Ὃταν γυρίζεις στη Φύση

Γιατί, ὃταν γυρίζεις στη Φύση, ἐκείνη ξέρει πώς να στο ἀνταποδώσει..

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 11 02 2015.

 

Posted in 2015, Facebook, Έρευνα, ΑναΔημοσίευση, Ζώα, Προστασία Περιβάλλοντος, Παιδεία, Πολιτισμός, Σαν σήμερα, Φύση, Φεβρουάριος, Φιλοσοφία | Tagged | Σχολιάστε

Ἀστηράναξ Bruce

 

09-02

Στον πρῶτο Ἂνθρωπο στην Ἱστορία του τελευταίου που κατόρθωσε το ἀδιανόητο’ να πετάξει αὐτόνομα ἐλεύθερα μοναχικά, γενόμενος Δίδυμος, Ἂνθρωπος και Ἀστήρ, μαζί.

Και μάς πῆρε μαζί του σαν να εἲμαστε ἐμεῖς το εἲδωλό του σ’ αὐτό το ἐξίσου μοναχικό ἐλεύθερο κι αὐτόνομο κοσμικό ταξίδι μας.

  1. Στο λεωφορεῖο για τη Γαλλική Ἀκαδημία, ἡ «γλῶσσα», τότε, ἦταν λίγη για να περιγράψει το μεγαλεῖο τη μαγεῖα και το μέγεθος τοῦ Ἒργου, ξεφυλλίζοντας την «Πτήση και Διάστημα»…

 

09-02-ii

Τεχνολογία αἰχμῆς, state of the art, ἑλληνιστί, με ἀρκτικόλεξα να κρύβουν την ὑπέροχη πρόοδο του Ἀνθρώπου  EVA, MMU, MFR, RMS, OMS.

Ἁπό το «Ἓνα μικρό βῆμα για ἓναν Ἂνθρωπο, ἓνα τεράστιο βῆμα για την Ἀνθρωπότητα» του κυβερνήτη Νηλ Ἂμστρονγκ στις 21 Ἰουλίου 1969, πατώντας στην ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης, στην αὐτόνομη πτήση, 100 μέτρα ἀπό το Διαστημικό Λεωφορεῖο «Challenger» στις 09 Φεβρουαρίου 1984, στην Αποστολή STS-41B, τότε που ὁ Ἀεροπόρος κι Ἀστροναύτης Bruce McCandless II, ὁλοκληρώνοντας το σχῆμα τῶν τριῶν, γενόμενος Δίδυμος, Ἂνθρωπος και Ἀστήρ μαζί, ἒστω και για λίγο, γίνεται και Ἀνήρ κι Ἀστήρ κι ἀπό ἐκεῖ ψηλά, ἂναξ,

ἒ, τότε, ὁ Ἀστηράναξ Bruce

09 02 III.jpg


Και ἡ ἀεροπορική τεχνολογία…

Extra-vehicular activity (EVA)

Manned Maneuvering Unit (MMU).

Mobile Foot Restraint (MFR)

Remote Manipulator System (RMS)

Orbital Maneuvering System (OMS),

Σαν σήμερα, στις 09 Φεβρουαρίου, στις 33 στροφές του χρόνου ἒκτοτε…Ἀψηφώντας τη Βαρύτητα

Manned Maneuvering Unit (MMU) First Flight: Space Shuttle STS-41-B (STS-10) Highlights 1984 NASA

 

Posted in 1984, Έρευνα, Ασφάλεια, Αεροδρόμια, Διάστημα, Διαστημική Υπηρεσία, Επιστήμες, Επικοινωνία, ΗΠΑ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιστορία, Κοινωνία, ΜΜΕ, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Περιοδικός, Πληροφορική, Πολιτισμός, Σαν σήμερα, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φιλοσοφία, Youtube | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

«Συνθήκη του Μάαστριχτ»

maastricht_at_night

Για το «πλέγμα» που δεν ἒγινε «δίχτυ»…

στο τέταρτο τοῦ αἰῶνα.

Ἐκεῖ, στην ὁμώνυμη παλαιά Μεσαιωνική πόλη του Μάαστριχτ, στην προτεσταντική Ὀλλανδία ὑπεγράφη πριν ἀπό 25 χρόνια ἡ περίφημη «Συνθήκη του Μάαστριχτ», με κύριο γνώμονα την Εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση.

