Ἀκριβᾶ… εὐτελής «Ἑλλάδα 2021»

 

ΕΛΛΑΣ

Συνιστᾶ ἀφ’ἑαυτῆς ἓναν διακριτό κλάδο στον τομέα τῆς Οἰκονομίας. Εἶναι σίγουρο, πάντως, ὃτι ὂσο κι ἂν δεν σχετίζεται με την παραγωγή, την παραγωγή ἀγαθῶν ἁπτῶν ἢ και ἂϋλων, ὑπηρεσιῶν ἢ άκόμη και προσώπων, συμμετέχει και τις περισσότερες φορές συνδιαμορφώνει τους λοιπούς  παραγωγικούς συντελεστές.

Τόση, ἂλλωστε, εἶναι ἡ δύναμή της. Στην πράξη πρόκειται για τέχνη και, μάλιστα, με κεφαλαῖο το ἀρχίγραμμα τοῦ λήμματος’ Τέχνη. Κι ὃπως κάθε ὃμοια δράση ἢ και δραστηριότητα που σέβεται τον ἑαυτό της, πρωτίστως, συνιστᾶ ἓνα δίδυμο, Τέχνης και τεχνικῆς. Κι ἂν Τέχνη ἀποτελεῖ την σπιρτάδα, την ἒμπνευση, την πρωτότυπη δημιουργία τότε ἡ τεχνική εἶναι ὁ μηχανισμός, σε μία πιο τυποποιημένη διαδικασία, παραγωγῆς τῶν ἒργων τῆς πρώτης. Το δε καταληκτικό προϊόν, το τέχνημα, εἶναι τόσο Τέχνη ὃσο και τεχνική.

Και ‘δῶ ἒγκειται και τις περισσότερες φορές και ἡ ἐπιτυχία της. Ἢ για να το θέσω καλύτερα, ἡ δύναμη τῆς ἐπιτυχίας της, γιατί ὑπάρχουν και σαβοῦρες, ἀποτυχίες, ἀστοχίες και ἓρματα. Τι, ἡ ἐπιτυχία ὃπως και ἡ ἀποτυχία μιας και κάθε δράσης δεν εἶναι ἁπλός παράγων’ μα πολυσύνθετος, πολυπαραγοντικός και πολυδιάστατος. Ἒτσι και ἡ ἀπόδοση τῆς δράσης δεν μπορεῖ να εἶναι γραμμική, ἀλλά στο διάγραμμα τοῦ γραφήματος με τις κινήσεις της, σίγουρα δείχνει ὃχι μόνον την κλίση ἀλλά και τη φορά, δηλαδή, τη δυναμική τῆς ἐπιτυχίας τἢς ἀποτυχίας ἢ τοῦ μεσοστάδιου δρόμου.

Ποιοι παίζουν ρόλο και συμμετέχουν στα δρώμενα; Μα φυσικά οἱ ἂνθρωποι και οἱ ἐπιλογές τους. Στην ἐποχή, μάλιστα, τῆς Διάδρασης τῶν Πραγμάτων και τῆς κοσμογονίας στο χῶρο και την ἐπιστήμη τῆς Πληροφορικῆς και τῶν Μαθηματικῶν ὁ χῶρος για λάθη, ἀστοχίες ἢ ἀδυναμίες ὃχι μόνον ἐλαχιστοποιεῖται, ἂν δεν ἐξαλείφεται κιόλας, ἀφίνοντας ἓνα μικρό δίπολο τοῦ αὐτοῦ ὃρου να ἐπικρεμᾶται, για να μάς θυμίζει ὃτι εἲμαστε ἀκόμη Ἂνθρωποι.

Ἡ Τύχη’ για τους ἀρχαίους Ἓλληνες σήμαινε ἐκεῖνον τον ἀπροσδιόριστο παράγοντα που ἀκόμα και οἱ ἲδιοι οἱ θεοί ὑποτάσσονταν στη δυναμική του’ ἂλλωστε, το περίφημο ρητό ἑνός ἐκ τῶν ἑπτά σοφῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τοῦ Πιττακοῦ τοῦ Μυτιληναίου  «ἀνάγκᾳ και οἱ θεοί πείθονται» μαρτυρεῖ τοῦ λόγου το ἀληθές.

