Category Archives: 2020

1789 [14 07] 2020

Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη Χρέος Ὀφειλή Ἀξία Ἐλεύθερον το Εὒδαιμον το Εὒψυχον Στη σφαῖρα τῶν Μαθηματικῶν ὁ ἀριθμός ἐννέα (9) και ἡ προσέγγισή του, μέσα ἀπό ἓνα τριπλό τρίπτυχο, συνιστᾶ την ἑπιβεβαίωση σε μία ὑψηλή κλίμακα ἀξιῶν που ἐπιβεβαιώνουν την ἲδια … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Σχολιάστε

Ὃταν το μέσο εἶναι το Μήνυμα

Στο ὑπό ψήφισιν Σχέδιο Νόμου, με ἡμερομηνία 29 06 2020, ὃπως παρατίθεται αὐτούσιο στο τέλος τοῦ κειμένου, και ὑπογράφεται ἀπό ἐννέα ὑπουργούς τής παρούσης κυβερνήσεως γράφεται «Ἱστορία». Μαζί και «Ἒκθεση». Ἲσως γι’αὐτό το λόγο, ὑπογράφεται και ἀπό την ὑπουργό Παιδείας… … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Σχολιάστε

Ἀντέχεις;

«In vino veritas» ἢ ἐπί το ἑλληνικώτερον «Στο κρασί ἡ ἀλήθεια». Τι, σ’ἓνα δεῖπνο, σ’ἓνα τραπέζι, σ’ἓνα τσιμποῦσι και σε μία συνεστίαση ἡ ποιότητα και ἡ ποσότητα τοῦ προσφερόμενου κεκαρμένου οἲνου, τοῦ κρασιοῦ δηλαδή, δήλωνε και τη διάρκεια ἃμα και … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged

8:46

«Κοίτα το μηδέν και δεν θα δεις τίποτα. Κοίτα μέσα ἀπό το μηδέν και θα δεις το ἂπειρο«. Robert Kaplan Πρίσμα’ πρόκειται για ἐκεῖνο το ὂργανο που μας ἐπιτρέπει να ἀναλύουμε το φως τοῦ ἡλίου, ἀναδεικνύοντας τις ἐπί μέρους ἐκεῖνες … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged , ,

Launch America

Ἂν ἒχουμε φτιαχτεῖ για να φτάσουμε κάπου, αὐτό το σημεῖο εἶναι πιο ψηλά. Με την ἀντίστροφη μέτρηση να τρέχει, ἡ Σύμπραξη Ἰδιωτικοῦ και Δημόσιου Φορέα στη Μητρόπολη τής Οἰκονομίας τής Τεχνολογίας τής Καινοτομίας τής Ἒρευνας, ἒπειτα ἀπό ἐννέα χρόνια, στη … Συνέχεια

Posted in 2020, Ἀνθρωπότητα, Κατηγοριοποίηση | Tagged , , , , , ,

15΄Μαγείας

15′ Μαγείας. Ὃταν σε ἐπισκέπτεται το μεγαλύτερο ἀεροσκάφος στρατηγικῶν μεταφορῶν τοῦ κόσμου, το Antonov-225, ἀπολαμβάνοντας την προσέγγιση, την προσγείωση και τη στάθμευση στο tarmac του ΔΑΑ, ἀπέναντι ἀπό το κλασσικό Il-76. Ἂλλωστε, ὃπως λέει και το ἀεροπορικό κλασσικό ρητό «Ἓνα … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged , ,

Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης, 09 05 2020

Ἡ Εὐρώπη ὡς ὂνομα, πρόσωπο και ταυτότητα ὑπῆρχε με ἱστορική καταγωγή στην ἀρχαῖα Ἑλλάδα, με τον γνωστό μῦθο τοῦ Διός. Ὑπῆρχε ὑπάρχει και θα ὑπάρχει και χωρίς τη σημερινή ἡμερομηνία [09 05]. Ἁπλῶς, θα θυμίζουμε, πάντοτε, στους ἑταίρους μας σε … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged ,

Ayrton Senna

  Βαθύτατη Ὑπόκλιση στον Ἂνθρωπο τον Ἀθλητή, Παγκόσμιος Πρωταθλητής στον Άιρτον, με το χαμόγελο, Σένα. Στην Ίμολα σαν σήμερα [01 05 1994] ὑποκλινόμενος στην πιο σπουδαῖα ἐκ Βραζιλίας προσωπικότητα…   Ἀθῆνα, 01 05 2017

Posted in 1994, 2017, 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged ,

Κ. Π. Καβάφης

  Για ἐκεῖνον που στο πρόσωπό του συναιρεῖται ὁ πλοῦτος τῆς σοφίας ἑνός κοσμοπολίτη.    Για ἐκεῖνον που με το ἒργο του ἀποθησαύρισε το μεγαλεῖο τῶν ἰδεῶν.                            … Συνέχεια

Posted in 2020, Κατηγοριοποίηση | Tagged

ETOPS

Στην Ἱστορία τῆς Ἀεροπλοΐας που ἀνέτειλε, πέρα ἀπό τον μῦθο τοῦ Δαίδαλου και τοῦ Ἲκαρου και πέρα ἀπό τις ὑψηλές δημιουργίες τοῦ Ἀρχύτα τοῦ Ταραντινοῦ ἀπό την ἀποικία μας στη Σικελία τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, με την πρώτη πτήση τῶν ἀδελφῶν … Συνέχεια

Posted in 1903, 2020, Airbus, Ἀεροπορία, Ἀνθρωπότητα, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Infographics, Έρευνα, Απρίλιος, Ασφάλεια, Ατλαντικός, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αθλητισμός, Αθλητικές Διοργανώσεις, Διάστημα, Διαδίκτυο, Διεθνής, Επιστήμες, Επιστήμη, Επιχειρήσεις, Επικοινωνία, Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιστορία, Κοινωνία, Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Ποδόσφαιρο, Πολιτισμός, Πολιτική Αεροπορία, Σύμβολα, Σήμερα, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φιλοσοφία | Tagged , , ,