἀναμνηστικά ἐπετειακή φωτογραφία για τα 50 χρόνια τοῦ «Ἀπόλλωνος 11» μπροστά ἀπό την ἐξἐδρα 39Α

Opera Snapshot_2019-07-11_123336_www.eef.edu.gr.png

Opera Snapshot_2019-07-12_120109_airandspace.si.edu.png

Μάλιστα, ὁ μοναδικός Ἓλληνας που ἦταν παρών ζώντας ἱστορικές στιγμές εἶναι ὁ ἐπίτιμος Διευθυντής του Εὐγενιδείου Πλανητάριου, Φυσικός κι Ἀστρονόμος, Διονύσιος Σιμόπουλος, ὡς ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδος «Βραδυνῆς».

Opera Snapshot_2019-07-14_204024_www.kathimerini.gr

Ὁ Διονύσης Σιμόπουλος στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι με τον «Κρόνο» στο ὑπόβαθρο λίγο πριν άπό την ἱστορική του ἐκτόξευση.

Ἡ προσπάθειά μας να ξαναφτάσουμε και να ἀξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας γύρω ἀπό τη Σελήνη, εὐτυχῶς, δεν ἒχουν ἀκόμη οὒτε ἐξαντληθεῖ οὒτε και πόσω μᾶλλον ὁλοκληρωθεῖ. Ἡ φιλόδοξη στάση τῶν Κινέζων, που κατάφεραν και ἒφθασαν, πρῶτοι, στην ἀθέατη πλευρά της, με το διαστημικό τους Πρόγραμμα και ἀπό κοντά οἱ Ἰνδοί και οἱ Ἰσραηλινοί να ἐπιχειροῦν να φθάσουν με βολιστῆρες ἢ και δορυφόρους στην ἐπιφάνειά της συνηγοροῦν στη συλλογική δράση για την Ἒρευνα γύρω ἀπό τον φυσικό μας Δορυφόρο. Μα, ἐκεῖνο που ἀξίζει να γνωσθεῖ πριν το τέλος τοῦ μικροῦ ἀναθηματικοῦ ἀφιερώματος ἂλλο δεν εἶναι ἀπό την ἐπισημοποίηση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ΗΠΑ μέσω, φυσικά, τῆς NASA στη Σελήνη. Αύτή τη φορά δεν θα ὑπάρξει ἐπανάληψη τοῦ Προγράμματος Ἀπόλλων’ μα τῆς δίδυμης ἀδελφῆς του, τῆς Ἀρτέμιδος. «Artemis» με την ἑλληνική ὀνομασία για τη συνέχεια τῶν ἐπανδρωμένων ἀποστολῶν στο βᾶθος της δεκαετίας του 2020-2030.

img_20190709_151736

Ὑμνώντας τη Σελήνη στην πιο γλαφυρά ἀκριβῆ γλώσσα τοῦ Κόσμου’ την ἑλληνική.

Ὃσο για μας, τους Ἓλληνες, που ἒχουμε το προνόμιο να ἒχουμε ὀνοματίσει το Σύμπαν, ἡ μικρή άδελφή τοῦ φωτοφόρου Ἣλιου θα μάς δώσει με το σεληνιακό της ἡμερολόγιο τον Μῆνα, ἐνῶ κοσμώντας το ἀνατολικό ἀέτωμα τοῦ Παρθενῶνος τα δύο Δίδυμα ἀδέλφια θα καταυγάζουν ἀπό ἀέρος τον Ἂνθρωπο, ἀποδεικνύοντας την ἀξία τοῦ σεβασμοῦ στην προσπάθεια, το μεγαλεῖο τῆς κατανίκησης τῆς βαρύτητος και την ἀέναη ἒμφυτη ὑπέρβαση τάσης και προορισμοῦ, πραγματώνοντας το τρίτο τρίπτυχο, αὐτό τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, «Ταχύτερα, Ὑψηλότερα, Δυνατότερα» να κοιτᾶμε ὃπου μάς ἀνεβάζει μαζί με τ’ ὂνομά μας, το βλέμμα, ἡ προοπτική και το ὃραμά μας.

Στ’ ἂστρα.

Opera Snapshot_2019-07-09_141932_upload.wikimedia.org

Ὁ Ἀπόλλων στον περίβολο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ἒργο τοῦ γλύπτου Λεωνίδα Δρόση.

 

Χρονολόγιο τοῦ Προγράμματος «Ἀπόλλων»

Ἠχητικό άπόσπασμα τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ Ἀπόλλωνος 11 με το ΔΚ Κένεντυ

Apollo 11: The Complete Descent

Restored Apollo 11 Moonwalk – Original NASA EVA Mission Video – Walking on the Moon

The Journeys of Apollo 11, » The Conquest of the Moon «, NASA documentary (2009) HD

Apollo 11: What We Saw | Part 1 – We Choose to Go to the Moon

Ἡ ἀναμετάδοση τής διαστημικῆς ἀποστολῆς τού «Απόλλο 11» στη Σελήνη ἀπό την ἑλληνική τηλεόραση.

 

 

 

Ἀθῆνα, 16 07 2019.

This entry was posted in 1969, 2019, Ἀνθρωπότητα, Ἑλληνισμός, Ἣρωες, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Έρευνα, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Διάστημα, Διαστημική Υπηρεσία, Επιστήμες, Επιχειρήσεις, Επικοινωνία, Ειρηνικός, ΗΠΑ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ισραήλ, Ιστορία, Ινδία, Ιούλιος, Κίνα, Κοινωνία, Μεταφορές, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Παράδοση, Πληροφορική, Πολεμική Αεροπορία, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Σύμβολα, Σαν σήμερα, Σοβιετική Ένωση, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φωτογραφία, Φιλοσοφία, Ψυχρός Πόλεμος. Bookmark the permalink.