Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης, 09 05 2020

Ἡ Εὐρώπη ὡς ὂνομα, πρόσωπο και ταυτότητα ὑπῆρχε με ἱστορική καταγωγή στην ἀρχαῖα Ἑλλάδα, με τον γνωστό μῦθο τοῦ Διός. Ὑπῆρχε ὑπάρχει και θα ὑπάρχει και χωρίς τη σημερινή ἡμερομηνία [09 05]. Ἁπλῶς, θα θυμίζουμε, πάντοτε, στους ἑταίρους μας σε ὃλη την Εὐρώπη ὃτι οἱ ρίζες τοῦ ἱστορικού μορφώματος τής Ἠπείρου θεμελιώνονται στον Ἑλληνικό Πολιτισμό τοῦ φωτός, το διάδοχο σχῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς διοικήσεως και στην ἓλευση τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, με την υἱοθέτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτό το τρίπτυχο που συνιστᾶ ἓναν Ἀξιακό Πολιτισμό, με κέντρο του τον Ἂνθρωπο, οἱ προκάτοχοι «ἡγέτες» τῆς Κεντρικῆς και Δυτικῆς Εὐρώπης τον ποδοπάτησαν εὐτελίζοντας μαζί με την Αὐταξία τοῦ Ἀνθρώπου και τον ἲδιο τον Πολιτισμό, ἲδιον μόνον τοῦ Ἀνθρώπου, ἐξισώνοντάς τον, δυστυχῶς, με ζωώδη ἒνστικτα κίνητρα και συμπεριφορές που σκορπώντας, παγκοσμίως, με ἀφετηρία την Εὐρώπη αἱματηρές κατακτήσεις θα καταλήξει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις ἑκατόμβες στα χαρακώματα τον εὐτελισμό τῆς ζωῆς και την ἀπουσία νοήματος στην Πολιτική, εἰ μη την ἐξόντωση τού ἀντιπάλου. Τα ἀνεξόφλητα, ὡστόσο, γραμμάτια ὡδήγησαν, με μαθηματική ἀκρίβεια και μαζί γεωμετρική πρόοδο, στον ζοφώδη Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ἀπό κοινοῦ με την «Ἡμέρα τῆς Νίκης», στις 09 Μαΐου 1945, ὁ Σουμάν θα διακηρύξει πέντε χρόνια ἀργότερα, ἀνήμερα, τῆς αὐτῆς ἡμερομηνίας, την «Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης» ὡς ἓνα ὀρόσημο τελείωσης τῶν διενέξεων τῶν δύο κυρίαρχων γερμανικών φύλων, ἢδη, ἀπό την ἐποχή τοῦ μεγαλοσφαγέα Καρλομάγνου, με τη διαδοχή τῶν υἱῶν του, με τη Συνθήκη τοῦ Βερντέν, ἐκεί πίσω στον 9ο αιώνα μ.Χ..

Ἡ Εὐρώπη ἒχει ἀνάγκη ἀπό Ταυτότητα, Ἀξίες κι ἓνα Κοινό Ὃραμα τῶν λαῶν της. Ὃσο θα ὑπαγορεύει ἡ Οἰκονομία και οἱ Βόρειες χῶρες-μέλη τής Ε.Ε. πώς θα διαχειρίζονται τη ζωή τους οἱ Εὐρωπαῖοι Πολίτες, το ὂνειρο μιας ἐνωμένης Εὐρώπης θα ξεμακραίνει περισσότερο, ἀκόμη κι ἂν μειώνονται οἱ ἀποστάσεις μεταξύ μας. Ἡ πραγματική «Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης» δεν περιμένει προστάτες, προκηρύξεις και πραίτορες για την ὑπόμνησή της οὒτε και ὁρδές νεοεποίκων ἓωλο στα χέρια μιας μη αἱρετῆς ἀστικῆς νομενκλατούρας, με μαριονέτες πολιτικούς και ποδηγετούμενες κοινωνίες, που ἀδυνατοῦν να συνεργαστούν ἰσότιμα για το παρών τῶν λαῶν τους, ἀκόμη κι ὃταν ἐνέσκηψε ὁ κορωναϊός Covid-19.

Εἶναι προφανές ὃτι ὑπάρχει ἒλλειμμα Δημοκρατίας, Συνέργειας και Ἀποφασιστικότητας, ἰδία, στις ἡγεσίες και μετέπειτα στις ἐθνικές κοινωνίες. Ἡ Εὐρώπη που πρωταγωνίστησε στην Ἱστορία, μέχρι και τον 20ο αἰῶνα, δείχνει να μην μπορεῖ να παρακολουθήσει τις ἐξελίξεις που τρέχουν στον 21ο αἰῶνα. Το δίπολο, πάντως, «θέλει»-«μπορεῖ» μού ὑπαγορεύει πως οὒτε θέλει οὒτε και μπορεῖ να πρωταγωνιστήσει, πλέον, στις τρέχουσες ἐξελίξεις. Ἀναζητώντας την ἀπολεσθεῖσα Ἀξιακή τῆς Ταυτότητα, θα ἀναμοχλεύει το παρελθόν για να σχεδιάζει, ἀποσπασματικά, το παρών και να ψηλαφεῖ, με τυχαιότητα χυδαιότητα και ὑψηλόφρονη χαμέρπεια, το ἂδηλο μέλλον της. Τής αξίζει;

Ἡ συμμετοχή μου στο δημόσιο βῆμα τού Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, για την ἐπέτειο τῶν 70 ἑτῶν ἀπό τη Διακήρυξη τοῦ Σουμάν, για την Εὐρώπη στις 09 05 1950.

 

Ἀθῆνα, 09 05 2020.

This entry was posted in 2020, Κατηγοριοποίηση and tagged , . Bookmark the permalink.