Μα ἂν ἡ Τύχη εἶχε τόσο μεγάλη ἀξία και σημασία για τους ἀρχαίους Ἓλληνες και τον τότε κόσμο, τι να ποῦμε σήμερα, τον καιρό τῆς σχεδόν ἀπόλυτης αἰτιοκρατίας και λογοκρατίας, ὃπου κύριο μέλημά μας εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὡς ἂνω ἐλαχιστοποίηση ἢ και ἐξαφάνισή της. Κατά συνέπεια, ὃ,τι γίνεται κι ὃ,τι δεν γίνεται ὀφείλουμε να δεχθοῦμε ὃτι δεν γίνεται, πλέον, τυχαῖα. Στην τύχη’ οὒτε και εἲμαστε ἑρμαῖο της, δηλαδή χειραγωγίσιμοί της.

Opera Snapshot_2020-02-12_202707_www.greece2021.gr

Το τελευταῖο διάστημα ἐνεργοποιἠθηκε μία ὁμάδα «σοφῶν» τεχνοκρατῶν ὐπό τον τίτλο «Πρωτοβουλία 1821 – 2021» και μόλις τις προάλλες ἀνέδειξαν και το λογότυπο τῆς δράσης τους.

Πρόκειται για μία πολύ καλά ὀργανωτική και ὀργανωμένη ὁμάδα, ἀρκεῖ κανείς να κοιτάξει:

  • τους ὁμίλους και τα ἱδρύματα που ἀπαρτίζουν την ἐν λόγω «πρωτοβουλία». Μάλιστα, οὖσα καρπός ἡ δράση αὐτή, κυρίως, ἐπιχειρηματικῶν σχημάτων δεν της λείπει οὒτε και ἡ Δήλωση Ἀποστολῆς στην προμετωπίδα της, ἂλλως το Mission Statement της.

«Η Πρωτοβουλία 1821-2021 συγκροτήθηκε εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας κοινωφελών, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας».

Opera Snapshot_2020-02-12_124201_www.protovoulia21.gr

  • Την Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς.

Εἶναι ἡ Γυναίκα που ἒφερε, με την οἰκογένειά της, τους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες «Ἀθῆνα 2004» στη γενέτειρά τους, για τρίτη φορά. Της ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη για την ἐπιτυχία της αὐτή. Μα το κόστος τῶν Ἀγώνων αὐτῶν ἀκόμα το κουβαλᾶμε κι ἂς κλείνει κοντά μία εἰκοσαετία ἀπό τη διεξαγωγή τους. Το ἂγνωστο κόστος’ το άμύθητο κόστος, κρυμμένο κάτω ἀπό τις κόκκινες και κίτρινες κάρτες του ἀμύητου «‘αθἀνατου» Ζακ Ρογκ τῆς πράσινης κυβέρνησης τοῦ Κ. Σημίτη και τη γαλάζια δημαρχία της Ντ. Μπακογιάννη. Πανσπερμία χρωμάτων και πακτωλός χρημάτων που διοχετεύονταν Κύριος οἶδε ποῦ. Πάντως, ἀκόμη και ὁ ἱστότοπος ὃπως και ἡ μητρική ἐταιρεία «Ἀθῆνα 2004» , όφείλω να το ὁμολογήσω, ἦταν βραχύβιος. Ἒληξε [ἂδοξα] ἃμα τῇ λήξει τῶν Ὀλυμπιακῶν και ΠαραΟλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς «Ἀθήνας 2004», έκεῖ τον Ὀκτώβριο του 2004. Βίος βραχύς, μικρός, ἐπίκαιρος μα και ἰδίως ἐφήμερος. Και κυρίως γκρι. Γκρίζος. Ὂχι ἀνέφελος και γαλάζιος ὃπως ὁ οὐρανός και ἡ θάλασσά μας. Γκρι, ὂχι για τη δόξα και την ἐπιτυχία. Αὐτή, ἂλλωστε, ἒχει καταχωρισθεῖ και ἐπιτευχθεῖ. Γκρίζος για το κόστος που και η κυβέρνηση Κ. Σημίτη και η διάδοχη του Κ. Καραμανλῆ του νεώτερου, ἀπέτυχαν να ἀποκαλύψουν, ὂπως οὒτε και ἡ ὁργανωτική ἐπιτροπή τοῦ «Ἀθῆνα 2004» δεν ἒδωσε ποτέ, μα ποτέ στη δημοσιότητα, ἀκόμη κι ἂν ὠρύεται ἡ Πρόεδρός της ὃτι ἂφησε και κέρδη, στην ἐποχή τῆς Πληροφορίας, αὐτή ἡ συγκεκριμένη κάπου δεν μπορεῖ θα [μάς]κρύφθηκε.