Αὐτοί οἰ αὐτάρεσκα περισπούδαστοι πολιτικοί τίτλοι που ἀπηχοῦν οἰκεῖες «φωνές» στους Κεντροευρωπαίους ἀπὀ την ἱστορική σπουδή τους στην προσπάθειά τους να συστήσουν ἢ, ἀκόμη καλύτερα, να ἐπανασυστήσουν ἐδαφικές περιμέτρους, ὃπως ἐκείνη τῆς «Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας», κατά το παρελθόν, που, φεῦ, οὒτε «Ἁγία» ὑπῆρξε οὒτε «Ρωμαϊκή» πόσω μᾶλλον και «Αὐτοκρατορία».

Οἱ τίτλοι, ὡστόσο, ὡς ὀνοματοθεσία, με ὃρους διαφήμισης, ὑποστήριξης και προβολῆς τοῦ ἑκάστοτε προϊόντος ὀφείλουν να λειτουργούν «πιασάρικα», ἒτσι, ἐπιφανοεπιδερμικά, ὣστε να μην ἐνσκήπτει κάποιος στην οὐσία τοῦ θέματος. Γιατί στην καρδιά του ζητήματος, ἐδῶ, στο τέταρτο τοῦ αἰῶνα ἡ ἐπεξεργασία του νοήματος τῶν δύο σημειακῶν λέξεων ὁδηγεῖ σε πασιδηλοπροφανές ἀδιέξοδο και τον πλέον πολιτικά ἀμύητο, ἂρα, ἂχρηστο πολίτη, με ὃρους τῆς Θουκυδίδειας πολιτικῆς σκέψης…

Εὐρώπη και ἑνοποίηση.

Ἂς δοῦμε τις δυνατές «συσχετίσεις» των στον συνταγματικό ἂξονα:

  1. Εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση. Λειτουργεῖ ὡς ἐπιθετικός προσδιορισμός στο κέντρο βάρους που δηλοῖ το λῆμμα “ἑνοποίηση”, χρωματίζοντάς το.
  2. Ἑνοποίηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης. Λειτουργεῖ ὡς γενική… ἀπροσδιορίστου πια περιεχομένου και φοβοῦμαι και βάρους του τι σημαίνει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἓνωση ἐν ἒτει 2017.
  3. Ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης. Λειτουργεῖ γενικά ὡς ἀφαιρετική ἓννοια ἢδη ἀπό τον 5ο μ.Χ. αἰῶνα και κορυφώνεται τον 9ο μ.Χ. αἰῶνα, ἐνῶ με ἱστορική ἀφετηρία το 1453 μ.Χ. ὁμοῦ με την ἀποφράδα του Μαΐου για μας και του Ἰουλίου για τους ἈγγλοΓάλλους ἡ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης ἀποτελεῖ «Ὂνειρο θερινῆς νυκτός» ὡσάν τοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ.

 

Κατ’οὐσίαν ὃ,τι ἒχει οἰκοδομηθεῖ ἐρήμην τῶν λαῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης εἶναι ἓνας διοικητικός μηχανισμός «εἰκονικῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως» που λειτουργεῖ μυστικά, χωρίς δημόσιες διαβουλεύσεις, με μία τεχνοκρατικά δομημένη ἱεραρχική νομενκλατούρα στελεχῶν τῆς Ἀγορᾶς με «νομιμοποιημένη» πολιτική φωνή ἀπό μη δημοκρατικά ἐκλεγμένα ὂργανα, Ὀργανισμούς και πρόσωπα μαζί που λογοδοτοῦν μόνον στον ὑπό τη μισθοδοσία τοῦ ἑκάστοτε φορέα ἐργοδότη των και ὂχι στους λαούς ὡς ὢφειλαν…

Με ἓνα Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωθρό, οὐσιαστικά ἀνίκανο, συμβολικά και πρακτικά ἐρείπιο τῶν ὁραμάτων τῶν πολιτῶν τῆς Ἠπείρου…

