15΄Μαγείας

Opera Snapshot_2020-05-16_103820_www.instagram.com

15′ Μαγείας.
Ὃταν σε ἐπισκέπτεται το μεγαλύτερο ἀεροσκάφος στρατηγικῶν μεταφορῶν τοῦ κόσμου, το Antonov-225, ἀπολαμβάνοντας την προσέγγιση, την προσγείωση και τη στάθμευση στο tarmac του ΔΑΑ, ἀπέναντι ἀπό το κλασσικό Il-76. Ἂλλωστε, ὃπως λέει και το ἀεροπορικό κλασσικό ρητό «Ἓνα μίλι στον αὐτοκινητόδρομο θα σε πάει ἓνα μίλι πιο πέρα. Ἓνα μίλι στον ἀεροδιάδρομο θα σε πάει παντοῦ, στον κόσμο».

Ὃταν ο 03R τῶν Ἀθηνῶν καλῶς ὣρισε το Antonov-225, MRIYA, στην Ἱστορία του.

#An225 Athens, GRC

Ἀθῆνα, 15 05 2020

 

This entry was posted in 2020, Κατηγοριοποίηση and tagged , , . Bookmark the permalink.