Και ἐφαρμόζοντας την παραπάνω συλλογιστική στην πράξη, δεν μας κρύφθηκε τυχαῖα. Μα συνειδητά ἀποσιωπήθηκε το κόστος, ἲσως γιατί ἐπρόκειτο για μία συντεταγμένα συγκεκαλυμμένη λεηλασία πλούτου εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μην ξεχνᾶμε, ἐπιπλέον, ὃτι ἀκόμη δεν εἶχαν ἒρθει οἱ μέλισσες οὒτε και οἱ ἂγριες σε μία Διάφανη Ἑλλάδα.

Opera Snapshot_2020-02-12_202747_www.greece2021.gr

  • Το λογότυπο.

Μα το Θεό, δεν ὑπῆρχε περίπτωση, αὐτό το συγκεκριμένο λογότυπο να «περνοῦσε», ἒστω και σαν παρουσίασης της ἰδέας σε ἐξέταση τοῦ μαθήματος «Marketing» οἰουδήποτε ἑξαμήνου, δηλωτικοῦ μηνύματος και συμβόλου τῆς ἐπετηρίδος τῶν διακοσίων ἑτῶν ἀπό την κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Ἑθνεγερσίας και τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἒθνους τῶν Ἑλλήνων.

Opera Snapshot_2020-02-12_202631_www.greece2021.gr

Περνάει, ὡστόσο, και παίρνει θέση στα τηλεοπτικά μηνύματα, στα εἰσαγωγικά σημειώματα και λειτουργεῖ, πλέον, ὡς σύμβολο τοῦ συγκεκριμένου προβεβλημένου Ὀργανισμοῦ. Το μέγεθος τῆς ἰδιωτείας συναγωνίζεται αὐτό τῆς ἀλαζονείας σε μία ἀμφίδρομη και ἀναλογική σχέση. Προχειρότητα, ἒλλειμμα ὁράματος, ἀπουσία νοήματος, ἂγνοια ἱστορικοῦ βάθους και γίγνεσθαι ὠδήγησαν στη σχεδίαση ἑνός συμβόλου ἐκτρώματος’

ἀντιγραφή τοῦ Συμβόλου που κοσμεῖ, κιόλας, ἀπό τα πεδία τῶν μαχῶν στην Ἀνατολική Εὐρώπη τον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό, στη μορφή τῆς κορδέλας τοῦ Πολιούχου τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς τῆς πάλαι ποτέ, ΕΣΣΔ, και νῦν Ρωσσίας, τῆς κορδέλας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, με χρώματα το πορτοκαλί και το μαῦρο, στις ἲδιες γραμμές και ρίγες με το κυματῖζον κορδελάκι σε μπλέ και μαῦρο χρῶμα. Μάλιστα, κάθε 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεῖα τῆς ρωσσικῆς πρωτεύουσας, ὃλοι οἱ δημόσιοι χῶροι καθώς και οἱ πολῖτες που σέβονται και τιμοῦν την Ἱστορία τῆς χώρας τους πρωτοστατοῦν σε δημόσιες ἐκδηλώσεις παραστάσεις ἓως και παρελάσεις με την κορδέλα να κοσμεῖ το στῆθος τους σε ἒνδειξη σεβασμοῦ, τιμῆς και ὑπενθύμισης τῆς Νίκης ἀπέναντι σε κάθε εἰσβολέα.