Με ἐλεγχόμενες πολιτικές ντιρεκτίβες, ὁδηγίες και πρωτόκολλα που στοιχειώνουν κάθε ἐλεύθερη σκέψη, ἒκφραση και λόγο…

Με ἐλλειμματικές πολιτικές παρέες που τις βαπτίζουν «Ἡγεσίες» για να μεθοδεύσουν ἒτι περαιτέρω τη μακάρια ὓπνωση τῶν Εὐρωπαίων και μαζί την ποδηγέτησή των…

Με την ἀναρρίχηση στο προσκήνιο φαντασμάτων καθ’ὃλον τον κεντρικό κι ἐγκάρσιο ἂξονα τῆς Ἠπείρου ἀπό την «Πλατεῖα Μεϊντάν» στο Κίεβο με την «πορτοκαλί» δῆθεν «Ἐπανάσταση», «στοῦ Ἁγίου Στεφάνου» στη Βιέννη και σε λίγο, ἀκόμη, και στην «Πλατεῖα τῆς Δημοκρατίας» στο Παρίσι, νεομελανοχίτωνα ὑποκείμενα ὑψώνουν ὁδοφράγματα, τείχη και ἀποκρουστικά σύμβολα, κατησχυμένα ὑποχθόνια και δόλια ἀλλά και ὑποκινούμενα ἀπό την ἲδια την Εὐρωπαϊκή Ἒνωση…

Με τη Δυτική Ρωσσία να ὑφίσταται το βάσανο τῶν καταπιεστικῶν ὂχι οἰκονομικῶν μέτρων ἀλλά ἑνός πολέμου «νεοχαρακωμάτων» στο ἐπαπειλούμενο ἀνατολικό μέτωπο στο Ντονμπάς και το Ντόνετσκ, με τη σφραγῖδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἒνωσης…

Με την Ἑλλάδα να αἱμορραγεῖ ὑπό τις εὐλογίες τῆς Εύρωπαϊκῆς Ἒνωσης… με ΝεοΚουίσλιγνκ σε ὃλο το εὗρος τοῦ πολιτικοῦ φάσματος…

Με μία Εύρώπη διηρεμένη κουρασμένη και ἀδύναμη, ἰκανή να παρακολουθεῖ ἐν εἲδει τροχονόμου τις νέες ροές «προσφύγων»…

Με την Εὐρώπη οὐσιαστικά ἀνίσχυρη να ὑπερασπιστεῖ στρατιωτικά τον ἑαυτό της…

Με την Εὐρώπη να σκιαμαχεῖ με τους «Πυλῶνες» της…

Το μόνον που τῆς ἒμεινε ἦταν  ἡ νομισματική ἑνοποίηση’ ἡ μοναδικά μόνη μετρήσιμη παράμετρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἒνωσης. Και ‘δῶ ἀπέτυχε παταγωδῶς. Ἀπόδειξη το Brexit του 2016 και η σκληρή εἰκόνα της Εὐρώπης του «παραγωγικοῦ» Βορρᾶ και τοῦ «ἐπαίτη»Νότου…

Χωρίς καμία πρόθεση οὒτε κἂν ὑποβόσκουσα ἀποαυτοενοχοποίησης τῆς ἑλληνικῆς νοοτροπίας που συμπυκνοῦται αὐτοτελῶς στο καινοφανές σύνθημα «Souvlaki, Klarino kai Freddo Cappuccino» και που, δυστυχῶς, δείχνει να συνιστᾶ μέρος τῆς ἁλυσίδας του νεοελληνικοῦ DNA μας, [ἂλλωστε, δε φτάσαμε τυχαῖα ὡς ἐδῶ], κλείνοντας τις σκέψεις μου για τη σημερινή ἐπέτειο τῆς «Συνθήκης του Μάαστριχτ»

%ce%bc%ce%ac%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%87%cf%84-25-%ce%b9%ce%b9

Κενοῦ περιεχομένου…

«Συνθήκη του Μάαστριχτ»

Ἀπό την Εύρωπαϊκή Ἑνοποίηση

στην Εύρωπαϊκή Ἐνοχοποίηση

ἑνός ἐγκλήματος…

 

Για το «πλέγμα» που δεν ἒγινε «δίχτυ»…

στο τέταρτο τοῦ αἰῶνα…

Posted in 2016, Ἑλλάς, Ευρώπη, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Σαν σήμερα, Φεβρουάριος | Tagged ,

Tokio Jokio…

Excellent… depiction of an era…

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 01 02 2013.
Posted in Facebook, ΑναΔημοσίευση, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κινούμενα Σχέδια, Κοινωνία, Σαν σήμερα, Τέχνη, Φεβρουάριος | Tagged

Who’s the boss?

