Κ. Π. Καβάφης

 

Για ἐκεῖνον που στο πρόσωπό του συναιρεῖται ὁ πλοῦτος τῆς σοφίας ἑνός κοσμοπολίτη.    Για ἐκεῖνον που με το ἒργο του ἀποθησαύρισε το μεγαλεῖο τῶν ἰδεῶν.                                    Για ἐκεῖνον που μάς ἒδειξε πως ὁ λιτός λόγος λειτουργεῖ λυτρωτικά και ἀπελευθερωτικά. Για ἐκεῖνον που κατέδειξε ὃτι ἡ σημασία και το εἶναι τοῦ γίγνεσθαι και τῆς πράξεως εὑρίσκεται στο μέρος τοῦ λόγου που ἀποκαλύπτοντας και δηλώνοντας την οὐσία ὀνομάζεται οὐσιαστικό και ὃ,τι χρωματίζει και συνθέτει τις ζωές μας λέγεται ἐπίθετο.    Για ἐκεῖνον που μάς ἒκανε κοινωνούς μιᾶς ἀκέραιας στάσης ζωῆς. Για ἐκεῖνον που με την πένα του ἒγινε πρεσβευτής τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀναγνωρισμένος στα μήκη και τα πλάτη τοῦ κόσμου.

Για τον Ἓλληνα, με καταγωγή ἀπό τον Πόντο που οἱ ρίζες του ἀπλώνονται ἀπό την Αὐτοκρατορία τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους και φθάνουν βαθύτερα μέχρι και τον ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο ἐνῶ τα κλαδιά του θα συνεχίσουν να ἀκτινοβολοῦν το ἒργο του και να καρποφοροῦν ἀπό το λόγο του.

Για ἐκεῖνον που εἶχε την σπάνια ἐκείνη χάριν ἡ εἲσοδος και ἡ ἒξοδος στο χρόνο να συμπέσουν στην ἲδια, σημερινή, ἡμερομηνία, 1863  29 04 1933.

Για τον Ἀλεξανδρινό, που τίμησε με το ἒργο του και τις ἐννέα Μοῦσες τοῦ Μουσηγέτου Ἀπόλλωνος, ἰδία δε την Κλειῶ και την Ἐρατῶ. Κατ΄ὂνομα Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης.

Θερμοπύλαι

 

C-p-cavafy-signature.svg

Ἠ σελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Βιβλίου για τον Κ.Π. Καβάφη

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ἀπό το Ἲδυμα Ὠνάση

Το Ἒργο τοῦ Κ. Π. Καβάφη

Ἀθῆνα, 29 04 2020

This entry was posted in 2020, Κατηγοριοποίηση and tagged . Bookmark the permalink.