Opera Snapshot_2020-02-13_130514_harzar.wordpress.com

Χρώματα, μαῦρο και μπλε’έξόχως ἐκτός ἑλληνικῆς πραγματικότητος, ἐκτός και ἂν μας ὀνειρεύονται για την Ἐσθονία. Και καθώς ὁ ὑπεύθυνος, πια, διαχειριστής τοῦ προγράμματος ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας [λέγε με κυβέρνηση, κρᾶτος] με τους πολίτες εἶναι Ἐσθονός δεν μπορεῖ να ἒχει ὑποστεῖ τέτοια συντριπτική μαλάκυνση νοῦς νοήμονος νεοέλληνος που να παρήγαγε αὐτό το αἰσθητικό ἀποτύπωμα-ἒκτρωμα. Στα χρώματα μιας ἂλλης χώρας!!! Σιγά σιγά, κλιμακούμενα και βαθμιαῖα, με μηχανισμούς κρατικούς στην περίμετρο, ὡστόσο, και την περιφέρεια τοῦ κράτους δοκιμάζεται στην πράξη ἡ ἀνοχή και ἡ άντοχή μαζί ἑνός λαοῦ στην μετά- και ἀπό- ἐποχή.

Opera Snapshot_2020-02-12_202818_www.greece2021.gr

Το ἑπόμενο, λοιπόν, ἓτος που θα συμπληρώνει ἡ Ἱστορία διακόσια χρόνια ἀπό την Παλιγγενεσία τοῦ Ἒθνους, ἐκεῖ στην Ι.Μ Μεγίστης Λαύρας στα Καλάβρυτα και λίγο πιο πρίν στην κυριολεκτική κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως στην Ἀρεόπολη τῆς Μάνης και ὂχι την συμβολική τῆς 25ης Μαρτίου, καθώς συνέχει και συνέχεται με τη Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, θα κυκλοφοροῦν στην ἀγορά κορδέλες, κονκάρδες, σημαιάκια και πάσης φύσεως μικροπραγματάκια με τα χρώματα τής ἐθνικῆς Ἐσθονίας και τῆς πορτοκαλί Ἐπανάστασης στην Οὐκρανία. Ἐφαρμόζοντας για ἂλλη μία φορά τα διδάγματα τῆς Πλατείας τῆς Ἀνεξαρτησίας στο Κίεβο, ὁ νῦν Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ, Τζ. Πάιατ μαζί με τη γιαγιά τῆς Εύρώπης μἀς εἰσαγάγει και την πορτοκαλί σημαῖα!!! Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ στην καταγωγή Τεῦτονες και Οὖννοι, μαζί, προς ἂρσιν οἱασδήποτε παρεξηγήσεως, κατοικοῦντες στη μικρή Βαλτική ζώνη, μέρος τοῦ παγγερμανικοῦ ἐμπορικοῦ μηχασνιμοῦ της «Ἐνώσεως» [Hansa] ἀπηνεῖς διῶκτες τῶν Ρώσσων και κάθε τι ρωσσικοῦ στην ἐπικράτειά τους. Ἀκόμη και σήμερα, προβάλλουν τη γερμανικῆς καταγωγῆς μεσαιωνική ταυτότητά τους ἀφ’οὗ ἂλλη ἀναφορᾶ μᾶλλον ἁμαυρὠνει παρά περιποιεῖ τιμή στα ἀνύπαρκτα ἲχνη τοῦ ἱστορικοῦ περάσματός τους.

Χωρίς γαλανόλευκα χρώματα, ἀποχρωματισμός. Χωρίς γαλανόλευκη, ἀφελληνισμός. Χωρίς πρόσωπα. Ἀλλοτρίωση.