Παιχνίδι … της Μητέρας Φύσης… στο σπίτι!!!

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook. στις 31 01 2013.

 

 

Tiger vs Chiwawa

Posted in Facebook, ΑναΔημοσίευση, Ιανουάριος, Σαν σήμερα, Φύση, Liveleak | Tagged ,

Δεν τους νίκησε καμία βαρύτητα…

28 01 1986 Challenger Shuttle

The Space Shuttle «Challenger»

Ἀνεβαίνοντας τήν κλίμακα, 7 τόν ἀριθμό, ὑψιπετεῖς στο πνεῦμα, στην καρδιά και τη διάνοια, σπάζοντας φράγματα της δικῆς μας κλίμακας τοῦ μικροῦ και του πεπερασμένου, συνάντησαν τον Θεό και κατακτώντας την Ἀθανασία υπερβαίνοντας τα γήινα γνώρισαν το ὡραῖο, το ἀληθινό και το εὐγενές του Εἶναι μας.

Κατακτώντας τον Ἂνθρωπο.


Ἀφιερωμένο στους 7 και σε ὃλους ὃσοι συμμετέχουν, εὐγενῶς, στην κατάκτηση του Κόσμου μας.


Κάθε «Πρόκληση» Πρόσκληση τῆς Ἀνθρωπότητας

Κάθε «Πρόκληση» Ὑπόμνηση τῶν Δυνατοτήτων μας

Κάθε «Πρόκληση» Ἀφόρμηση για το ἑπόμενο βῆμα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο γρήγορα,

στην κάθε πρόκληση «ἀμήχανος δε θ’ ἀντικρίσει ὁ Ἂνθρωπος τα μελλούμενα».

[Σοφοκλέους «Ἀντιγόνη», Α΄Στάσιμο].

Δεν τους νίκησε καμία βαρύτητα…έκεῖ, στα 73 δευτερόλεπτα…τ’Οὐρανοῦ.

Time Magazine Space Shuttle Challenger

Το εξώφυλλο του περιοδικού Time

Η τελευταία πτήση του Space Shuttle Challenger – 28 01 1986


Ἡ πρώτη ἂφεση του Διαστημικού Λεωφορείου «Enterprise» στις 18 06 1977.

Shuttle Carrier Aircraft – Enterprise First Test Flight – worth seeing

Posted in 1977, 1986, Boeing, Ασφάλεια, Αεροδρόμια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Διάστημα, Διαστημική Υπηρεσία, Επιστήμες, Επικαιροποίηση, Επικοινωνία, ΗΠΑ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιστορία, Ιανουάριος, Κοινωνία, ΜΜΕ, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Παράδοση, Περιοδικός, Πολιτισμός, Σαν σήμερα, Τέχνη, Τεχνολογία, Τηλεόραση, Υποδομές, Φιλοσοφία, NASA, Youtube | Tagged , , , ,

Το πιο ωραίο δίχτυ του κόσμου…

24 02.jpg

Ίσως, το πιό ωραίο δίχτυ[ο] του κόσμου…
Μετά, ακολουθούν οι πληροφορίες…

Ένας αιώνας εμπορικών πτήσεων 1914 – 2014

In flight: see the planes in the sky right now

Σαν σήμερα, αναδημοσίευση από το Facebook, στις 24 01 2014.

Posted in 2014, Ὑπηρεσίες, Facebook, Αεροπορία, Αεροδρόμια, ΑναΔημοσίευση, Διεθνής, Επιστήμες, Ιστορία, Ιανουάριος, Μεταφορές, Οικονομία, Πολιτισμός, Πολιτική Αεροπορία, Σαν σήμερα, Υποδομές, Φιλοσοφία | Tagged ,