Στο βαθμό και το μέτρο τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 συναιροῦνται στο ὑπέρτατο Σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας, τόσο ὁ Χριστιανισμός με τον Σταυρό, δηλωτικοῦ τῆς Ταυτότητος με την ὁποῖα και ὑπό τῆς ὁποίας πολεμήσαμε’ ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, δηλαδή, τῆς Ὀρθοδοξίας και ὡς Ἓλληνες πολῖτες ὑπήκοοι ἀπό τα χρόνια κιόλας τοῦ Αἰσχύλου, ἐκεῖ στην πεδιάδα τοῦ Μαραθῶνα το 490 π.Χ. μόνον τοῦ Ἑαυτοῦ μας και κανενός ἂλλου δυνάστη. Αὐτές εἶναι και οἱ ἐννέα ρῖγες, γραμμές δηλωτικές του ρητοῦ «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος» στην ἀκροστιχίδα του, με την ἐναλλαγή στα χρώματά μας, το Γαλανό και το Λευκό.

Ἡ ἀπομυθοποίηση, ἡ ἀποδόμηση και ἡ ἀποκαθήλωση πρέπει ἀπό κάπου να ξεκινήσουν. Και, δυστυχῶς, διαπιστώνω ὂτι οἱ ἐν λόγω συμμετέχοντες εἲτε ὡς φυσικά πρόσωπα εἲτε ὡς «εὐαγῆ» κοινωφελῆ ἱδρύματα δεν ἒχουν ὃσο κι ἂν την προβάλλουν οὒτε το μέγεθος, οὒτε το βᾶθος, οὒτε το ὓψος οὒτε και το μῆκος, τα τέσσερα δηλαδή προσδιοριστικά στοιχεῖα τῆς ἀναφορᾶς που στο σύνολό τους δίνουν σχῆμα, μορφή και ὂγκο σ’ἒνα πρόσωπο, ἓνα δημιούργημα, μία ἰδέα.

Ἀπό ἐδῶ ἀπουσιάζει το Ὃραμα. Το ἀφίσαμε πίσω μας με την ὁλοκλήρωση τῶν Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων «Άθῆνα 2004″. Ἦταν και το τελευταῖο που μας συνεῖχε και καθοδηγοῦσε ὡς χώρα, στη συντριπτική πλειονότητα τῶν πολιτῶν. Το προηγούμενο τῆς ἒνταξης στην Εύρωζώνη και ἀκόμη πιο πίσω στην ἒνταξή μας και εἲσοδό μας στην πάλαι ποτέ «Εὐρώπη τῶν λαῶν» και νυν Γερμανικἠ Εὑρώπη μάς πηγαίνει μακρυά τόσο στον προηγούμενο αἰῶνα ὃσο και χιλιετία μαζί.

Χωρίς ὃραμα, κάτι να σου δείξει ἐκεῖνος που κόπτεται και εὐαγγελίζεται για λογαριασμό σου πως ένδιαφέρεται κομματάκι για ‘σένα, κάτι να σου ὑποδείξει ὃτι κρύβεται κάτω ἀπό νοήματα που ἐσύ ὡς πτωχευμένα πτωχός κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας που ἡ πλειονότητα τῶν χορηγῶν ἀποτελοῦν μέρος τῶν μηχανισμῶν ληστρικῆς ἀφαίμαξης, ἀθέατα πάντα, τοῦ πλούτου σου, ὑλικοῦ τε και ἂϋλου, τοῦ Πολιτισμοῦ σου, δηλαδή, δεν μπορεῖς να αἰσθανθεῖς, να ἀφουγκραστεῖς, να συλλάβεις ἓως και να καταλάβεις.

Με ὂρους ἀγορᾶς, ἀγοραίους δηλαδή, τουτἐστιν αἰσχροκερδεῖς, καθώς το κέρδος συνιστᾶ το θεμιτά γόνιμο ἀποτέλεσμα μιας ὁλόκληρης διαδικασίας. Ἓρμαια, με ἂλλα λόγια, ἒτσι για να ὑπερασπισθοῦν τον προστάτη θεό τοῦ ἐμπορίου και ἃμα τῆς κλεψιᾶς, τοῦ Ἑρμοῦ. Πουλώντας τις Ἰδέες ἑνός ἂϋλου πνευματικοῦ Πολιτισμοῦ, με νέο περιτίλυγμα ὣστε να φαίνονται «ἐκεῖνοι» ἐνῶ ἐκεῖνοι που τίς ἐνεπνεύσθησαν τίς ἐφήρμοσαν ἢ ἀκόμα και θυσιάσθηκαν γι’αυτές τις Ἰδέες τοῦ Ὡραίου, τοῦ Ὑψηλοῦ, τοῦ Ἀληθινοῦ που ἂλλο δεν εἶναι πάρεξ Γλῶσσα και Ἐλευθερία [για να θυμηθοῦμε τον Δ. Σολωμό] θα ἀποτελοῦν ὂχι σημεῖο ἀναφορᾶς και στοχασμοῦ ἢ και ἀναστοχασμοῦ τῶν τότε δεδομένων στο σήμερα, [λέγε με μετά-]ἀλλά σημεῖο συναλλαγῆς τῶν χορηγῶν με το «κοινό»τους. Τέτοιο που ἐπέτυχαν να ἱδιοποιηθοῦν και να καρπωθοῦν ὑπό τη συλλογιστική ἰδέα τῆς «ὀμπρέλας» κάθε πράξη, δράση, ένέργεια ἀπό Δήμους μέχρι και Πανεπιστήμια ὢστε να ἐνταχθεῖ στο «Ἡμερολόγιο» ἀπό τώρα μέχρι και τη λήξη τοῦ ἒτους τῆς διακοσιοετηρίδος, την 31 12 2021!!!

Κι ἂν ἀλλάξω το φώνημα, συνιστοῦν ἓρματα, σαβοῦρα για το κῦτος τοῦ πλοίου. Στην ΙΤ ἐποχή, στην ἐποχή τῆς Πληροφορικῆς και τῆς Τέχνης τοῦ να συναλλάσσεσαι με τις Ἰδέες ἀνά την Οἰκουμένη σε κάνει να εἶσαι και να γίνεσαι Κοσμοπολίτης. Και οἱ πρῶτοι διδάξαντες εἲμαστε ἐμεῖς οἱ Ἒλληνες.

Ἒχουμε, ὃμως, και το θλιβερό προνόμιο να εἲμαστε και καρπαζοεισπράκτορες τῶν ἲδιων λαθῶν μας, χωρίς κατ’ ἀνάγκη να μας φταίνει ἢ να τα χρεώνονται και να ἐπιβαρύνονται οἱ ξένοι. Το να τους ἀντιγράφουμε δόλια και δουλικά συντιστᾶ πράξη ἐξίσου δόλια, άποκρουστική και δυσεβῆ ἀπέναντι ὂχι μόνον στο παρελθόν μας μα και στο μέλλον μας, τι εἶναι η συνέχεια και ἡ προβολή τῆς εἰκόνας και δή τῆς αὐτοεικόνας τῆς Ταυτότητός μας. Τότε, δεν ἒχουμε ἂλλοθι στην πορεῖα μας προς το μέλλον, ἂν δεν μελετήσουμε δεν σημάνουμε και δεν ἀξιολογήσουμε ὣστε να ἀξιοποιήσουμε τα ἱστορικά διδάγματα του χθες.

Μακρυά ἀπό ἀγοραῖες συμπεριφορές και τα ἓρμαια ἓρματα που ξεπουλοῦν ὃσο ὃσο στ’ὂνομα τῆς ἐφήμερα ὑστερόφημης ματαιοδοξίας τους.

Μακρυά ἀπό τους ἀποσυμβολισμούς της νέας μετά-έποχῆς. Ἂλλωστε, κάθε νέο λογίζεται και ὡς μετά. Ἀντιθέτως, κάθε μετά δεν συνιστᾶ ἀπαραιτήτως και κάτι νέο. Δεν ὑπάρχει ἂλλο μάτι ἢ στόμα να ὁρίσει διαφορετικά το περιεχόμενο και την οὐσία της Ἐπαναστάσεως, ἂν δεν εἶναι ἡ Ἐλευθερία. Ὃ,τι ἒχει ἀξία και σημασία ἐδῶ εἶναι ὃτι ἡ  Ἐπανάσταση ἀποτελεῖ την καρδιά την πεμπτουσία και το περιεχόμενο ὂχι το περιέχον, μα το περιεχόμενο τοῦ κουτιοῦ τῆς συσκευασίας, οὒτε το κουτί οὒτε το περιτύλιγμα οὒτε τη συσκευασία. Ξέρουμε να «πουλᾶμε» καλά το δεύτερο ὃσο γνωρίζουμε και πώς να ὑπονομεύουμε το πρῶτον.

Opera Snapshot_2020-02-13_123327_www.greece2021.gr

Στον ἀντίλογο ξέρουμε ὃτι κάθε τι κρίνεται έκ του άποτελέσματος. Το τέχνασμα τῆς μετα-ανάγνωσης του παρελθόντος ξεκίνησε σκοπίμως και σκαιᾶ ἀνορθόδοξα, πολύχρωμα συμπλεγματικά. Κρατῶ, ὡστόσο, ὡς θετικό στοιχεῖο τη συρραφή τοῦ ἐνδεικτικοῦ «Χρονολογίου» που δείχνει και εἶναι [προς ὣρας] λειψό, τη συμπλήρωση «Τῶν Ἑλλήνων που ἂφησαν το ἀποτύπωμά τους στον κόσμο», ἀφοῦ ἐδῶ τους τρώει ἡ μαρμάγκα τοῦ συστήματος και τέλος,  τον τέταρτο και τελευταῖο ἂξονα τῶν δράσεων  «Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος», με τρεις ἀπό τις τέσσερεις να ἀφοροῦν ἐπιχειρηματικές δράσεις πολλά ὑποσχόμενης κερδοφορίας «Κλιματική Ἀλλαγή», «Βιώσιμη Ἀνάπτυξη», «4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση» και την τέταρτη την «Είρήνη» να ἀποτελεῖ πρότυπο κιόλας ἀπό την ἐποχή τοῦ παπποῦ Ἀριστοφάνη, με το ὁμώνυμο θεατρικό ἒργο να διδάσκει νοήματα και μηνύματα διαχρονικά με τον Τρυγαῖο την Ὀπώρα και τη Θεωρία να συνιστοῦν το ἀντίβαρο του Πολέμου και τοῦ διαμεσολαβητοῦ Ἑρμοῦ στην παράσταση, στην ἲδια γλώσσα, στην ἲδια γειτονιά, στον ἲδιο λαό, με τις αὐτές συνήθειές του, ἐδῶ και 2.500 χρόνια!!!

Ἒχουν το «προϊόν», την «προβολή», το «χῶρο», τη «διανομή», την «προώθηση», τα «πρόσωπα», τη «φυσική παρουσία», τις «συνέργειες», την «τιμή» για το ἒργο τους. Στο μάθημα της Ἀγοραλογίας ἢ ἂλλως ἑλληνιστί Marketing ἒχουν και το μεῖγμα και το ἐνισχυμένο πακέτο τῆς Ἐπιχειρηματικότητος. Στην Ἀξία, ὡστόσο, δείχνει και φαίνεται να εἶναι ἀκριβᾶ … εὐτελής » Ἑλλάδα 2021« .

 

Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση της επιτροπής Ελλάδα 2021

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρωτοβουλία 1821-2021

 

Ἀθῆνα, 13 02 2020

 

 

This entry was posted in 1821, 2020, 2021, Βαλκάνια, Βαλκανική Χερσόνησος, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επικαιροποίηση, Εθνική Παλιγγενεσία 1821, Εκπαίδευση, Θρησκεία, Θέατρο, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Μάρτιος, Οικονομία, Προστασία Περιβάλλοντος, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Σύμβολα, Σήμερα, Σοβιετική Ένωση, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φεβρουάριος, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός, Marketing and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.